ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
اینکه برخی ها خود را در هر شرایطی، صلح طلب میدانند برای این است که: از چتر امنیتی جنگجویانی برخوردارند که: شبانه روز از مرزهای آبی و خاکی و فضایی، عقیدتی و اقتصادی و سیاسی محافظت می کنند. تا آنها تجاوز و جنگ را حس نکنند! حداکثر وقتی می بینند یک هندوانه خیلی بزرگی را! می خواهند قاچ بزنند، مجبورند چاقو دست بگیرند. که البته آن هم مهم نیست، زیرا آنها هندوانه را دوست دارند، ولی دلیلی ندارد که هندوانه هم، آنها را دوست داشته باشد! یا از انها بدش بیاید. تازه اگر بدش هم بیاید، زبان ندارد که بگوید که: ای صلح طلب چرا اینگونه وحشیانه، بدن مرا پاره پاره می کنی و می خوری! از نظر آدم های سترون که شعار: صلح در هر شرایطی را می دهند، کشتن گوسفند  و مرغ و پذیرایی: با گوشت بوقلمون و قرقاول هم صلح آمیز است. زیرا که نتیجه اینهمه کشتار در: کشتارگاههای شهر، تشکیل جمع صمیمی از صلح دوستان، در کنار یک سفره رنگین است. آنها احمق تر از آن هستند که بدانند: امنیت غذایی یعنی همین: کار کردن روتین کشتارگاههای مرغ و گوسفند و گاو.. در سایه جنگندگی مرزبانانی به دست آمده، که حتی شبانه در منزل خودشان هم نیستند. کودکان آنها باید حسرت: دیدار پدر را داشته باشند، تا کودکان اینها در کنار پدرانشان، در کنار سفره های رنگارنگ، با شکم پر! سخنرانی مفصل ضد جنگ داشته باشند. آنها نمی دانند اگر آیات جهاد را تعطیل کردند، و درب شهادت را بستند، این نشان می دهد که: آنها از اولیا خدا نبودند، زیرا به فرموده امام علی ع، جهاد دری از درهای بهشت است، که خداوند آن را برای: اولیا خاص خود باز می کند. اگر جوانان را از شهادت در: میدان های جهاد بترسانیم، باید جنازه آنها را در تصادفات جاده ای پیدا کنیم! یا در کتار جویهای عفن دخانی و روانگردان ببینیم. در ایران، کل افرادی که در جنگ شهید شدند، شاید کمتر از یکدهم کسانی است که: در تصادفات جاده ای یا نزاع ها و: درگیری های محلی، جان خود را از دست داده اند. در دوران جنگ، جمعیت جوان کشور، در صدر آمار کشورهای جهان بود. ولی در زمان صلح التماسی اقایان، زیر درصد های جهان قرار گرفت. لشکر جوانان دیروز، اکنون به لشکر پیران تبدیل شده، در حالی که جایگزین ندارند. یعنی نسل ایرانی در حال انقراض است. با گذشت چند سال دیگر،محل پرورش غیر ایرانی هایی خواهد بود که: در جنگها آواره شده و به ایران پناه آورده اند. در واقع صلح التماسی، بدون سروصدا ملت ایران را نابود کرد. درحالیکه جنگ تحمیلی، او را رشد داده بود. آنهاییکه از جنگ با امریکا ، و ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، ترسیدند چه کردند؟ جز اینکه این ترس خود را، در جان مردم انداختند؟ و صلح را گدایی کردند؟ صلحی که گدایی شد، کمتر از جنگی که آنها ما را از آن می ترساندند، خسارت وارد نکرد. هنوز بعد از سی سال، باید از مردم عذرخواهی کنند، که نتوانستند اشتغال و ازدواج جوانان را حل کنند! و مشکلات مردم را رفع کنند. اگر اسرائیل یا آمریکا حمله می کرد، آیا بیشتر از اینها خسارت می زد؟ سی سال است که هر کاری می کنند: تا مردم را از مشکلات اقتصادی نجات دهند. اما خودشان می گویند نتوانستیم! مگر حمله آمریکا به یمن ولبنان و غزه و عراق، غیر از این کار ها را کرد؟ اما مردم لبنان و غزه و یمن و عراق، اقتخار می کنند که برای مبارزه با دشمن رو در رو، این مشکلات را تحمل می کنند. آنها اگر یک هواپیمای آمریکایی را ساقط کنند همه غصه ها را فراموش می کنند. در حالیکه مردم ایران، هر روز توقع شان بالاتر می رود! صدها برابر زمان طاغوت کار می کنند، باز می شنوند که ایران را خراب کردید! و مسئولیت هم قبول نمی کنید.

Peace is upon you, the imposed war!

Some people consider themselves peaceful in any circumstances: • From the security umbrella, they have warlords who protect the borders of the earth, the land, the space, the ideological, the economic and the political. Until they experience aggression and war! When they see you, they get a huge watermelon! They want to slice it, they have to take the knife. Which, of course, does not matter, because they like watermelon, but there's no reason why watermelons like them too! Or take them off. If he does not, he does not have a tongue to say: "Peace be upon you! Why are you so brutal, I tear my body and eat it! For stereotypes, the motto is "Peace in every situation, killing lamb and chicken and serving: with turkey meat and pheasant is also peaceful." Because the result of all these killings is: the slaughterhouses: of the city, the formation of an intimate friendship peace, is next to a colored table. They are more stupid than knowing: food security is the same: working routine of chickens, sheep and cattle slaughterhouses ... In the shadow of the famine, they are not bound by their own homes even at night. Children have to regret their visit to their father, so that children, along with their fathers, are filled with colorful tablecloths! Have a detailed anti-war lecture. They do not know if they closed the verses of the jihad, and closed the door of the testimony, this shows that: They were not of the Almighty God because, according to Imam Ali, the jihad of the door is from the doors of paradise, which is God for: the special guardian It opens itself. If we are to frighten the youth of martyrdom: fight the battlefields, we should find their bodies in road accidents! Or in tobacco smoke and psyche spells. In Iran, all those who were martyred in the war, perhaps less than a dozen are those who lost their lives in road accidents or quarrels: local conflicts. During the war, the young population of the country was at the forefront of world statistics. But at the time of peace, God bless you, below the percentage of the world. The youth division of Yesterday has now become the army of the olds, while they have no alternative. That means the Iranian generation is extinct. Over the next few years, the breeding ground will be non-Iranians: displaced in wars and taken refuge in Iran. Indeed, peace-seeking, without any noise, destroyed Iran's nation. While the imposed war, he had grown up. What did they fear in the war with the United States and the submission of Iran's case to the Security Council? Except that they threw their fears in people's lives? Begging for peace? A peace begotten did not damage the war that they feared us. Still, after thirty years, people should apologize to the people, who could not solve the youth employment and marriage! And solve the people's problems. If Israel or the United States attacked, would they do more damage? For thirty years, they have done everything: to save people from economic problems. But they say they could not! Is not the American invasion of Yemen, Lebanon, Gaza and Iraq other than these? But the people of Lebanon and Gaza, and Yemen and Iraq are proud to endure these problems to face the enemy. They forget all sorrows if they kill an American plane. As the Iranian people, their expectations rise every day! Hundreds of times the laborers work, they hear that you ruined Iran!

السلام علیكم ، الحرب المفروضة!

حتى یختبروا العدوان والحرب! عندما یراك ، یحصلون على بطیخ ضخم! یریدون قطعه ، علیهم أخذ السكین. التی ، بالطبع ، لا یهم ، لأنهم یحبون البطیخ ، ولكن لیس هناك سبب لماذا البطیخ مثلهم أیضا! أو خلعها. بالنسبة للصور النمطیة ، فإن الشعار هو "السلام فی كل حالة ، وقتل لحم الضأن والدجاج وتقدیم الطعام: مع لحم الدیك الرومی والدراج هو أیضا سلمی". لأن نتیجة كل عملیات القتل هذه هی: المجازر فی المدینة ، تكوین سلام صداقة حمیم ، بجوار طاولة ملونة. یجب على الأطفال أن یندموا على زیارة والدهم ، بحیث یكون الأطفال ، مع آبائهم ، ملیئین بمفارش المائدة الملونة! لدیك محاضرة مفصلة مناهضة للحرب. إنهم لا یعرفون إذا أغلقت الباب آیات الجهاد أغلقت شهادة، وهذا یدل على أنهم القدیسین من الله ولیس لأن الإمام علی والجهاد باب من أبواب السماء، والله یفعل ذلك ل: الآباء محدد یفتح نفسه. إذا أردنا إخافة شباب الاستشهاد: خوض ساحات القتال ، یجب أن نجد أجسادهم فی حوادث الطرق! أو فی دخان التبغ ونوبات النفس. فی إیران ، جمیع الذین استشهدوا فی الحرب ، وربما أقل من 12 ، هم أولئك الذین فقدوا حیاتهم فی حوادث الطرق أو المشاجرات: الصراعات المحلیة. خلال الحرب ، كان السكان الشباب فی البلاد فی طلیعة الإحصاءات العالمیة. ولكن فی زمن السلام ، بارككم الله ، دون النسبة المئویة للعالم. لقد أصبح قسم الشباب فی الأمس الآن جیشًا لبیران ، بینما لیس لدیهم بدیل. هذا یعنی أن الجیل الإیرانی منقرض. خلال السنوات القلیلة القادمة ، ستكون أرض التربیة غیر إیرانیة: نازحة فی الحروب واللجوء إلى إیران. فی الواقع ، سعیًا للسلام ، دون أی ضجیج ، دمر إیران. فی حین أن الحرب المفروضة ، كان قد نشأ. ماذا یخشون فی الحرب مع الولایات المتحدة وتقدیم قضیة إیران إلى مجلس الأمن؟ إلا أنهم رموا مخاوفهم فی حیاة الناس؟ التسول من اجل السلام؟ السلام المولود لم یؤذی الحرب التی كانوا یخشوننا. ومع ذلك ، بعد مرور ثلاثین عامًا ، على الناس أن یعتذروا للناس الذین لم یتمكنوا من حل عمالة الشباب والزواج! وحل مشاكل الناس. إذا هاجمت إسرائیل أو الولایات المتحدة ، هل ستلحق المزید من الضرر؟ طوال ثلاثین عاما ، قاموا بكل شیء: إنقاذ الناس من المشاكل الاقتصادیة. لكنهم یقولون انهم لا یستطیعون! ألیس الغزو الأمریكی للیمن ولبنان وغزة والعراق غیر هؤلاء؟ لكن شعب لبنان وغزة والیمن والعراق یفخران بأن یتحملوا هذه المشاكل لمواجهة العدو. ینسون كل الاحزان اذا قتلوا طائرة امریكیة. كشعب إیرانی ، فإن توقعاتهم ترتفع كل یوم! مئات المرات یعمل العمال ، یسمعونك بأنك دمرت إیران!

Salam olsun, qoyulmuş müharibə!

Təcavüzə və müharibə yaşana qədər! Onlar səni görəndə böyük bir qarpız olsun! Onu kəsmək istəyirlər, bıçağı götürməlidirlər. Əlbəttə ki, bu, əhəmiyyətsizdir, çünki onlar qarpızı sevirlər, ancaq qarpızların da buna bənzər bir səbəbi yoxdur! Və ya onları çıxarın. Bütün bu cinayetlərin nəticəsi olduğu üçün: şəhərin mezbahaları, yaxın dostluq sülhün yaranması rəngli bir masanın yanında. Uşaqlar, atalarına səfərlərini təəssüfləndirməlidirlər ki, uşaqlar, atalarının yanaşı, rəngli süfrələrlə dolu olurlar! Müharibə əleyhinə bir mühazirə var. cihad ayələri ifadəsinə qapalı qapını bağladı, onlar bilmirəm, bu, onlar Allahın əziz olduğunu göstərir deyil İmam Əli, göyün qapıları olan Cihad qapı, Allah üçün deyil, çünki: xüsusi Valideynlər Özü açılır. Şəhidliyin gəncliyini qorxutmaq istəyiriksə: döyüş sahələrinə qarşı mübarizə aparırıqsa, onların cəsədlərini yol qəzalarında tapmaq lazımdır! Və ya tütün tüstüsü və ağıl toxumları. Müharibə zamanı ölkənin gənc əhalisi dünya statistikasına üstünlük verdilər. Amma sülh dövründə, Allah, dünya yüzdəsinin altında sizə xeyir-dua verir. Dünənki gənclik bölməsi artıq Piran ordusuna çevrilmişdi, alternativi yoxdur. Yəni İran nəsli tükənmişdir. Önümüzdəki bir neçə il içərisində heyvandarlıq sahəsi iranlılar olacaq: müharibələrdən qaçmış və İrana sığınmışdır. Həqiqətən, sülh axtaran, heç bir səs-küy olmadan, İran xalqını məhv etdi.lər!

نوع اخبار :
برچسب : صلح التماسی، جنگ تحمیلی را به دنبال دارد!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :