ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 9 خرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

لایه های شرک و کفر و نفاق، در مقابل اسلام صف بسته اند، تا از روی زمین برداشته نشوند، به توطئه خود ضد اسلام ادامه می دهند. لذا جنگ در این گونه مواقع ضروری است: تا این لایه ها از بدنه بشریت جدا شوند. بشریت بتواند پوست اندازی کرده، با لایه نوین و پوست تمیز، به زندگی خود ادامه دهد. این کمترین، در سال های قبل از انقلاب هم، این سه دسته را در زمان خودمان، صهیونیزم و امپریالیزم و ارتجاع عرب نام گذاری کرده، و ضرورت جنگ با این سه را یاد آور شدم. و نام آن را جنگ تمدن ها گذاشتم. متاسفانه این تئوری که جزوه آن، در سال 1356 در دانشگاه تهران،به شکل پروژه ارائه شده بود و: در مسجد الهادی شبهای قدر، در پای تخته ترسیم شده بود، سال ها بعد بنام هانتیگتون مطرح شد و: بعد در ایران هم گروهی کاسه از آش داعتر، گفتند که جنگ تمدن ها باید تبدیل به: گفتگوی تمدن ها شود! از آن زمان، اتحاد زر و زور و تزویر، قوی تر شد و هر روز جنگ تازه ای، برعلیه اسلام آغاز کرد. دشمن از همان سال ها، با تمام این گفتگوها، ایران را تروریست نامید، و خود، بدترین رفتار تروریستی را انجام داد و: منطفه را به اشوب کشید. ولی همیشه بکصدا می گفتند: ایران عامل بی ثبات و اشوب در منطقه است. عربستان و اسرائیل و آمریکا، در هیچ برهه ای از تاریخ، گفتگوی تمدن ها را باور نکردند، و همیشه به دنبال جنگ بودند. آل سعود قارون زمان، یا همان قدرت اقتصادی و نماینده زر بود. آمریکا نماینده زور، و اسرائیل نماینده تزویر، که بنام دین یهود و توهم هولوکاست، کشتار غیریهودیان را آغاز کرد. جنگ تمدن ها دلیل علمی و مکانیزم تاریخی داشت، نه توصیه اخلاقی و رمانتیک. آنهاییکه با توهم گفتگوی تمدن ها، تصور می کردند امری اخلاقی و رمانتیک است، فقط دست های ما را بستند، و بدون سلاح در مقابل دشمن قرار دادند. آنها هم کنک می زدند و هم، شکنجه می کردند و عاقبت هم، تقصیرها را به گردن ما می انداختند. درحالیکه اگر از همان ابتدا، از جنگ نمی ترسیدیم و مانند: امام خمینی می ایستادیم، پیروزی با ما بود، و اینهمه تحقیر هم نمی شدیم. ترسوهای انقلابی! که دور امام خمینی را گرفته بودند، او را از صدام می ترساندند و: می گفتند او شوخی ندارد، اگر گفته حمله می کنم حتما حمله می کند! اگر معاهده الجزایر را قبول کنیم او ساکت می شود. اما، امام می دانست چه بخواهد و چه نخواهد، صدام حمله خواهد کرد. توهم صلح با او، یک بی احتیاطی بیش نیست. دیدیم که صدام آن معاهده را پاره کرد، و حمله را آغاز نمود. اکنون نیز عده ای مانند دعایی های آن زمان، با اینکه می بینند برجام پاره شده، ولی به روی خود نمی اورند! دلیل این امر ترس از جنگ است. خداوند آیات جهاد را برای چنین مواقعی فرستاده! تا مومنان تا پای جان بایستند. نه اینکه بخاطر جلوگیری از جنگ، به هر شرایطی تن دهند! ما می دانیم دلیل اصلی قبول برجام هم، ترس از جنگ بود و: انقلابیون بعد از انقلاب! دیگر ایات جهاد خدا را نمی شنیدند! بلکه ایات منسوخ را بهانه قرار می دادند، تا ضعف و زبونی آنان جلوه نکند. آیه صریح قران می فرماید( و قاتلوهم حتی لاتکونو فتنه) آنها را بکشید تا فتنه گری باقی نماند، ولی به حصر آنان اکتفا شد. قران می فرماید( فقاتلو ائمه الکفر) رهبران کفر را بکشید، ولی اینها می گویند: تالیف قلوب میکنیم! ضاید ترامپ سرغقل بیاید. عجیب است که اجتهاد در مقابل نص صریح قران، در مورد جهاد و قتال در شکل: مصلحت خود را نشان می دهد. گرفتاری و فقر مردم را بهانه می کنند: تا گرفتاری جدیدی به آن اضافه نشود. ولی قران برعکس آن را می گوید. همه گرفتاریهای مستضعفان از جهاد نکردن ما است: چرا در راه خدا و مستضعفان جنگ نمی کنید؟ نسا75. اگر کارزار نکنید خداوند شمارا از بین می برد، و قوم دیگری را می آورد.مائده 54 لذا جنگ با آمریکا، تنها راه رفع فقر و بیکاری و پریشانی است.

War of necessity

The layers of shirk, disbelief and hypocrisy are in line with Islam, so that they can not be taken from the earth, continue their conspiracy against Islam. Therefore, war is necessary in such situations: so that these layers are separated from the body of mankind. Humanity can survive, with a new layer of skin and clean skin. This smallest, in the years preceding the revolution, named these three categories in our time Zionism and Arab imperialism and reaction, and I recalled the need for a war with these three. And I called the war of civilizations. Unfortunately, the theory that its pamphlet was presented in the form of a project in 1976 at Tehran University: in the al-Hadi mosque, the nights of the magnate were drawn at the foot of the board, years later, called Huntington, and then in Iran, a group of bowls From Daewoo, they said that the war of civilizations should become: a dialogue of civilizations! Since then, the alliance of zeal and tyranny has become stronger, and every day a new war has begun against Islam. The enemy of the same years, with all these talks, called Iran a "terrorist", and he committed the worst terrorist behavior, and caused him to thwart Gaza. But they always said: Iran is a destabilizing factor in the region. Saudi Arabia, Israel, and the United States, at no time in history, did not believe the dialogue of civilizations, and they always sought war. Al Saud was the time of Qaroon, or the same economic power and representative of Zar. The United States represents the force, and Israel's tricky representative, called the Jewish religion and Holocaust illusion, began killing non-Jews. The war of civilizations had a scientific and historical basis, not moral and romantic advice. Those who, with the illusion of dialogue of civilizations, were thought to be ethical and romantic, closed our hands only, and placed them against the enemy without weapons. They both tormented and tortured, and eventually, they blamed us for the blame. While, if we were not afraid of the war from the very beginning, and like: Imam Khomeini, we would have been victorious, and we would not be so humiliated. Revolutionary cowards! Who had been around Imam Khomeini, scared him of Saddam and said: "He does not have a joke, if he says, he'll attack." If we accept the Algerian treaty, he will be silent. However, Imam knew what he would and would not do, Saddam will attack. The illusion of peace with him is a disgrace. We saw Saddam breaking the treaty, and started the attack. Now, like the prayers of that time, as well as seeing it is torn apart, they are not on their own! The reason for this is fear of war. God sent the verses of Jihad for such occasions! So: that the believers stand before the feet of the soul. Not to endure any circumstances in order to avoid war! We know that the main reason for accepting this was fear of war: revolutionaries after the revolution! Others did not hear God's Jihad! They used to pretend to be obsolete, so that their weaknesses would not appear. The Qur'an's explicit verse says that they should kill them so that there would not be seduction, but they were sealed up. The Qur'an says to kill the leaders of disbelief, but they say: We compose the heart! The trampoline may come. It is strange that Ijtihad versus the clear verse of the Quran, in the case of Jihad and Qutal(war) in the form of: its expediency. The plight and poverty of the people are an excuse: not add a new problem. But the Qur'an says the opposite. All the afflictions of the oppressed do not hurt us: why do not you fight in the cause of allah and the oppressed? Nisa: 75 If you do not fight, God destroys you, and brings another people. Maede: 54 Therefore, the war with America is the only way to eliminate poverty and unemployment and distress.

حرب الضرورة

إن طبقات الشرك والكفر والنفاق تتماشى مع الإسلام ، بحیث لا یمكن أخذها من الأرض ، ومواصلة مؤامراتهم ضد الإسلام. لذلك ، الحرب ضروریة فی مثل هذه المواقف: بحیث یتم فصل هذه الطبقات عن جسم البشریة. یمكن للبشریة البقاء على قید الحیاة ، مع طبقة جدیدة من الجلد والبشرة النظیفة. هذا الأصغر ، فی السنوات التی سبقت الثورة ، أطلق على هذه الفئات الثلاث فی عصرنا الصهیونیة والإمبریالیة العربیة ورد الفعل ، وذكّرت بالحاجة إلى حرب مع هؤلاء الثلاثة. وأنا اتصلت بحرب الحضارات. لسوء الحظ، كانت النظریة القائلة بأن الكتیب، عام 1356 فی جامعة طهران، كان المشروع فی لیالی المسجد الهادی یلة القدر فی لوحة الرسم، بعد سنوات، ودعا هنتنغتون وقدم فی وقت لاحق فی إیران وعاء من دایو ، قالوا إن حرب الحضارات یجب أن تصبح: حوار الحضارات! منذ ذلك الحین ، أصبح تحالف الحماسة والاستبداد أقوى ، وكل یوم بدأت حرب جدیدة ضد الإسلام. عدوة السنوات نفسها ، مع كل هذه المحادثات ، وصفت إیران بأنها "إرهابیة" ، وارتكب أسوأ سلوك إرهابی ، وألحقته على إحباط غزة. لكنهم قالوا دائما: إن إیران عامل مزعزع للاستقرار فی المنطقة. المملكة العربیة السعودیة وإسرائیل والولایات المتحدة ، فی أی وقت من الأوقات فی التاریخ ، لم یصدقوا حوار الحضارات ، وكانوا دائماً یسعون إلى الحرب. كان آل سعود وقت قارون ، أو نفس القوة الاقتصادیة وممثل زار. الولایات المتحدة تمثل القوة ، والممثل الإسرائیلی الخادع ، الذی أطلق علیه اسم الدین الیهودی وخرافة الهولوكوست ، وبدأوا فی قتل غیر الیهود. كانت لحرب الحضارات أساس علمی وتاریخی ولیس مشورة أخلاقیة ورومانسیة. أولئك الذین ، مع وهم حوار الحضارات ، كان یُعتقد أنهم أخلاقیون ورومانسیون ، أغلقوا أیدینا فقط ، ووضعوها ضد العدو بدون أسلحة. لقد عذبوا وعذّبوا ، وفی النهایة ، ألقوا اللوم علینا على اللوم. الثیران الثوری! من كان حول الإمام الخمینی ، أخافه من صدام وقال: "لیس لدیه مزحة ، إذا قال ، سیهاجم". إذا قبلنا المعاهدة الجزائریة ، فسوف یصمت. ومع ذلك ، كان الإمام یعرف ماذا یفعل وما لا یفعل ، سیهاجم صدام. وهم السلام معه وصمة عار. رأینا صدام یخرق المعاهدة ، وبدأ الهجوم. الآن ، مثل صلاة ذلك الوقت ، فضلاً عن رؤیتها ممزقة ، فهی لیست بمفردها! السبب فی ذلك هو الخوف من الحرب. أرسل الله آیات الجهاد لمثل هذه المناسبات! بحیث یقف المؤمنون أمام أقدام الروح. عدم تحمل أی ظروف لتجنب الحرب! نحن نعرف أن السبب الرئیسی لقبول هذا هو الخوف من الحرب: الثوار بعد الثورة! آخرون لم یسمعوا جهاد الله! كانوا یتظاهرون بأنهم عفا علیهم الزمن ، بحیث لا تظهر نقاط ضعفهم. تقول آیة القرآن الصریحة أنه ینبغی علیهم قتلهم حتى لا یكون هناك إغراء ، لكنهم أغلقوا. یقول القرآن لقتل قادة الكفر ، لكنهم یقولون: نحن نؤلف القلب! قد یأتی الترامبولین. ومن الغریب أن الاجتهاد مقابل الآیة الواضحة للقرآن ، فی حالة الجهاد وقطال فی شكل: نفعها. إن محنة الشعب وفقره هی ذریعة: لا تضیف مشكلة جدیدة. لكن القرآن یقول العكس. كل آلام المظلومین لا تؤذینا: لماذا لا تقاتل فی سبیل الله والمظلومین؟ نیسا 75 إذا لم تقاتل ، فالله یدمرك ویجلب شعباً آخر الخبیر 54 لذلك ، فإن الحرب مع أمریكا هی الطریقة الوحیدة للقضاء على الفقر والبطالة والضیق.

Zərurət müharibəsi

Buna görə müharibə bu cür hallarda vacibdir: buna görə də bu təbəqələr insanlıq bədənindən ayrılır. İnsanlıq, yeni bir dəriyə və təmiz dəri ilə yaşaya bilər. Mən sivilizasiyalar müharibəsini çağırdım. Təəssüf ki, Tehran Universitetində 1356-cı ildə həmin broşüra, layihə board rəsm Masjid al-Hadi Qadr gecə idi nəzəriyyə idi sonra, Huntington adlı il təqdim olunub və sonra İran bir fincan ilə Daewoo-dan dedilər ki, sivilizasiyalar müharibəsi olmalıdır: sivilizasiyalar dialoqu! O vaxtdan bəri qələbə və zülmün ittifaqı daha da gücləndi və hər gün İslam qarşı yeni bir müharibə başladı. Ancaq onlar həmişə deyirdilər: İran regionda sabit bir faktordur. Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail və Amerika, tarixində hər hansı bir anda, sivilizasiyaların dialoqu inanmırdı və həmişə müharibə axtarır. Əl-Saud Qarun, ya da eyni iqtisadi güc və Zərrin nümayəndəsi idi. Yəhudilik adına Holokost illüziya Amerika nümayəndəsi güc İsrail aldatma nümayəndəsi, qeyri-yəhudilərin öldürülməsi başladı. Sivilizasiyalar müharibəsi əxlaqi və romantik bir məsləhət deyil, elmi və tarixi bir əsas idi. İkisi də əzab çəkdi və işgəncə etdi və nəticədə bizi günahlandırdılar. dayandı İmam Xomeyni kimi əvvəldən müharibə qorxmur olan kimi, qələbə bizimlə idi və biz təhqir deyil. İnqilab qorxaqları! Cezayir müqaviləsini qəbul edərsə, o səssiz olacaq. Amma İmam, nə edəcək və etməyəcəyini bilir, Səddam hücum edəcək. Onunla sülhün illüziyası bir rüsvayçılıqdır. Səddamın müqaviləni pozyil? Nisa 75

نوع اخبار :
برچسب : جنگ ضرورتی اجتناب تاپذیر،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :