ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
حصار موجود در مرز آمریکا با مکزیک

در حالیکه ترامپ دور آمریکا را دیوار می کشد، دوست داران او در ایران، فکر می کنند این ایران است! که مرز مکزیک را دیوار می کشد. لذا می گویند دور ایران دیوار نکشید! این ترامپ است که از سازمان های بین المللی خارج می شود، همه تعهدات را زیر پا می گذارد، به قولهایی که به کره شمالی داده، عمل نمی کند و لی هواداران ترامپ درایران! می گویند نمی توانیم دور ایران دیوار بکشیم. تخم لقی که در دهان آنها شکسته، از ابتدای انقلاب لقلقه دهانشان بوده، و خون به دل امام کردند! حالا هم می خواهند تکرار کنند. از نظر آنها اگر ترامپ همه مرزها را دیوار بکشد، خیلی خوب است! چون می خواهد از ورود: مهاجران غیرقانونی جلوگیری کند. اگر از همه معاهدات خارج شود، و همه قولهای خود را زیر پا بگذارد، خوب است! چون می خواهد به فکر داخل باشد، و وضع مردم خود را ساماندهی کند. اگر سر عربستان را شیره بمالد، یا فلسطینی ها را بکشد، از خود دفاع کرده و می خواهد: بدهی های آمریکا را کم کند. اما اگر همین کار را ایرانی ها بکنند، فاجعه است و در تاریخ، چنین چیزی اتفاق نیافتاده! و مملکت را به عقب می برد، و مردم را زیر فشار قرار می دهد. اصلا کسی چنین چیزی هم نگفته باشد، اینها در خیال خود فکر می کنند که گفته است. در حالیکه خودشان مدتها گفتند: برجام حتی اب خوردن ما راهم تامین می کند، ولی دیدیم که نه تنها آب خوردن را تامین نکرد، بلکه همه آنهاییکه از بی آبی دم میزدند، جاسوس از آب در آمدند، و بر خیل جاسوسان محیط زیستی اضافه شدند. مدتها گفتند که اگر مذاکره کنیم، ایران گلستان می شود! پول های ما را بر می گردانند. نه تنها چنین نشد، بلکه تحریم های ظالمانه هر روز بیشتر شد! ولی چون خودشان را تحریم نکردند، آن را حس نمی کنند و قبول هم ندارند. به قول  دانشمندی، آمریکا در همه چیز ایران را تحریم کرده! الا موادمخدر و سیگار و مشروبات الکلی. این نشان می دهد که آمریکا دشمنی خود را، ادامه می دهد. ولی این مهم نیست، زیرا دشمن هرکاری می کند، از او انتظاری غیر از این هم نیست. ولی کسانی هستند که آن را توجیه می کنند! سعی می کنند آن را منطقی جلوه دهند، اینها هم مهم نیستند! زیرا مزدوران مارک دار آمریکا هستند. مانند کسانی که تخریب بقیع را توجیه می کنند، می گویند خوب است! زیرا که آنها وهابی هستند و: براساس عقاید خودشان، این کار را کردند. و تاکنون هم حرف آنها پیش بوده، و عربستان هیچ انعطافی برای: بازسازی بقیع شریف از خود نشان نمی دهد. اما گروه سوم کسانی هستند: از هر دو اینها بدتر عمل می کنند: خود را میهن پرست و مردم دوست میدانند. عمل آنها، مسخره کردن است. زیرا مردم میتوانند در مقابل: بی منطقی و یا منطق زور، مقاومت کنند ولی در مقابل تمسخر، نمی دانند چه کنند. آنها نمی گویند حرف ترامپ درست است، تا مردم بدانند آنها مزدور آمریکا هستند، بلکه گفته رهبری را به مسخره می گیرند! و افراد حزب الله را هجو می کنند، و همه حرفهای آنها را بصورت طنز، وانمود می کنند. مثلا در شعار مرگ بر آمریکا، طبیعی است که ترامپ به آن حمله کند، مزدوران مستقیم آمریکا هم، هرجا بتوانند جلوی مردم را بگیرند، تا پرچم آمریکا را آتش نزنند، یا شعار مرگ بر آمریکا ندهند. اما دسته سوم این کار را نمی کنند، بلکه بعنوان دوست وارد صحنه می شوند، و در صف مردم جا می زنند، اما شعار مرگ بر آمریکا را مسخره می کنند. دل مردم را خالی می کنند و: حرفهایی را به مردم نسبت می دهند که: اصلا کسی این حرفها را نزده، و بعد آن را مسخره می کنند! «شاید برخی بگویند دور خودمان دیوار بکشیم». در حالیکه هیچ کس چنین حرفی نزده! ولی ذهن مردم را خراب کرده، و به ارکان نظام توهین می کنند.ی کشد! ما باید سرزنش شویم.

Tramp will build the wall! We must be blamed.

As the tramp pulls the wall around the United States, his loved ones in Iran think that it is Iran! That borders the Mexican wall. So they say, do not stop the wall around Iran! This is a tramp that goes out of international organizations, fails to fulfill all obligations, does not act on promises made to North Korea, and the lips of Trump's fans in Iran! They say we cannot wall around Iran. The sowing seeds that were broken in their mouths, from the beginning of the revolution, were their mouths, and they blew their hearts! Now they want to repeat. In their view, if the tramp carries all the walls to the wall, it is very good! Because he wants to prevent illegal immigrants. It's good if you break out of all treaties, and break all your promises! Because he wants to think inward, and regulate his people. If he kills Saudi Arabia, or kills the Palestinians, he will defend himself and wants to reduce US debt. But if the Iranians do the same, it's a disaster, and in history, this has not happened! It pushes the country back and squeezes the people. Not everyone has said that at all, they think in their minds that they have said it. While they themselves said for a long time: Even if our meals were providing food, we saw that not only did not provide food, but all those who drank without water, the spies came out of the water, and added to the number of environmental spies. . They said for a long time that if we negotiate, Iran becomes Golestan! We will return our money. Not only that did not happen, but outrageous sanctions became more and more every day! But because they did not boycott it, they did not feel it and did not accept it. According to a scholar, the US has boycotted Iran in everything! Alcohol and tobacco and alcoholic beverages. It shows that America continues its hostility. But that's not important, because the enemy does anything, he does not expect it to be the same. But there are those who justify it! Try to make it logical, that's not important! Because the branded mercenaries are American. Like those who justify the demolition of Baqiyah, they say good! Because they are Wahhabis: they did it according to their own beliefs. And so far, they have been ahead of them, and Saudi Arabia has no flexibility to: rebuild the noble Baqiyah. But the third group is one of them: both of them are worse: they are patriotic and they love people. Their action is mocking. Because people can resist: irrational or logic of force, but they do not know what to do in the face of ridicule. They do not say that Trump is right, so people will know that they are the mercenaries of the United States, but they say that the leadership is mocking! And they spoil the people of Hezbollah, and they pretend to be all humorous. For example, in the slogan "Death to America", it's natural that the Tramp attacks it, direct US mercenaries, wherever they can stop the people, do not fire the American flag, or the slogan of death to America. But the third group does not do this, but they enter the scene as a friend, and they are in the queue of the people, but they mock the slogan "Death to America". Empty the people and say: People do not say anything at all, and then they mock it! "Maybe some people say we're going to wall around ourselves." While nobody said that! But the minds of the people are ruined and they insult the organs of the system.

ترامبام یجعل الجدار! یجب أن نلقى اللوم.

وبینما یسحب المتشرد الجدار حول الولایات المتحدة ، یعتقد أحباؤه فی إیران أن إیران هی إیران! على حدود الجدار المكسیكی. هكذا یقولون ، لا توقف الجدار حول إیران! هذا هو المتشرد الذی یخرج من المنظمات الدولیة ، وفشل فی الوفاء بجمیع الالتزامات ، لا یعمل على الوعود المقدمة لكوریا الشمالیة ، وشفافیة من المشجعین ترامب فی ایران! یقولون لا یمكننا أن نحجب إیران. بذور البذار التی تم كسرها فی أفواههم ، منذ بدایة الثورة ، كانت أفواههم ، وفجروا قلوبهم! الآن یریدون أن یكرروا. من وجهة نظرهم ، إذا كان المتشرد یحمل جمیع الجدران إلى الجدار ، فهو جید جدا! لأنه یرید منع المهاجرین غیر الشرعیین. من الجید أن تخرق جمیع المعاهدات وتحطیم كل وعودك! لأنه یرید أن یفكر فی الداخل ، وینظم شعبه. إذا قُتل المملكة العربیة السعودیة ، أو قُتل الفلسطینیین ، فسوف یدافع عن نفسه ویرغب فی تخفیض دیون الولایات المتحدة. لكن إذا فعل الإیرانیون الشیء نفسه ، فهذه كارثة ، وفی التاریخ ، لم یحدث هذا! إنها تدفع البلد إلى الوراء وتضرب الناس. لم یقل الجمیع إنهم على الإطلاق یفكرون فی أذهانهم بأنهم قالوا ذلك. بینما هم أنفسهم قالوا لفترة طویلة: حتى لو كانت وجباتنا توفر الطعام ، رأینا أنه لیس فقط توفیر الطعام ، ولكن كل أولئك الذین شربوا بدون ماء ، خرج الجواسیس من الماء ، وأضافوا إلى عدد الجواسیس البیئیین. . قالوا لفترة طویلة أنه إذا تفاوضنا ، تصبح إیران جولستان! سنعود نقودنا. لیس هذا فقط لم یحدث ، ولكن العقوبات الفاحشة أصبحت أكثر فأكثر كل یوم! لكن لأنهم لم یقاطعوها ، لم یشعروا بها ولم یقبلوها. وفقا لأحد العلماء ، فقد قاطعت الولایات المتحدة إیران فی كل شیء! الكحول والتبغ والمشروبات الكحولیة. یظهر أن أمریكا تواصل عدائها. لكن هذا لیس مهمًا ، لأن العدو یقوم بأی شیء ، ولا یتوقع أن یكون هو نفسه. ولكن هناك من یبرر ذلك! حاول أن تجعلها منطقیة ، وهذا لیس مهمًا! لأن المرتزقة ذات العلامات التجاریة الأمریكیة. مثل أولئك الذین یبررون هدم البقیع ، یقولون جید! لأنهم الوهابیون: لقد فعلوا ذلك وفقا لمعتقداتهم الخاصة. وحتى الآن ، كانوا متقدمین أمامهم ، والمملكة العربیة السعودیة لیس لدیها أی مرونة فی: إعادة بناء البقیع النبیل. لكن المجموعة الثالثة واحدة منهم: كلاهما أسوأ: هم وطنیون ویحبّون الناس. عملهم هو ساخرا. لأن الناس یمكن أن یقاوموا: غیر منطقی أو منطق القوة ، لكنهم لا یعرفون ماذا یفعلون فی مواجهة السخریة. إنهم لا یقولون إن ترامب على حق ، لذا سیعرف الناس أنهم مرتزقة للولایات المتحدة ، لكنهم یقولون إن القیادة تسخر! وهم یفسدون شعب حزب الله ، وهم یتظاهرون بأنهم كلهم ​​مضحكون. على سبیل المثال ، فی شعار "الموت لأمریكا" ، من الطبیعی أن یهاجمه الصعلوك ، المرتزقة الأمریكیون المباشرون ، أینما یستطیعون إیقاف الناس ، لا یطلقون العلم الأمریكی ، أو شعار الموت إلى أمریكا. لكن المجموعة الثالثة لا تفعل ذلك ، لكنهم یدخلون المشهد كصدیق ، وهم فی طابور الشعب ، لكنهم یسخرون من شعار "الموت لأمریكا". یفرغ الناس ویقولون: الناس لا یقولون أی شیء على الإطلاق ، ثم یسخرون منه! "ربما یقول بعض الناس أننا سنتركز حول أنفسنا." بینما لا أحد قال ذلك! لكن عقول الناس دمرت وهم یهینون أعضاء النظام.

Trumpam divar qurur! Bizi günahlandırmalıyıq.

Tramp Amerika Birləşmiş Ştatlarının ətrafındakı divarı çıxardarkən İranda yaşayanların sevdiyi İran olduğunu düşünür! Bu, Meksika divarını sərhəddədir. Beləliklə, İranın ətrafında divar dayandırmayın! Onlar İran ətrafında divar qura bilməyəcəyimizi söyləyirlər. Clearance yumurta ağızlarına sınıq ağızlarını spoonerism inqilabın başlanğıcı idi və onun ürək qan! İndi təkrarlamaq istəyirlər. Onların fikrincə, tramp bütün divarları divarına daşıyırsa, bu, çox yaxşıdır! Çünki qaçaq immiqrantların qarşısını almaq istəyir. Bütün müqavilələrdən çıxsanız və bütün vədlərinizi pozarsanız yaxşıdır! Çünki içəri düşünmək və xalqını tənzimləmək istəyir. Səudiyyə Ərəbistanını öldürürsə və ya Fələstinliləri öldürürsə, özünü müdafiə edər və ABŞ borcunu azaltmaq istəyir. Amma iranlılar eyni şeyi edərsə, bu bir fəlakətdir və tarixdə bu baş vermədi! Bu ölkəni geri qaytarır və xalqı sıxışdırır. Hər kəs deyir ki, heç bir şey söyləmədiklərini düşünürlər. Onlar uzun bildirib baxmayaraq: Brjam hətta biz təhlükəsizliyini təmin içməli su, lakin biz yalnız su içməli deyil idi ki, gördüm, lakin susuzlaşdırma bütün bu çox danışdıq, spyware su gəldi və ekoloji casuslarının oğul əlavə . Uzun müddətdir ki, danışıqlar aparırıqsa, İran Gülüstan olur! Pullarımızı geri verəcəyik. Yalnız bir şey olmadı, amma çirkin sanr edirlər.

نوع اخبار :
برچسب : ترامپ دیوار می کشد! ما باید سرزنش شویم.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :