ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 3 خرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

سینمتی نجیب و محجوب ایرانی، توانسته در اجرای قانون خدا و: پیاده کردن احکام الهی، چهل سال قدم های مهمی بردارد. این امر از آن جهت مهم است که: دنیا سعی کرده نشان دهد که: سینما مخالف مذهب و اسلام است. و یا اینکه سعی میکنند اسلام را، ضد هنر نشان دهند ولی، امام خمینی در یک کلام فرمود: ما با سینما مخالف نیستیم، با قحشا (زیر سایه سینما) مخالف هستیم. این سخن ایشان ناظر بر دو تاریخ: متضاد از سینما است، سینمای قبل از 1968 و بعد از آن. که کاملا ضد همدیگر هستند. ما در دورانی بودیم که: تئوری دوم در حال اجرا بود، و سینمای ایران می خواست، این انحراف را اصلاح کند. برای درک بهتر این موضوع باید بدانیم که: ایده سینما یک ایده مذهبی و مقدس است. لذا سینما هم مانند هنرهای دیگر مقدس می باشد. ولی دشمنان طوری فضا سازی کردند که: نه تنها سینما مقدس نباشد، بلکه بر ضد مقدسات هم قیام کند. مسئله قیامت پایه گذار اندیشه سینما است. یعنی بشر با تعالیم خدایی، با مفهوم حفظ زمان و امکان تکرار آن، در حالت های مختلف آشنا می شد. وقتی مذهب می گوید: روز قیامتی است که در ان، همه انسان ها اعمال خود را می بینند. این همان تصویر بر پرده نقره ای است، که بازیگری نقش خود را در آن می بیند. از نظر غیر مذهبی ها و:لامذهب ها زمان نابود شدنی است. یعنی کاری که ما انجام دادیم، دیگر بر نمی گردد. و ما آن را نمی بینیم. اما از منظر الهی، همه اعمال انسان ضبط و نگهداری می شود، و در موقع لزوم به نمایش در می آید. این ذهنیت خلاق بود که: به اختراع سینما منجر شد و: مخترعان آن همگی انسان های با اصالتی بودند. چنانچه می گویند: مخترع اصلی سینما در حالی در خیابان سکته می کند که: فقط یک سکه 5پنی در جیبش بود. رشد سینما هم در محیط  مذهبی است: بهترین فیلمهای سینمایی جهان، داستان پیامبران است: مانند ده فرمان که روایت حضرت موسی و: معجزات او است. یا فیلم محمد رسول الله که: آنتونی کویین را به جهان معرفی می کند. این تاریخ سینما در هاله ای از حجاب و نجابت، تا سالها ادامه داشت، حتی وقتی هالیوود را تاسیس کردند: نام آن را به چوب مقدس، یا همان عصای حضرت موسی متبرک کردند . بعد ها با نفوذ صهیونیست ها، این مسیر عوض شد و: سینما و تئاتر به دشمن مردم تبدیل شد. جاییکه امروز صحبت از دین در سینما، مانند صحبت دین در سیاست، امری عجیب و باور نکردنی است. امام خمینی در واقع با آن فرمان، شروع بازگشت به اصل سینما را کلید زد. در ایران هم بهترین فیلم ها، و فاخر ترین سریال ها در مورد: انبیا الهی و ارزشهای انسانی است. تا همزاد بودن سینما و قران را، باردیگر ندا بزنند، و معلوم شود که سینما هم مثل کتابت و خطاطی، هنری مقدس و آیینی است، که راهزنان برای مدت کوتاهی، آن رااز بشر گرفته بودند. گرچه هنوز هستند: جاهایی که سعی دارند: این روند سرقت را پابرجا نگهدارند، ولی سیل خروشان فیلمهای ارزشی، راه را بر تفاله های آنان بسته است. ما اکنون در چهل سالگی انقلاب اسلامی، در صدد آن هستیم که بار دیگر، رسالت سینما را یاد آوری کنیم و: از کسانی که آن را به بیراهه کشیده، یا می کشند بخواهیم که: مطالعات خود را افزایش دهند. نمایشگاه قران و مراکزی از این دست، میتواند به کمک کسانی برود که: این رسالت سنگین را بردوش گرفته اند، از حرامیان و دزدان ترسی به دل ندارند. ما به فیلم حضرت محمد، مجید مجیدی افتخار می کنیم، هرچند که هالیوود آن را نپذیرد! مجید مجیدی، حاتمی کیا، جمال شورجه ها، فریاد هایی هستند بر سر هنرمند نماهایی که: همه چیز مقدس را به پایین تنه خود می فروشند.

Forty years of Quranic cinema

The noble and unobtrusive Iranian cinema has been able to take important steps for the forty years with the implementation of God's law and the implementation of divine rules. This is important because: The world has tried to show that: cinema is against religion and Islam. Or they try to show Islam as anti-art, but Imam Khomeini said in one word: We are not against cinema, we disagree with the ghashha (under the shadow of the cinema). This is his observation of two dates: the opposite of cinema, cinema before 1968 and later. Which are completely counter-interrelated. We were at a time when the second theory was running, and Iran's cinema wanted to correct this deviation. To better understand this, we must know: The idea of ​​a cinema is a religious and sacred idea. Therefore, cinema is like holy arts. But the enemies sparked space: not only was the cinema holy, but also against the sanctity. The issue of resurrection is the founding of the thought of cinema. That is, mankind became familiar with God's teachings, with the concept of keeping time and the possibility of repeating it. When the religion says: It is the day of rising in it, all people see their actions. This is the same image on the silver screen, which the actor sees in his role. From the viewpoint of non-religions and: Lamzabah is time to be destroyed. That is, what we did, it does not return. And we do not see it. But from the divine point of view, all human actions are recorded and maintained, and displayed on time. It was a creative mentality that led to the invention of the cinema: and its inventors were all human beings. As they say, the main inventor of the cinema while strolling in the street: Just a penny in his pocket. The growth of cinema is also in the religious environment: the best cinematic films in the world are the story of the prophets: like the Ten Commandments, which is the story of Moses and his miracles. Or: Mohammed the Prophet Muhammad, who introduces Anthony Quinn to the world. This cinematic history continued in the halo of veil and decency for many years, even when they founded Hollywood: its name was blessed with the Holy Sacrament, the Holy Mosque. Later, with the influence of the Zionists, the route changed, and cinema and theater became enemies of the people. Today, talking about religion in cinema, such as speaking religion in politics, is strange and incredible. Imam Khomeini, with that command, began to return to the principle of cinema. In Iran, the best films and the most prolific series are about: divine prophets and human values. To reciprocate the existence of the cinema and the Qur'an, it turns out that cinema is like script and calligraphy, a holy and ritualistic art, for which the bandits had taken it for a short time. Although they are still there: where they try to keep this robbery out of place, but the flood of value films places the way on their rubbish. Now, at the age of forty years of the Islamic Revolution, we are trying to remind ourselves of the function of the cinema again: to ask those who drag it to death or to kill it: to increase their studies. The Qur'anic exhibition and such centers can help those who have taken this heavy mission, have no fearsome haram and thief. We are proud of the Prophet Muhammad, Majid Majidi, although Hollywood does not accept it! Majid Majidi, Hatami Kia, Jamal Shohjeh, are screams for the artist who portrays all holy things down their trunk.

أربعون عاما من السینما القرآنیة

لقد تمكنت السینما الإیرانیة النبیلة وغیر المزعجة من اتخاذ خطوات مهمة للأربعین سنة مع تنفیذ قانون الله وتطبیق القواعد الإلهیة. هذا أمر مهم لأنه: لقد حاول العالم إظهار أن: السینما هی ضد الدین والإسلام. أو محاولة للإسلام، ولكن تظهر مكافحة الفن، وقال الإمام الخمینی فی خطاب له: نحن لا نختلف مع السینما، مع Qhsha (مسرح خیال الظل) ضد. هذا هو ملاحظته لموعدین: عكس السینما والسینما قبل عام 1968 وما بعدها. والتی هی مترابطة تماما. كنا فی وقت كانت النظریة الثانیة تعمل فیه ، وكانت السینما الإیرانیة ترید تصحیح هذا الانحراف. لفهم هذا بشكل أفضل ، یجب أن نعرف: إن فكرة السینما فكرة دینیة مقدسة. لذلك ، السینما مثل الفنون المقدسة. لكن الأعداء أشعلوا فضاءاً: لم تكن السینما مقدسة فحسب ، بل أیضاً ضد الحرمة. مسألة القیامة هی تأسیس فكر السینما. أی أن البشریة أصبحت على درایة بتعالیم الله ، بمفهوم الحفاظ على الوقت وإمكانیة تكراره. عندما یقول الدین: إنه یوم النهوض فیه ، كل الناس یرون أفعالهم. هذه هی الصورة نفسها على الشاشة الفضیة ، والتی یرى الممثل فی دوره. من وجهة نظر غیر الأدیان و: Lamzabah حان الوقت للتدمیر. هذا ما فعلناه ، لا یعود. ونحن لا نرى ذلك. ولكن من وجهة النظر الإلهیة ، یتم تسجیل جمیع الإجراءات البشریة والحفاظ علیها ، وعرضها فی الوقت المناسب. كانت عقلیة خلاقة أدت إلى اختراع السینما: وكان مخترعوها جمیعًا بشرًا. كما یقولون ، المخترع الرئیسی للسینما أثناء التجول فی الشارع: فقط بنس فی جیبه. نمو الفیلم فی البیئات الدینیة: أفضل الأفلام من العالم، قصة الأنبیاء، مثل موسى والسرد الوصایا العشر: معجزاته. أو محمد النبی محمد ، الذی یقدم أنتونی كوین إلى العالم. فی وقت لاحق ، مع تأثیر الصهاینة ، تغیر المسار ، وأصبحت السینما والمسرح أعداء الشعب. الیوم ، الحدیث عن الدین فی السینما ، مثل التحدث بالدین فی السیاسة ، أمر غریب ولا یصدق. بدأ الإمام الخمینی ، بهذه القیادة ، فی العودة إلى مبدأ السینما. فی إیران ، أفضل الأفلام وأكثر المسلسلات غزارة هی حول: الأنبیاء الإلهیین والقیم الإنسانیة. على الرغم من أنهم ما زالوا موجودین: حیث یحاولون إبقاء هذه السرقة فی غیر مكانها ، لكن طوفان الأفلام القیمة یضعان القمامة على القمامة. یمكن للمعرض القرآنی ومثل هذه المراكز أن تساعد أولئك الذین أخذوا هذه المهمة الثقیلة ، ولیس لدیهم حرام ولص مخیفة. نحن فخورون بالنبی محمد ، مجید مجیدی ، رغم أن هولیوود لا تقبل ذلك! مجید مجیدی ، حاتمی كیا ، جمال شهجة ، صرخات للفنان الذی یصور كل الأشیاء المقدسة على جذعها.

Quranın qırx illiyi

İran nəcib və sadə və Allahın qanun tətbiq edə Synmty: əmrlərinə, irəli qırx il mühüm addımlar gəzmək. Bu vacibdir, çünki dünya: Cinema din və islamın əleyhinədir. Bu onun iki tarixini müşahidə edir: 1968-ci ildən əvvəl kino, kinoya qarşı. Tamamilə qarşı qarşılıqlı olanlar. İkinci nəzəriyyənin işlədiyi bir dövr idi və İran kinosu bu sapmayı düzəltmək istəyirdi. Bunu yaxşı başa düşmək üçün bilirik: Kino ideyası dini və müqəddəs bir fikirdir. Buna görə də, kinoteatr müqəddəs sənətdir. Lakin düşmənlər kosmosa səbəb oldu: yalnız müqəddəs kinoteatr deyil, eyni zamanda müqəddəsliyə qarşı idi. Dirilmə məsələsi kino düşüncəsinin qurulmasıdır. Allah təlimlərinə adam, vaxt saxlamaq konsepsiyası və müxtəlif rejimi onu təkrar imkanı tanış idi. Dinin dediyi zaman: Bu gün yüksələn gündür, hamı öz hərəkətlərini görür. Bu, aktyor rolunda gördüyü gümüş ekranındakı eyni təsvirdir. Qeyri-dinlər baxımından və: Ləmzabanın məhv edilməsi vaxtıdır. Yəni, etdiyimiz şeylər geri dönmür. Və bunu görmürük. Amma ilahi baxımdan, bütün insan hərəkətləri qeyd olunur və saxlanılır və vaxtında göstərilir. Sinemanın ixtdirik!

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :