ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همانطور که خیلی ها فکر می کنند: اگر امام گفته: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، یک شعار است! و می خواهند اثبات کنند که: آمریکا هر غلطی می تواند بکند! و در واقع ستون پنجم آمریکا در ایران هستند، در این مورد هم فکر می کنند: امام خمینی خواسته شعار بدهد! و یا اینکه قدر زحمت های: رزمندگان را کم کند! البته خود رزمندگان میدانند که: زحمت زیاد کشیدند، ولی همه زحمت های آنان، در گیرو دار مسائل حاشیه ای آنموقع، بی نتیجه بود! ولی عده ای کاسه از آش داغتر، با مطرح کردن چهره هایی که: شاید اصلا روی جبهه را ندیده بودند! می خواهند بگویند: امام خمینی اشتباه کرد و: حق آنها را ضایع نمود. و در این راه چه فیلم ها نساخته و: چه شعر ها که نگفتند. حتی مردم خرمشهر خودشان میدانند که: آزاد سازی آن، نه تنها خواست خیلی ها نبود! بلکه کارشکنی ها، بیشتر از معمول انجام می شده و: خلق عرب و غیره چه جنایت ها که نکردند. خوب است بدانیم که در زمان قبل از انقلاب، خرمشهر را برای اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، طراحی کرده بودند تا آنها با هواپیماهای خصوصی، بیایند و بذل و بخششی هم به مردم فقیر! آنجا داشته باشند. بندر آن پر بود از کالاهای خارجی.  شابد انگلیسی ها اگر خود را صاحب آنجا نمی دانستند، ولی ارباب آنجا بودند. حتی ورود ایرانی و سگ! به محدوده آنها ممنوع بود. الان هم همانهایی که در دوران انگلیسی ها، احوال خوشی داشتند، آرزوی برگشت به آن روزها را دارند. شاه مخلوع که با تئوری حمله اعراب به ایران! جشنهای 2500ساله را راه انداخت، تا چهره تمدنی برای ایران: قبل از اسلام بسازد. الان تفاله آنها، انگار نه انگار اینهمه ضد اعراب شعار می دادند، خود را طرفدار خلق عرب جازده اند. آنقدر این موضوعات در هم تنیده بود، که انتخاب اینکه کار صدام، خوب بوده یا بد برای مردم عادی هم دشوار بود. برای همین خیلی از افراد، برای ورود صدام جشن گرفتند! و در مقابل حمله آنان قربانی کردند. این دو دستگی در بین مردم، بقدری حاد بود که وطن پرستی، به دوشقه مقابله با صدام یا استقبال از صدام، تبدیل شده بود. در بین نظامیان و سطوح بالا هم، چنین تفکراتی بود. بنی صدر فرمانده کل قوا، نماد تفکری بود که باید: از صدام و صدامیان استقبال می کردند، تا وارد ایران شوند بعد ببینند: خوب رفتار می کنند یانه، آنوقت تصمیم بگیرند، که او را بیرون کنند! طیف وسیعی از مجاهدین خلق، از تهران و اصفهان رفته بودند که: فقط جاسوسی کنند و آمار بدهند، تا پس از حمله صدام و پیروزی او، مناصب حکومتی را در دست بگیرند. و از آنجا به تهران حکم فرمایی کنند. یا طبق شعار صدام، در تهران مذاکره نمایند! فقط تعداد انگشت شماری، در خرمشهر مانده بودند، آنهم بدون تجهیزات کافی، بقیه آنجا را تخلیه کرده بودند. و برای اینکه صدام را قدرتمند نشان دهند، همه را به عدم مقابله تشویق می کردند! در تهران نیز دعایی در مقابل امام ایستاده بود، وبا اینکه سفیر ایران در عراق بود، چون قومی ترسیده بودند، از رفتن به بغداد خود داری کرده بود. همه آنها معتقد بودند امام مقصر است، که حرف صدام را گوش نکرد و: تهدیدات او را جدی نگرفت، و حالا باید به تنهایی به جنگ صدام برود. امام خمینی در اوج حمله صدامیان تنها بود. نه فرمانده کل قوای مطیع داشت، نه ارتش منظم و نه سپاه کار آزموده! گرچه بعدا همگی گفتند: حاجی انا شریک! این بود که خداوند به خاطر: اطمینان دل این ولی فقیه، ترس را در دل دشمنان انداخت، آنها خودشان تسلیم شدند، بطوریکه یک مبارز خردسال ایرانی، با تفنگ خالی! توانست یازده نیروی زبده عراقی را اسیر کند. و هکذا  و امام خمینی هم حق مطلب را اداکرد و: با وجود همه تمسخرها و ریشخند ها، فریاد زد خرمشهر را خدا آزاد کرد.

Why did God release Khorramshahr?

As many people think: If the Imam says: America cannot do anything wrong, it's a slogan! And they want to prove that: America can do any wrong! And in fact, the fifth pillar of the United States is in Iran, they also think about it: Imam Khomeini wants to slogan! Or maybe it's a lot of effort: to lower the warriors! Of course, the warriors themselves know that: they worked hard, but all their efforts, in the endeavor of the marginal issues at that time, were fruitless! But a few bowls made from the hottest face, by raising the faces that could have never been seen on the front! They want to say: Imam Khomeini was wrong and: his right was ruined. And what they did not make in this way: what poems they did not say. Even the people of Khorramshahr know for themselves: liberating it was not just the will of many! But the killings were more than usual: the Arab people, etc. What crimes did they not. It is good to know that during the pre-revolution period, Khorramshahr was designed for the Arabs of the southern border of the Persian Gulf to come with private airplanes, and to forgive the poor people! Have it there The port was full of foreign goods. The British would not have known themselves there, but the lord was there. Even Iranian and dog entry! They were banned. Now, the same as those who lived in the British era, they wished to return to those days. The deposed Shah, which is associated with the theory of Arab invasion of Iran! The 2500-year-old celebrations were launched to create a civilization for Iran: before Islam. Now their rubbish, as if they were all slogans of anti-Arabs, is proud to support the Arab people. So: intertwined with these issues, that it was difficult to choose whether Saddam's work was good or bad for ordinary people. So many people celebrated Saddam's arrival! And they sacrificed their attack. It was an acute divide between people that patriotism had turned into a duel of confrontation with Saddam or welcoming Saddam. Among the military and the high levels, such thinking was. Bani Sadr, the commander-in-chief, was a symbol of thought that should have welcomed Saddam and Saddam to enter Iran, and then they would see: they behave well, then decide to take him out! A wide range of Mujahedin-e Khalq had traveled from Tehran and Esfahan to only spy on and statistics, only to take government positions after the attack on Saddam and his victory. And from there, tell Tehran. Or under the motto of Saddam, to negotiate in Tehran! Only a handful of them remained in Khorramshahr, they had evacuated the rest without sufficient equipment. And in order to show Saddam to be powerful, they would encourage everyone to stop! In Tehran, there was a prayer in front of the Imam, and although he was an Iranian ambassador to Iraq, he was afraid of going to Baghdad because of a frightened people. They all believed that the Imam was guilty, not listening to Saddam, and that he did not take his threats seriously, and now he should go alone to Saddam's war. Imam Khomeini was at the height of Saddamian's attack. He was not the commander-in-chief of the subordinate force, or the regular army, or the labor-inspired army! Though later they all said: Haji I am partner! It was because of God's confidence in the belief of the supreme leader that he feared the enemies; they surrendered themselves, as a young Iranian fighter, with an empty gun! He was able to capture eleven Iraqi forces. And hence Imam Khomeini also gave the right to the story and, despite all the ridicule and ridicule, shouted Khorramshahr, God released.

لماذا أطلق الله خرمشهر؟

كما یعتقد الكثیر من الناس: إذا قال الإمام: أمریكا لا تستطیع أن تفعل أی شیء خاطئ ، إنه شعار! وهم یریدون أن یثبتوا أن: أمریكا تستطیع أن تفعل أی خطأ! وفی الواقع ، فإن الركن الخامس للولایات المتحدة فی إیران ، هم أیضا یفكرون فیه: الإمام الخمینی یرید أن یرفع شعاره! أو ربما یكون هناك الكثیر من الجهد: لخفض المحاربین! بالطبع ، یعرف المحاربون أنفسهم أنهم عملوا بجد ، لكن كل جهودهم ، فی مساعی القضایا الهامشیة فی ذلك الوقت ، كانت عقیمة! لكن بعض الأوعیة المصنوعة من الوجه الأكثر سخونة ، من خلال رفع الوجوه التی لم یكن من الممكن رؤیتها على الجبهة! إنهم یریدون أن یقولوا: لقد كان الإمام الخمینی مخطئًا: لقد تم تدمیر حقه. وما لم یفعلوه بهذه الطریقة: ما القصائد التی لم یقولوها. حتى أهل خورامشهر یعرفون أنفسهم: تحریرها لم یكن مجرد إرادة للكثیرین! لكن عملیات القتل كانت أكثر من المعتاد: الشعب العربی ، إلخ. ما هی الجرائم التی لم یفعلوا. من الجید أن نعرف أنه خلال فترة ما قبل الثورة ، تم تصمیم خورامشهر لعرب الحدود الجنوبیة للخلیج الفارسی لیأتی بالطائرات الخاصة ، وأن یسامح الناس الفقراء! هل لدیك هناك كان المیناء ملیئاً بالبضائع الأجنبیة. لم یكن البریطانیون یعرفون أنفسهم هناك ، لكن اللورد كان هناك. حتى دخول الایرانیین والكلب! تم حظرهم. الآن ، مثلهم مثل أولئك الذین عاشوا فی العصر البریطانی ، كانوا یرغبون فی العودة إلى تلك الأیام. الشاه المخلوع ، المرتبط بنظریة الغزو العربی لإیران! تم إطلاق الاحتفالات التی تبلغ 2500 عامًا لخلق حضارة لإیران: قبل الإسلام. والآن فإن نفایاتهم ، وكأنهم جمیعاً شعارات معادیة للعرب ، فخورین بدعم الشعب العربی. وباتت هذه القضایا متداخلة ، بحیث كان من الصعب اختیار ما إذا كان عمل صدام جیدًا أو سیئًا للناس العادیین. احتفل العدید من الناس بوصول صدام! وقد ضحوا بهجومهم. لقد كان الانقسام الحاد بین الناس أن تحولت الوطنیة إلى مبارزة المواجهة مع صدام أو الترحیب بصدام. بین العسكری والمستویات العالیة ، كان هذا التفكیر. كان بنی صدر ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، رمزا للفكر كان ینبغی أن یرحب بصدام وصدام بدخول إیران ، ثم یرون: إنهم یتصرفون جیدا ، ثم یقرروا إخراجه! لقد سافر عدد كبیر من مجاهدی خلق من طهران وأصفهان للتجسس والإحصائیات فقط ، فقط لاتخاذ مواقف حكومیة بعد الهجوم على صدام وفوزه. ومن هناك ، أخبر طهران. أو تحت شعار صدام ، للتفاوض فی طهران! بقیت حفنة منهم فقط فی خرمشهر ، حیث قاموا بإجلاء البقیة دون معدات كافیة. ولكی یظهر صدام حسین أنه قوی ، فإنهم سیشجعون الجمیع على التوقف! فی طهران ، كانت هناك صلاة أمام الإمام ، ورغم أنه كان سفیرًا إیرانیًا فی العراق ، إلا أنه كان خائفًا من الذهاب إلى بغداد بسبب الخوف من الناس. جمیعهم كانوا یعتقدون أن الإمام مذنب ، لا یستمع إلى صدام ، وأنه لم یأخذ تهدیداته بجدیة ، والآن یجب أن یذهب وحده إلى حرب صدام. كان الإمام الخمینی فی أوج هجوم صدام. لم یكن القائد العام للقوة التابعة ، ولا الجیش النظامی ، ولا الجیش المستوحى من العمل! على الرغم من أنهم قالوا فی وقت لاحق: الحاج أنا هو شریك! كان ذلك بسبب ثقة الله فی اعتقاد القائد الأعلى بأنه یخشى الأعداء ، استسلموا أنفسهم ، كمقاتل شاب إیرانی ، بمسدس فارغ! كان قادرا على القبض على أحد عشر القوات العراقیة. ومن ثم أعطى الإمام الخمینی الحق فی القصة ، وعلى الرغم من كل السخریة والسخریة ، صاح خرمشهر ، أطلق الله.

Nə üçün Allah Khorramşahrı azad etdi?

Bir çox insanın düşündüyü kimi: İmam deyirsə: Amerika səhv bir şey edə bilməz, bu bir şüar! Onlar bunu sübut etmək istəyirlər: Amerika hər hansı bir yanlışlıq edə bilər! Əslində, ABŞ-ın beşinci sütunu İranda, bunlar da düşünür: İmam Xomeynini şüar etmək istəyir! Və ya bəlkə bir çox səy var: döyüşçüləri aşağı! Əlbəttə ki, döyüşçülər özlərini bilirlər: çox çalışdılar, amma bütün səyləri o zaman marjinal məsələlərin həllində uğursuz oldu! Ancaq bir neçə kase ən isti üzdən hazırlanmışdı, qarşısında görülə bilməyəcək üzləri artırdı! Onlar deyirlər: İmam Xomeyni səhv idi və onun hüququ məhv oldu. Və bu şəkildə etmədikləri şeylər: nə şeirləri demədilər. Hətta Xoramşahr xalqı da özlərini tanıyır: azad etmək, yalnız bir çoxlarının iradəsi deyil! Amma cinahlar adi haldan daha çox idi: Ərəb xalqı və s. Orada var Liman xarici mallarla dolu idi. İngilislər orada özlərini tanımırdılar, amma Lord orada idi. Hətta İran və it giriş! Onlara qadağan edildi. İndi, İngilis dövründə yaşayanlarla bərabər, həmin günlərə qayıtmaq istədilər. İranın ərəb işğalı nəzəriyyəsi ilə əlaqəli olan atılan Şah! 2500 yaşındakı bayramlar İran üçün bir mədəniyyət yaratmaq üçün başladı: İslamdan əvvəl. İndi zibil, sanki bütün Ərəb əleyhinə şüarlar olduğu kimi, Ərəb xalqına dəstək olmaqdan qürur duyur. Beləliklə, Səddamın işi adi insanlar üçün yaxşı və ya pis olub olmadığını seçmək çətin idi. Səddamın gəlişini bir çox adam qeyd etdi! Onlar hücumlarını 

نوع اخبار :
برچسب : چرا خرمشهر را خدا آزاد کرد؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :