ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
دولت معتقد است که اگر، از برجام خارج شویم، دوباره پرونده ما به شورای امنیت می رود! ولی این موضوع صحت ندارد، زیرا اعضای شورای امنیت، سالها طول می کشد تا: در این باره تصمیم بگیرند. چون آمریکا متحدان خود را از دست داده است، و هرگز نمی تواند به این موضوع اقدام نماید. به گفته کارشناسان، این موضوع همان خود ترسانی است که: غرب زدگان آن را دنبال می کنند. زیرا خود ترسانی باعث افزایش حملات دشمن می شود، لذا می بینیم که بعد از اظهارات روحانی، وزیر خارجه آمریکا 12شرط! برای ایران تعیین کرد و گفت: بالاترین تحریم های تاریخ را، برعلیه ایران انجام می دهیم. روحانی نیز مانند هاشمی، به دلیل کهولت سن دچار اشتباه تحلیل هستند، و مسائل جهانی را در دهه 1960بر رسی می کنند! تحولات انجام شده در جلوی چشمان آنها، هنوز برایشان قابل قبول نیست . بنده روز17شهریور 1357 در: زندان طاغوت با این افکار آشنا شدم! با اینکه همه دنیا تظاهرات وسیع مردم، و نسل کشی شاه را، در میدان 17شهریور دیده بودند، و تصویر آن به همه جا رسیده بود. ولی وقتی در زندان بحث می شد، همه می گفتند دروغ است! مگر ممکن است: اینهمه جمعیت به خیابان بیایند؟ و مگر ممکن است: شاه اینهمه جلاد باشد. بهزاد نبوی و هادی خامنه ای، در راس این افراد بودند. مجاهدین خلق و گروههای چپ، که وضعشان معلوم بود، آنها معتقد بودند خمینی ارتجاعی است! و با این روش های مسالمت آمیز، می خواهد نهضت را از بین ببرد! و انقلابیون را دم تیغ بگذارد. این ناباوری ها، حتی در دوران جنگ هم، خون به دل امام کرد که: نمونه آن قهر کردن موسوی نخست وزیر، قطع کردن بودجه جنگ، و ترک ماموریت آقای دعایی است. آنها قومی ترسیده بودند! و چنان شاه را و آمریکا را، پر قدرت میدانستند که نمی خواستند: حتی دم خود را به تله آمریکا نزدیک کنند. این ترس ها در دل آنها هست، و هنوز فکر می کنند آمریکا، ابر قدرت است هرچه در چنته خود دارند، بنام سیاست ها و استراتژی های مترقی آمریکا، به خورد مردم می دهند، تا آنها را هم بترسانند. اگر بنده آنها را از نزدیک نمی شناختم، شاید میتوانستم به جرات بگویم: آنها نه تنها در خط امام نبودند، بلکه تمام سعی خود را می کردند تا: حرفهای امام دروغ در آید. یکی از این موضوعات همان است که: امام چهل سال پیش گفت: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، و یا گفت تحریم برای ما نعمت! یا اینکه جنگ برای ما نعمت است. این اقایان از روحانی و هاشمی و دعایی، همه می خواهند ثابت کنند که: امام دروغ گفته و آمریکا همه غلط ها را می تواند! مسخره کردن این سه شعار، بدون ذکر نام امام، در تمام سخنرانی ها و: مقالات آنان است. روحانی از بس با مجاهدین خلق کل کل کرده( در گذشته) که مثل آنها فکر می کند. بارها جمله (تحریم برای ما نعمت است) را، مسخره کرده و حتی خودش شعار: تحریم های ظالمانه را باب کرد. البته ایشان همه این تمسخرات را به: گروهی بنام دلواپسان نسبت می دهد، اما بعید است که ایشان، چنین حرفهایی را از امام، نشنیده باشد. از ان مهمتر، امام خمینی گفت اقتصاد مال خر است! ما برای اقتصاد قیام نکردیم، ولی همه آقایان بلا استثنا، آن را بایکوت یا مسخره کردند. اگر حرف امام را بپذیریم، نباید اینهمه راجع به رفاه و: مشکلات اقتصادی حرف بزنیم. این ها همه امتحانات الهی است. قران صراحتا می فرماید: ما شما را به گرسنگی و تشنگی و: نقصان در آمد امتحان می کنیم. ولی این اقایان قران را هم مسخره می کنند. با این بهایی که به موضوع تحریم می دهند، هم دشمن را جسور می کنند، و هم مردم را دچار التهاب و تنش می کنند. درحالیکه تحریم ها وافعا نعمت است! چون باعث میشود: ما به خود متکی شویم.

Self-threatening

The government believes that if we get out of action, our case again goes to the Security Council! But this is not true, because members of the Security Council take years to decide on this. Because America has lost its allies, and it can never do that. According to experts, this issue is the same as the fear: West followers follow it. Because the terror itself increases the enemy's attacks, we see that after the statements of Rohani, the US Secretary of State has 12 conditions! For Iran, he said: "We will carry out the highest sanctions against Iran." Rouhani, like Hashemi, are the wrong analyst due to their age, and they face global issues in the 1960s! The changes made in front of their eyes are still not acceptable to them. Servant of the 17th of September, 1977 In: Talaght prison I met these thoughts! Although the whole world saw the massive demonstrations of the people and the Shah's genocide on the 17th Shahrivar Square, its image was everywhere. But when they were arrested in prison, they all said it was a lie! Is it possible: so many people will come to the street? And it is possible: Shah, this is all a hangman. Behzad Nabavi and Hadi Khamenei were at the head of these people. The Mojahedin-e Khalq and the left-wing groups, as they were determined, believed that Khomeini was reactionary! And with these peaceful methods, he wants to eliminate the movement! And blow the revolutionaries. These disappointments, even during the war, drowned the blood that, for example, was a blow to Prime Minister Mousavi, a cut off of the budget of the war, and the departure of Mr. Pravda's mission. They were afraid of a people! And they saw such a powerful Shah and the United States who did not want to: even bring their tail to the US trap. These fears are in their hearts, and they still think that the United States is a superpower, and as much as they can, they call the American progressive policies and strategies to seduce people to frighten them. If I did not know them closely, perhaps I could have dared to say: They were not only in the Imam's line, but they were trying their best to: Imam's words lie. One of these is the same: Imam forty years ago said: America cannot make any mistakes, or said sanctions are a blessing to us! Or war is for us a blessing. These followers of Rouhani, Hashemi and Prayer, all want to prove that: Imam Lies and America can make all the mistakes! The mocking of these three slogans, without mentioning the name of Imam, is in all the lectures and articles. Rouhani has left the Mojahedin Khalq with the whole (in the past) that he thinks like them. He repeatedly laughed at the sentence (boycotton for us), and he even chanted the slogan: cruel sanctions. Of course, he attributes all these tricks to: a group called Dilapasan, but it is unlikely that he has heard such words from the Imam. More importantly, Imam Khomeini said that the economy is a donkey! We did not rise up for the economy, but all the men, with no exception, boycotted or mocked it. If we accept the words of the Imam, we should not talk about welfare and economic problems. These are all divine exams. The Qur'an explicitly states: "We will test you for hunger and thirst and: Weakness." But they also mock the Qur'an. At the same price, they boycott the enemy, and they also inflammation the people. While sanctions are a blessing! Because it makes us rely on ourselves.

خوفا

تعتقد الحكومة أنه إذا خرجنا من العمل ، فإن قضیتنا مرة أخرى تذهب إلى مجلس الأمن! لكن هذا لیس صحیحا ، لأن أعضاء مجلس الأمن یستغرقون سنوات لاتخاذ قرار بشأن ذلك. لأن أمریكا فقدت حلفائها ، ولا یمكنها أن تفعل ذلك أبداً. وفقا للخبراء ، هذه القضیة هی نفس الخوف: یتبعه أتباع الغرب. لأن الإرهاب نفسه یزید من هجمات العدو ، نرى أنه بعد تصریحات روحانی ، فإن وزیر الخارجیة الأمریكی لدیه 12 شرطًا! بالنسبة لإیران ، قال: "سننفذ أعلى العقوبات ضد إیران". إن روحانی ، مثل هاشمی ، هو المحلل الخاطئ بسبب سنه ، ویواجهون قضایا عالمیة فی الستینات! التغییرات التی أقیمت أمام أعینهم لا تزال غیر مقبولة لهم. خادم 17 سبتمبر 1977 فی: سجن تلاغت التقیت بهذه الأفكار! على الرغم من أن العالم كله شهد المظاهرات الضخمة للشعب وإبادة الشاه فی ساحة شاهرفار 17 ، كانت صورته فی كل مكان. لكن عندما تم اعتقالهم فی السجن ، قالوا جمیعًا إنها كذبة! هل من الممكن: الكثیر من الناس سیأتون إلى الشارع؟ ومن الممكن: شاه ، هذا هو كل الجلاد. كان بهزاد نبوی وهادی خامنئی على رأس هؤلاء الناس. یعتقد مجاهدون الخالق والجماعات الیساریة ، كما تم تحدیدها ، أن الخمینی كان رجعی! وبهذه الطرق السلمیة ، یرید القضاء على الحركة! وضرب الثوار. هذه الخیبات ، حتى أثناء الحرب ، أغرقت بالدم ، على سبیل المثال ، كانت ضربة لرئیس الوزراء موسوی ، وقطعة لمیزانیة الحرب ، ومغادرة مهمة السید برافدا. كانوا خائفین من الناس! ورأوا مثل هذا الشاه القوی والولایات المتحدة الذین لم یرغبوا فی: إحضار ذیلهم إلى فخ الولایات المتحدة. هذه المخاوف فی قلوبهم ، وما زالوا یعتقدون أن الولایات المتحدة قوة عظمى ، وبقدر ما یستطیعون ، یسمون السیاسات والاستراتیجیات الأمریكیة التقدمیة لإغواء الناس لتخویفهم. إذا لم أكن أعرفهم عن كثب ، ربما كنت قد تجرأت على القول: إنهم لم یكونوا فقط فی خط الإمام ، بل كانوا یحاولون ما بوسعهم: تكمن كلمات الإمام. واحد من هذه هو نفسه: قال الإمام قبل أربعین عاما: أمریكا لا یمكن أن تجعل أی أخطاء ، أو قال إن العقوبات هی نعمة لنا! أو الحرب لنا نعمة. هؤلاء أتباع روحانی وهاشمی وصلاة ، كلهم ​​یریدون أن یثبتوا أن: الإمام یكذب وأمریكا یمكن أن یرتكبوا كل الأخطاء! السخریة من هذه الشعارات الثلاثة ، دون ذكر اسم الإمام ، هو فی جمیع المحاضرات والمقالات. لقد ترك روحانی مجاهدی خلق مع الكل (فی الماضی) بأنه یفكر مثلهم. لقد ضحك مراراً وتكراراً على الحكم الصادر ضده (وهو "البوتیكوتون") ، حتى أنه ردد شعار "العقوبات القاسیة". بالطبع ، یعزو كل هذه الحیل إلى: مجموعة تدعى دیلاباسان ، لكن من غیر المرجح أنه سمع مثل هذه الكلمات من الإمام. الأهم من ذلك ، قال الإمام الخمینی إن الاقتصاد حمار! نحن لم نرتفع للاقتصاد ، لكن كل الرجال ، دون استثناء ، قاطعوا أو سخروا منه. إذا قبلنا كلمات الإمام ، فلا ینبغی لنا أن نتحدث عن الرفاه والمشاكل الاقتصادیة. هذه كلها اختبارات إلهیة. ینص القرآن صراحةً: "ولنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نفص من الاموال و الانفس، ولکن انهم یسخرون من القرآن. وبنفس السعر ، فإنهم یقاطعون العدو ، كما أنهم یلهبون الناس. بینما العقوبات هی نعمة! لأنه یجعلنا نعتمد على أنفسنا

Özünü təhdid edir

Hökumət Brjam çıxmaq əgər, Təhlükəsizlik Şurasına işi yenidən gedir hesab edir ki,! bu məsələ ilə bağlı qərar: Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri il çəkir, çünki Lakin bu, belə deyil. Mütəxəssislərə görə, məsələ Qərb qurbanlarının təqib etdi qorxaraq. düşmən hücumları artacaq, çünki qorxur, buna görə də biz, divanı sözləri sonra dövlət katibi Amerikanın 12 bahis ki, görəcəksiniz! İran nə İrana qarşı ən yüksək sanksiyalar günə beləəyyən edilir. onların gözləri qarşısında Hadisə onlara hələ məqbul deyil. Mən 17 Shahrivar 1357 Prison rejimdə bu fikirləri ilə görüşüb günə! geniş ictimai bütün dünyada etiraz və soyqırımı King baxmayaraq, Shahrivar 17 görmüşdü və onun image hər yerdə idi. mübahisə həbsxanada olarkən dedilər bütün yalandır! Mümkündür ki, çox adam küçəyə çıxacaq? Və mümkündür: Şah, bütün bunlar bir asmaçıdır. Behzad Nabavi və Hadi Xamneyi bu insanların başında idi. MEK və solçu qruplar şərait hələ aydın deyil, onlar Xomeyninin mürtəce hesab olunur! Və bu sülh üsulları ilə, hərəkatı aradan qaldırmaq istəyir! Və inqilabçıları zərbə. Bir xalqdan qorxurlar! Və padşah və Amerika, belə ki, güclü onlar hətta onun quyruq tələ Amerika bağlamaq istəmədiyini bilirdi. Bu məsələlərdən biri qırx il bundan əvvəl nə Imam ki, Amerika bizi xeyir-dua üçün səhv və ya san

 

نوع اخبار :
برچسب : خود ترسانی،
لینک ها :
پنجشنبه 20 تیر 1398 05:01 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your
blog and wanted to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and I
hope you write again very soon!
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:35 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your
blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more
enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire
out a designer to create your theme? Excellent work!
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:32 ب.ظ
Hello, for all time i used to check website posts here early in the
break of day, as i like to learn more and more.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 03:10 ب.ظ
Hurrah! In the end I got a web site from where I know how to
really take helpful facts regarding my study and knowledge.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 04:34 ب.ظ
I am genuinely glad to read this webpage posts which carries
tons of useful information, thanks for providing these statistics.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 11:05 ق.ظ
Excellent website you have here but I was wanting
to know if you knew of any forums that cover the same topics talked about here?
I'd really like to be a part of online community where I can get feed-back from other experienced people
that share the same interest. If you have any recommendations,
please let me know. Cheers!
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 07:26 ق.ظ
What's up mates, good piece of writing and pleasant arguments commented
here, I am truly enjoying by these.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :