ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در نمایشگاه بزرگ قران کریم، از یک جلد قران منسوب به امیر المومنین، که در آستان قدس رضوی نگهداری می شود، رونمایی شد. متاسفانه با تمام مدارک موجود، کارشناس ترکیه ای ادعا کرد که: این قران به دست عثمان نوشته شده است! البته کارشناس ایرانی، توضیح داد که «منظور ایشان آن است که: در زمان عثمان نوشته شده» زیرا آنموقع که حضرت علی، کتابت می کرده، عثمان بر سرکار بود، و ایشان خانه نشین بود. حتی معروف است که: ایشان مشغول نوشتن سوره کوثر بود، که یاران گفتند چه نشسته ای به نوشتن کوثر، که کوثر واقعی را کتک زدند! این نوع دگر سازی، در طول تاریخ انبیا، بسیار اتفاق افتاده و همه علوم انبیا را، به نام فیلسوفان نوشته اند. علوم ائمه را هم بنام: سلاطین و ظالمان زمان مصادره کرده اند. روشن ترین آنها، همین قران است که اگر نبود، هیچ علم و دانشی نبود، از انبیاء گذشته هم اثری نمی ماند. زیرا معجزات پیابران دیگر، محدود به زمان خود بود، باور کردن این کارها برای مردمی که: ندیده بودند مشکل بود. اگر معجزه در اورشلیم اتفاق می افتاد، شاید فقط همان محله ای که دیده بودند، باور می کردند و بقیه مردم دنیا، باور کردن آن سخت بود. اما قران همه آنها را تایید کرد. در چند جای قران، هم معجزه بودن خودش، و هم معجزات عیسی و موسی را متذکر شده است. علاوه برآن از نظر قران، علم آموزی امری مقدس و متعالی است. لذا کسانی که برای علم، زحمت می کشیدند چشم داشتی ندارند(کپی رایت یا مالکیت معنوی). حتی در بسیاری از مواقع، برای حفظ علوم، جان خود را هم ازدست می دادند! سوزاندن کتاب ها، اعدام دانشمندان، امری عادی بود و لذا اگر، علم امری مقدس نبود، هیچ کس حاضر نمی شد: برای حفظ آن جان خود را از دست بدهد، یا به دنبال علم و سواد آموزی باشد. شهیدان اهل قلم مانند: شهید اول و شهید ثانی کم نبودند، به این جهت در شرایط سخت علم آموزی، فقط عالم ربانی پایداری می کرد. دانشمندان دیگر یا خود فروخته می شدند، یا دست از ادامه کار برمی داشتند. دشمنان دین برای اینکه: علم را نابود کنند کتاب ها را می سوزاندند، و دانشمندان را به صلابه می کشیدند، و هنگامیکه از نابودی علم، نا امید می شدند آن را تحریف می کردند. مثلا علم حضرت سلیمان را، در ساخت بناهای با شکوه، سحر و جادو جلوه می دادند. هنوز هم صهیونیست ها، به دنبال آن سحر و جادوی بزرگ، مسجد الاقصی را کاوش می کنند: که به هیکل سلیمان دست پیدا کنند، تا قدرت فوق العاده به دست آورند! و دنیا را تصاحب کنند. علوم شیمی جابر ابن حیان، شاگرد امام جعفر صادق را، کیمیا گری می گفتند و: شایع کرده بودند ایشان، به دنبال اکسیری است که: تمام فلزات جهان را تبدیل به طلا کند. در باره خود پیامبر می گفتند: او سواد ندارد و همه را از: سلمان فارسی یاد می گیرد! یا می گفتند نه وحی و نه قران در کار نیست! بلکه یک دعوای قبیله ای بین: بنی هاشم و بنی امیه است. بهترین دانشمندان مسلمان ایرانی بودند: و از پیروان حضرت علی ع، ولی آنها را عرب و ضد شیعه معرفی می کردند. زکریای رازی که الکل را کشف کرد، اهل ری یعنی تهران قدیم بود، ولی حتی رسانه های جدید آلمان، او را عرب معرفی می کنند. دانشمندان ایرانی را، یکی پس از دیگری مصادره می کنند! مولوی که زبانش فارسی بوده، و تمام شعرهایش را مردم: تهران و شیراز و اصفهان از حفظ هستند، و آن را می فهمند، ترکیه برای خود مصادره کرده است! یا فردوسی و حافظ و عمر خیام و ابونصر فارابی و غیره. همه اینها تلاش مذبوحانه ای است که: تئوری دگر سازی را پیاده کنند، و ایران را از تمام داشته هایش خالی کنند.

Neori Other comments

At the Great Exposition of the Qur'an, Karim, was unveiled from a Qur'anic volume attached to Amir al-Muminin, held at Astan Quds Razavi. Unfortunately, with all the available evidence, the Turkish expert claimed that: This Qur'an was written by Uthman! Of course, the Iranian expert explained that "it means that it was written at the time of the Uthman", because when Imam Ali wrote to you, Uthman was at work, and he was a home. It is even known that: He was busy writing Sura al-Kosar, who said that they were sitting in the writing of Kowsar, who beat the real Kosar! This kind of reversal has happened very much throughout the history of the prophets, and has written all the teachings of the prophets, called philosophers. The sciences of the Imams are also called: Sultans and oppressors of time confiscated. The clearest of them is the same Qur'an, that if not, there was no knowledge and knowledge; there would not be any effect on the prophets of the past. Because the miracles of other publishers were limited to their time, it was difficult to believe these things for people who did not. If a miracle happened in Jerusalem, perhaps only the same neighborhood that they had seen would believe, and the rest of the world, it was hard to believe. But the Quran confirmed them all. In some places of the Qur'an, he has also noted the miraculousness of himself, and the miracles of Jesus and Moses. In addition, according to the Quran, learning is a sacred and transcendent thing. So those who did not care about science (copyrights or intellectual property) did not have eyes. Even at many times, they lost their lives to save science! The burning of books was the death penalty for scientists, and so if science was not sacred, nobody would refuse to lose their lives, or to seek knowledge and literacy. The martyrs of the pen like: Shahid I and Shaheed Sani were not low, so in the difficult conditions of learning, only the sacred universe was sustained. Other scientists either sold themselves or stopped working. The enemies of religion, in order to: destroy science, burn the books, and bring scientists to justice, and distort it when they were disappointed with the destruction of science. For example, the magic of Solomon made magic in building majestic buildings. Still, the Zionists, following the great magic, are exploring the al-Aqsa mosque: to reach the temple of Solomon to gain super power! And take the world. The science of chemistry Jaber Ibn Hayan, an apprentice of Imam Ja'far Sadiq, called the Kimia Gary, and: they were widespread, looking for an oxiry: to convert all metals of the world to gold. The Prophet himself said: He is not literate and learns all from Salman Farsi! Or they said that neither revelation nor the Qur'an is at work! But a tribal dispute between Bani Hashem and the Umayyad Bani. The best Muslim scholars of Iran were: from the followers of Imam Ali, but they were both Arab and anti-Shiite. Razi Zakari, who discovered alcohol, was from Tehran's old Ray, but even the new German media introduced him as an Arab. Seize the Iranian scientists one after the other! Rumi, whose language was Persian, and all his poems are people: Tehran, Shiraz and Isfahan, and they understand it, Turkey has seized itself! Or: Ferdowsi and Hafez, and Omar Khayyam and Abu Nasr Farabi, and so on. All this is a subversive attempt to implement the theory of transformation, and to empty Iran from its entirety.

Neori تعلیقات أخرى

فی المعرض العظیم للقرآن ، تم الكشف عن كریم ، من مجلد قرآنی ملحقة بأمیر المؤمنین ، الذی عقد فی آستان قدس رضوی. للأسف ، مع كل الأدلة المتاحة ، زعم الخبیر التركی أن: هذا القرآن كتبه عثمان! ومن المعروف حتى أنه: كان مشغولاً بكتابة سورة الكسار ، الذی قال إنهم كانوا یجلسون فی كتابات كُسْر ، الذین هزموا الكوستار الحقیقی! النوع الآخر، والأنبیاء على مر التاریخ، وحدث وجمیع الأنبیاء والفلاسفة كتبوا. ویطلق على علوم الأئمة أیضًا: السلاطین ومضایقات الوقت المصادرة. أوضحها هو القرآن نفسه ، وإن لم یكن ، لم یكن هناك معرفة ومعرفة ، فلن یكون هناك أی تأثیر على أنبیاء الماضی. ولأن معجزة الناشرین الآخرین كانت تقتصر على وقتهم ، كان من الصعب تصدیق هذه الأشیاء للأشخاص الذین لم یفعلوا ذلك. لكن القرآن أكد لهم جمیعا. فی بعض الأماكن فی القرآن الكریم، معجزة نفسها، ومعجزات السید المسیح وموسى وأشار. بالإضافة إلى ذلك ، وفقا للقرآن ، فإن التعلم هو شیء مقدس ومتعال. لذا لم یكن لدى أولئك الذین لم یهتموا بالعلوم (حقوق النشر أو الملكیة الفكریة) أعینهم. حتى فی أوقات كثیرة ، فقدوا حیاتهم لإنقاذ العلم! كان حرق الكتب عقوبة الإعدام بالنسبة للعلماء ، ولذلك إذا لم یكن العلم مقدسًا ، فلن یرفض أحد أن یفقد حیاته أو یسعى إلى المعرفة ومعرفة القراءة والكتابة. شهداء القلم مثل: شهید الأول وشهید سانی لم یكونا منخفضین ، لذلك فی ظروف التعلم الصعبة ، كان الكون المقدس هو الوحید المستدام. علماء آخرون إما باعوا أنفسهم أو توقفوا عن العمل. أعداء الدین ، من أجل: تدمیر العلم ، حرق الكتب ، وإحضار العلماء للعدالة ، وتشویهها عندما خاب ظنهم بتدمیر العلم. على سبیل المثال ، جعل سحر سلیمان السحر فی بناء المبانی المهیبة. ومع ذلك ، فإن الصهاینة ، بعد السحر الكبیر ، یستكشفون المسجد الأقصى: للوصول إلى معبد سلیمان للحصول على قوة عظمى! وخذ العالم. قال النبی نفسه: إنه لا یعرف القراءة والكتابة ویتعلم كل شیء من سلمان الفارسی! أو قالوا إن لا الوحی ولا القرآن فی العمل! لكن نزاع قبلی بین بنی هاشم وبین الأمویین بنی. كان أفضل علماء المسلمین فی إیران: من أتباع الإمام علی ، لكنهم كانوا عربًا ومعادین للشیعة. كان رازی زكاری ، الذی اكتشف الكحول ، من رای القدیمة فی طهران ، ولكن حتى وسائل الإعلام الألمانیة الجدیدة قدمته كعربی. مصادرة العلماء الإیرانیین واحدا تلو الآخر! الرومی ، الذی كانت لغته فارسیة ، وجمیع قصائده هی الناس: طهران وشیراز وأصفهان ، وهم یفهمونها ، لقد استولت تركیا على نفسها! أو فردوسی وحافظ ، وعمر خیام وأبو نصر الفارابی ، وما إلى ذلك. كل هذا هو محاولة تخریبیة لتطبیق نظریة التحول ، وإفراغ إیران من مجملها.

Neori Digər şərhlər

Quranın böyük sərgisində, Kərim, Astan Quds Razavinin təşkil etdiyi Əmir əl-Mumininə aid bir Quran hədisindən açıqlanıb. Təəssüf ki, bütün mövcud dəlillərlə, Türk mütəxəssisi iddia etdi: Bu Qurani Osman tərəfindən yazılmışdır! Əlbəttə, İranlı ekspert "bu, Usman dövründə yazılmışdır" demişdir, çünki İmam Əli sənə yazdığı zaman, Usman işdə idi və o, bir ev idi. Hətta bilinir ki, Sura əl-Kusar yazırdı. O, Koşarın yazısında oturduqlarını, əsl Kostarı məğlub etdiyini söylədi! Bu cür geri çevrilmə peyğəmbərlərin tarixi boyunca çox böyük bir hadisədir və filosoflar adlanan peyğəmbərlərin bütün təlimlərini yazmışdır. İmamların elmləri də adlanır: Sultanlar və zamanın zülmkarları əl qoydular. Onlardan ən yaxşısı eyni Qurandır, əgər olmasa, heç bir məlumat və bilik olmasaydı, keçmişin peyğəmbərlərinə heç bir təsiri olmayacaqdı. Digər naşirlərin möcüzələri vaxtlarına məhdud qaldıqları üçün, bu etmədiklər üçün bu şeylərə inanmaq çətin idi. Qüdsdə bir möcüzə meydana gəlsə, bəlkə də, gördükləri eyni məhəllə, iman gətirməyəcək və dünyanın qalan hissəsi inanmaq çətin idi. Amma Quran onları hamısını təsdiqlədi. Quranın bəzi yerlərində özünün möcüzəliyini, İsa və Musanın möcüzələrini da qeyd etmişdir. Bundan əlavə, Quran-ı Kərimə görə, öyrənmə müqəddəs və aşılmaz bir şeydir. Belə ki, elmi (müəllif hüquqları və ya intellektual mülkiyyət) haqqında düşünməyənlər gözləri yox idi. Bir çox dəfə olsa belə, elmini xilas etmək üçün həyatlarını itirdilər! Kitabların yandırılması elm adamları üçün ölüm cəzası idi və əgər elm müqəddəs deyilsə, heç kim həyatını itirməmək, yaxud bilik və savadlılıq axtarmaq üçün imtina etməyəcəkdir. Qələm şəhidləri Şahid I və Şahid Sani kimi aşağı deyil, belə ki, çətin şərtlərdə yalnız müqəddəs kainat təmin edildi. Digər alimlər özlərini satmışlar və ya işlərini dayandırmışlar. Dini düşmənləri: elmləri məhv etmək, kitabları yandırmaq və elmləri ədalətə çatdırmaq və elm məhvindən məyus olduqda onu təhrif etməkdir. Məsələn, Süleymanın sehrləri möhtə

نوع اخبار :
برچسب : نئوری دیگر سازی نظرات،
لینک ها :
دوشنبه 12 آذر 1397 08:46 ب.ظ
Howdy! This is my first visit to your blog!
We are a team of volunteers and starting a new project in a
community in the same niche. Your blog provided us
beneficial information to work on. You have done
a marvellous job!
شنبه 10 آذر 1397 10:51 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here regularly.
I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!
یکشنبه 29 مهر 1397 01:12 ق.ظ
I'll immediately snatch your rss feed as I can not
find your email subscription hyperlink or newsletter
service. Do you have any? Kindly permit me recognise in order that I may subscribe.
Thanks.
پنجشنبه 22 شهریور 1397 08:35 ق.ظ
Numerous fall under the title of digital media degrees.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :