ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

یک فدایی کوچک لازم است: که سفارت آمریکا در قدس شریف را منفجر نماید، تا همه دنیا بداند که: نقض حریم فلسطین چه مجازاتی دارد. و این امر برای آن لازم است که: جمعه های خشم به یک نتیجه معقول برسد. مردم فلسطین و یا غیر فلسطینی هایی که، بتوانند این امر را انجام دهند، در ماه رمضان خدا، میتوانند یاد آور جنگ های رمضان باشند، که همیشه برای اسرائیل، مرگ آور بوده و: این رژیم خونخوار را برای همیشه، از صفحه روز گار محو خواهد کرد. انتقال سفارت امریکا به قدس شرقی، این فرصت را به دست داده است، تا برای همیشه از شر اسرائیل غاصب، و رژیم جعلی ان راحت شد. براساس اسناد موجود، آمریکا در این بازی فقط یک فالوور بوده است! و رژیم اسرائیل او را مجبور: به این کار نموده، تا به خیال خود باعث انحراف افکار عمومی از: نابودی اسرائیل شود. و دنیا تصور کند: هنوز این رژیم زنده است، و میتواند کار های خلاف و: تجاوز های آشکار بکند. اما با این کار همه حامیان ظاهری خود را، هم از دست داد زیرا که عربستان و امارات و مصر، که آرزو داشتند در این کار ادامه دهنده آمریکا باشند، اکنون دچار زوال شده اند! از بن سلمان خبیث  و دیگران، خبری نیست و حتی گفته میشود: ایشان در منزل خود ترور شده است. براساس همین اسناد، نه تنها زمین سفارت آمریکا، در قدس شرقی رایگان بوده، بلکه ساخت و آماده سازی آن هم، هدیه خود رژیم جعلی، و کمک های لابی صهیونیستی، به رژیم قبیله ای آمریکا بوده که:شرط آن انتقال سفارت، به قدس شرقی شده بود. در واقع ترامپ دیوانه که: برای گرفتن پول، از شرف و غیرت نداشته خود می گذرد، وقتی از کمک های مالی عربستان نا امید شد، و نتوانست از آنها به اندازه کافی، اخاذی کند تنها راه را، دریافت کمک از لابی صهیونیستی آمریکا دید. لابی صهیونیستی که در آمریکا، با جمعیت اندک خود بیش از 90درصد ثروت آمریکا را، به دست دارد در جلسات اپک به اطلاع ترامپ رساند: که پولی برای کمک به آمریکا ندارد! و ترامپ باید که برای گدایی، جای دیگری برود. مگر اینکه با نقشه های اسرائیل، همکاری کند تا اسرائیل زنده بماند. یکی از آنها موافقت ترامپ با انتقال سفارت، و دیگری خروج از برجام بود. البته نهایت خواست اسرائیل، حمله آمریکا به ایران بوده است، ولی ترامپ هزینه ای که در خواست کرد، بسیار بالاتر از مبالغ معمولی آنها بود، لذا مجبور شده اند حمله به ایران را، فقط در حد شعار و تهدید بماند. از نظر اسرائیل، سیاست های گام به گام، جانشین سیاست های طوفانی شده است. و این نشان از ورشکسنگی، و نابودی آن دارد. زیرا در گذشته که اسرائیل، ارتش سوم یا پنجم دنیا را داشت، هر گاه اراده می کرد به فلسطین و سوریه و مصر و اردن، حمله و بخشی از آن را تصرف می کرد. ولی امروزه نه تنها در لبنان و سوریه، شکست خورده، از اداره مناطق اشغالی هم مانند نوار غزه، عاجز است و تظاهرات و راهپیمایی: های تل آویو و حیفا هم، نوید آن را می دهد که: جنبش حزب الله اسرائیل، بتواند در درون رژیم اسرائیل هم، ارتش خود راگسترش دهد. بزودی شاهد خیزش یا: کودتای وسیع آنان خواهیم بود. انتقال سفارت آمریکا که: با هدف درگیر کردن آمریکا، با سرنوشت محتوم اسرائیل است، باعث خواهد شد که:  رژیم سفید پوست و قبیله ای آمریکا را هم، با خود به قعر حهنم ببرد. اگر مردم دنیا بتوانند: با انفجار این سفارت، آنجا را برای آمریکا نا امن کنند، راه برای نابودی هر دو رژیم آپارتاید، باز می شود و دنیا از شر هر دو راحت می شود. این کار برای آن لازم است که: رژیم اسرائیل هم کدهایی صادر کرده، و سیگنال هایی فرستاده که: نمی تواند از آن محافظت نماید. زیراکه پولی ندارد که به آمریکا بدهد! چون عربستان هم توانایی حمایت ندارد.

The embassy should be blown up in Qods

A small dedication is required: to blow up the US embassy in the noble Jerusalem, so that the whole world knows: what is the punishment for the violation of Palestine? And this is necessary for it: Furies of anger reach a reasonable conclusion. Palestinians or non-Palestinians who can do this, during the month of Ramadan, can remember the Ramadan wars, which are always deadly for Israel, and this bloodthirsty regime forever, from the Day of the Day Will disappear. The transfer of the US embassy to East Jerusalem has given the opportunity to get useless from Israel forever, and the fake diet was relaxed. According to the available documentation, the United States has only been a fool in this game! And the Israeli regime has forced him to do so, in his own minds, to distort public opinion about the destruction of Israel. And the world imagines: this diet is still alive, and it can do wrong and: make evident aggressions. But with this, all of its supporter supporters were also lost because Saudi Arabia, the UAE and Egypt, who wished to continue to do so in the United States, have now fallen! There is no news from Ben Salman Khabit and others, and he is even said to have been assassinated in his own house. According to these documents, not only was the land of the US embassy free in East Jerusalem, but the fabrication and preparation of it, the gift of the fake regime itself, and the aid of the Zionist lobby, was to the American tribal regime: the condition of the transfer of the embassy to Jerusalem It was eastward. In fact, the crazy tramp, who did not go hungry for money, when he was disappointed with Saudi aid and could not extort enough of it, he saw the only way to get help from the US Zionist lobby. . The Zionist lobby in the United States, with its own population of over 90% of American wealth, informed Trump in OPEC meetings that there is no money to help America! And Trump must go elsewhere for begging. Unless Israel collaborates with Israel to survive. One of them was the agreement of Tramp with the transfer of the embassy, ​​and the other was to leave. Of course, Israel's ultimate demand was the US invasion of Iran, but the tramp called for it was much higher than its usual amount; therefore, they had to remain under attack and threats only to attack Iran. For Israel, step-by-step policies have been the successor to stormy politics. And this is a sign of destruction and destruction. Because in the past, when Israel had the third or fifth army of the world, it invaded Palestine and Syria, Egypt and Jordan, whenever it wished, and seized part of it. But today, not only failed in Lebanon and Syria, it is difficult to handle the Occupied Territories like the Gaza Strip, and protests and marches: Tel Aviv and Haifa promise: the Hezbollah movement can be inside The Israeli regime will also expand its army. There will soon be a rise or: we will have a big coup. The transfer of the US embassy, ​​which is aimed at engaging the United States with the fate of Israel, will cause: the American white and tribal regime to take me to the bottom. If the people of the world can: By blasting the embassy, ​​make it unsafe for the United States, a way to destroy apartheid regime, and the world will be eased from both. This requires that: The Israeli regime issued codes and sent signals that could not protect it. Because there is no money to give to the United States! Because: Saudi Arabia cannot support.

یجب تفجیر السفارة فی القدس

مطلوب تفانی صغیر: لتفجیر السفارة الأمریكیة فی القدس النبیلة ، حتى یعرف العالم كله: ما هی العقوبة على انتهاك فلسطین؟ وهذا ضروری لذلك: الغضب من الغضب التوصل إلى نتیجة معقولة. الفلسطینیین وغیر الفلسطینیین، فإنها تفعل فی رمضان إن شاء الله، یمكن أن تثیر الصراعات رمضان، الذی هو دائما لإسرائیل والموت ونظام متعطش للدماء إلى الأبد، صفحة على التدخین سوف تختفی. لقد أعطى نقل السفارة الأمریكیة إلى القدس الشرقیة الفرصة للحصول على عدیمة الفائدة من إسرائیل إلى الأبد ، وتم تخفیف الحمیة المزیفة. وفقا للوثائق المتاحة ، فإن الولایات المتحدة كانت مجرد أحمق فی هذه اللعبة! وقد أجبره النظام الإسرائیلی على القیام بذلك ، فی ذهنه ، لتشویه الرأی العام حول تدمیر إسرائیل. ویتخیل العالم: هذا النظام الغذائی لا یزال على قید الحیاة ، ویمكن أن یفعل خطأ ،: جعل الاعتداءات واضحة. ولكن مع هذا ، فقد خسر جمیع مؤیدیها لأن المملكة العربیة السعودیة والإمارات ومصر ، الذین یرغبون فی الاستمرار فی القیام بذلك فی الولایات المتحدة ، قد سقطوا الآن! لا توجد أخبار من بن سلمان خابیت وآخرین ، بل یقال إنه تم اغتیاله فی منزله. ووفقا للوثائق، ولیس فقط من السفارة الأمریكیة، فی القدس الشرقیة هو حر، ولكن بناء وإعداد ذلك، النظام وهمیة هدیتهم، وساعد فی الضغط على النظام الصهیونی القبلیة أمریكا وحالة هذه الخطوة السفارة إلى القدس كان باتجاه الشرق. فی الواقع، ترامب جنون عدم أخذ المال والكرامة والشرف لا لتمریر، عندما تمویل السعودیة بخیبة أمل، ولیس لدیها ما یكفی، والابتزاز، هو السبیل الوحید للحصول على مساعدة من وجهة نظر أمریكا اللوبی الصهیونی . صرّح اللوبی الصهیونی فی الولایات المتحدة ، بسكانها الذین تزید نسبتهم عن 90٪ من الثروة الأمریكیة ، ترامب فی اجتماعات أوبك بأنه لا یوجد مال لمساعدة أمریكا! ویجب أن یذهب ترامب إلى مكان آخر للتسول. ما لم تتعاون إسرائیل مع إسرائیل من أجل البقاء. واحد منهم كان اتفاق Tramp مع نقل السفارة ، والآخر كان للمغادرة. بالطبع ، كان المطلب النهائی لإسرائیل هو الغزو الأمریكی لإیران ، لكن المتصلب الذی دعا إلیه كان أعلى بكثیر من المبلغ المعتاد ؛ وبالتالی ، كان علیهم أن یظلوا عرضة للهجوم والتهدیدات فقط لمهاجمة إیران. بالنسبة لإسرائیل ، كانت السیاسات خطوة بخطوة هی التی خلفت السیاسات العاصفة. وهذه علامة على الدمار والدمار. لأنه فی الماضی ، عندما كانت إسرائیل تمتلك جیشًا ثالثًا أو خامسًا من العالم ، غزت فلسطین وسوریا ومصر والأردن ، كلما أرادت ، واستولت على جزء منه. ولكن الیوم، ولیس فقط فی لبنان وسوریا فشلت، وإدارة الأراضی المحتلة مثل غزة، غیر قادر على الاحتجاجات والمظاهرات: فی تل أبیب وحیفا، أیضا، أن وعود: حزب الله إسرائیل، إلى داخل سوف یقوم النظام الإسرائیلی أیضا بتوسیع جیشه. قریبا سیكون هناك ارتفاع أو: سیكون لدینا انقلاب كبیر. إن نقل السفارة الأمریكیة ، التی تهدف إلى إشراك الولایات المتحدة فی مصیر إسرائیل ، سوف یتسبب فی: النظام الأبیض والقبلی الأمریكی لیأخذنی إلى الأسفل. إذا كان بإمكان شعوب العالم: من خلال تفجیر السفارة ، جعلها غیر آمنة بالنسبة للولایات المتحدة ، وسیلة لتدمیر نظام الفصل العنصری ، وسیتم تخفیف العالم من كلیهما. یتطلب ذلك: أن یصدر النظام الإسرائیلی رموزًا ویرسل إشارات لا تستطیع حمایتها. لأنه لا یوجد مال یعطیه للولایات المتحدة! لأن المملكة العربیة السعودیة لا یمكن أن تدعم.

Qüdsdə səfirlik partlatılmalıdır

Bu kiçik zealot edir: Qods Amerika səfirliyi bilmək üçün bütün dünya partlatmaq nə cəza Fələstin pozulmasıdır. Bu da bunun üçün vacibdir: qəzəblənmənin furuləri ağlabatan bir nəticəyə çatır. Fələstinlilər və qeyri-Fələstinlilər, onlar Ramazan Allaha edəcəyini, İsrail, ölüm və əbədi qaniçən rejimi, siqaretə səhifə üçün həmişə Ramazan münaqişələrin doğurmaq bilər Yox olacaq. Mövcud sənədlərə görə, ABŞ yalnız bu oyunda axmaq olmuşdur! İsrail onun mind İsrail məhv ictimai rəy yayındırmaq, bunu məcbur edir. Dünya təsəvvür edir: bu pəhriz hələ də canlıdır və səhv edə bilər və aşkar təcavüzlər yarada bilər. Ben Salman Xabit və başqalarının xəbərləri yoxdur və hətta öz evində öldürüldüyü deyilir. sənədlərin Amerika yalnız səfirliyindən verilən məlumata görə, Şərqi Qüdəstəkləyə bilmir.

نوع اخبار :
برچسب : سفارت آمریکا در قدس منفجر باید شود،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :