ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
گرچه در ظاهر مسلمانان هستند که: ماه رمضان را روزه می گیرند، ولی روزه گرفتن در همه امت های جهان است. حتی کسانی که با اصل دین و روزه و نماز، مخالف هستند مجبورند در بسیاری از موارد، از واژه نخوردن استفاده کنند. مانند اعتصاب غذای سیاست مداران ضد دین. یا توصیه های پزشکان به: افراد چاق و بیمار. زیرا معده انسان نیز مانند همه اعضای بدن، نیاز به استراحت دارد. برخی غذاها را نمی تواند هضم بکند. و یا هضم آنها به ضرر اعضای دیگر تمام می شود. اما روزه گرفتن دو بعد مادی و معنوی دارد. مادی آن از نظر پزشکان و ماده گرایان، دور نمانده و معنویات آن هم به همین شکل. وقتی ادعا می شود که در جهان هزارتن موادغذایی، دور ریخته می شود یعنی که: ثروتمندان زیاده خور هستند، و به فکر فقرا هم نیستند. این یک مفهوم انسانی و همزیستی است که، پیامبران به آن اشاره کردند: یکی از نتایج روزه داری این است که، افراد ثروتمند هم چند ساعتی، با مشکلات افراد فقیر آشنا می شوند. یا حداقل به آن فکر می کنند: که گرسنگی و تشنگی یعنی چه. در اردوهای نظامی، به این موضوعات بیشتر می پردازند، زیرا نیاز به انسان هایی دارند که: در برابر گرسنگی و تشنگی مقاوم باشند. اما بالاترین حد معنوی آن، در این است که افراد به یاد: گرسنگی و تشنگی روز قیامت می افتند. زیرا اگر همه مواد غذایی را، در دنیا مصرف کرده باشند، ذخیره ای برای آخرت ندارند. چون اهل بخشش نبودند و: خود را و واجب تر از همه میدانستند. مفهوم دنیا مزرعه آخرت همین است: اینجا باید کاشت تا در انجا درو کرد. اگر یک دهقان همه برداشت های خود را، مصرف کند یا بفروشد، برای سال بعد دیگر بذری نخواهد داشت. و گرسنه می ماند. این مفهوم روزه داری، در دنیای امروز ما کاملا برجسته است. یعنی مردم دنیا، ماه رمضان را با سفره های نذری: افطاری و سحری می شناسند. البته رسم ایرانیان در ماه محرم اینطور است. یعنی در ایام متعلق به امام حسین ع، نذری غذا در همه جا می دهند و: از کسی نمی پرسند تو: حسین را دوست داری یانه! همینکه کسی به سر سفره: اباعبدالله آمد نمک گیر می شود و بعد: خودش هم همین کار را می کند. لذا می بینیم در راهپیمایی اربعین، لازم نیست کسی هزینه خوراکی بپردازد! سفره خانه در تمام مسیر وجود دارند، و همگی رایگان هستند. یعنی انسان ها چند روزی، دنیای بدون پول را تجربه می کنند! و با زندگی در اتوپیای اسلامی آشنا می شوند. البته در روز اربعین هم، بین مردم دنیا فرقی گذاشته نمی شود، تصور اشتباهی دارند که: فکر می کنند فرق گذاشته می شود. ولی در ماه رمضان این نکته برجسته تر می شود. یعنی مردم دنیا واقعا احساس می کنند: لازم نیست مسلمان یا شیعه باشند، یا حتی روزه بگیرند تا: بتوانند از افطاری های رایگان استفاده کنند. استفاده از این غذاها، در مرحله نخست برای بار معنوی آن است. افراد میدانند با خوردن این غذای حلال، بسیاری از گرفتاری های مادی و معنوی آنها حل می شود. و به این یقین رسیده اند. لذا ابایی ندارند که در صف غذا بایستند، یا منتظر اذان افطار بمانند، بلکه برای صفای باطن خود، و رهایی از چالش های زندگی و: فشار های روانی این کار بهترین راه است. در مراحل بعدی که برخی احساس کمتری دارند، مورد توجه قرار می گیرند، برای جذب آنها، میزبان سعی دارد از غذاهای: اعلا استفاده کند. لذا در شمال شهر تهران، بجای قیمه پلو، معمولا جوجه کباب یا چلومرغ استفاده می کنند. برخی دیگر نیز از امتیاز مکانی بهره می جویند: مثلا در خیابان سفره می اندازند! تا هر رهگذری بدون خجالت، از آن استفاده کند. عده ای هم به هتل ها و رستوران های شیک، دعوت می شوند.

Ramadan will integrate the world.

Although they appear to be Muslims who fast the Ramadan, they are fasting in all the nations of the world. Even those who disagree with the principle of religion, fasting, and prayer have to use non-word in many cases. Like a hunger strike against anti-religious politicians. Or advice from physicians to: Obese and sick people. Because: the human stomach needs to rest like all organs of the body. Some foods cannot digest. Or: digesting them at the expense of other members. But fasting has two dimensions: material and spiritual. Its materiality is far from the point of view of physicians and materialists, and its spirituality is the same. When it is claimed that thousands of foodstuffs are thrown in the world, that is, the rich are too rich, and they are not thinking of the poor either. This is a human and coexistence concept that the prophets have pointed out: One of the results of fasting is that rich people get acquainted with the problems of the poor for hours. Or at least think about it: what is hunger and thirst. In military camps, they are focusing on these issues because they need people who are: Resistant to hunger and thirst. But the highest spiritual limit is that people remember: hunger and thirst for the Day of Judgment. Because: if they have consumed all food in the world, they have no reserve for the hereafter. Because: they were not forgiveness and they considered themselves to be the most obligatory of all. The concept of the world this is the field of the hereafter: here you have to plant to get there. If a peasant consumes or sells all his impressions, he will not be seeded next year. And remain hungry. This is the concept of fasting; in today's world we are very prominent. That is, the people of the world know the month of Ramadan with the tabernacles of dowry: iftar and saharri. Of course, the Iranian tradition is the same in Muharram this month. In the days that belong to Imam Hussein, they give food everywhere and: Do not ask anyone: You love Hossein! When someone goes to the table: Abaa Abdullah comes to the salt and then: he does the same thing. So, we see that there is no need for anyone to pay for food at Arbiyan's march! There are table cloths all the way, and they are all free. That is, humans experience a world without money for a few days! And they are introduced to life in Islamic utopia. Of course, on the day of Arbaeen, there is no difference between the people of the world, they have a misconception: they think they are different. But in Ramadan this point becomes more prominent. That is, the people of the world really feel that they do not need to be Muslim or Shiite, or even fasting: they can use the free Fridays. The use of these foods is in the first place for the spiritual burden. People know that by eating this solvent, many of their material and spiritual difficulties are solved. And they have come to this certainty. Therefore, they are not impolite to stand in the food queue, or wait for the prayers of the iftar, but for their own sake, and to escape from the challenges of life: The psychological pressures of this work are the best. In the next steps, some of which are less felt, are being considered; to attract them, the host is trying to use the foods. Therefore, in the north of Tehran, Chiba chloe or Chalomarjg is usually used instead of Peco. Others also benefit from points of interest: for example, on a table in the street! So: that any passerby will use it without embarrassment. Some are also invited to stylish hotels and restaurants.

رمضان سوف یدمج العالم.

على الرغم من أنهم یبدو أنهم مسلمون یصومون رمضان ، فإنهم یصومون فی جمیع دول العالم. حتى أولئك الذین لا یتفقون مع مبدأ الدین والصوم والصلاة یجب أن یستخدموا كلمة فی كثیر من الحالات. مثل إضراب عن الطعام ضد السیاسیین المعادین للدین. أو نصیحة من الأطباء إلى: البدین والمرضى. لأن المعدة البشریة تحتاج إلى الراحة مثل جمیع أعضاء الجسم. بعض الأطعمة لا یمكن هضمها. أو هضمها على حساب الأعضاء الآخرین. لكن الصوم له بعدان: المادیة والروحیة. فطبیعته أبعد ما تكون عن وجهة نظر الأطباء والمادیة ، وروحانیته هی نفسها. عندما یزعم أن الآلاف من المواد الغذائیة تُطرح فی العالم ، أی أن الأغنیاء أغنیاء جداً ، ولا یفكرون بالفقراء أیضاً. هذا مفهوم إنسانی وتعایش أشار إلیه الأنبیاء: إحدى نتائج الصیام هی أن الأثریاء یتعرفون على مشاكل الفقراء لساعات. أو على الأقل التفكیر فی الأمر: ما هو الجوع والعطش. فی معسكرات الجیش ، یركزون على هذه القضایا لأنهم یحتاجون إلى أشخاص هم: مقاومة للجوع والعطش. لكن أعلى حد روحی هو أن الناس یتذكرون: الجوع والعطش لیوم القیامة. لأنهم إذا استهلكوا كل الطعام فی العالم ، فلن یكون لدیهم أی احتیاطی للآخرة. لأنهم لم یكونوا مغفرة واعتبروا أنفسهم أكثرهم إلزاماً. مفهوم العالم هذا هو حقل الآخرة: هنا علیك أن تزرع للوصول إلى هناك. إذا كان الفلاح یستهلك أو یبیع كل انطباعاته ، فلن یزرع فی العام المقبل. و جائع هذا هو مفهوم الصیام ، فی عالم الیوم نحن بارزین جدا. أی أن شعوب العالم تعرف شهر رمضان بمظاهر المهر: الإفطار والسحاری. بالطبع ، التقلید الإیرانی هو نفسه فی شهر محرم هذا الشهر. فی الأیام التی تنتمی إلى الإمام الحسین ، یقدمون الطعام فی كل مكان و: لا تسأل أحدا: أنت تحب حسین! عندما یذهب شخص ما إلى الطاولة: یأتی أباء عبد الله إلى الملح ثم: یفعل نفس الشیء. لذا ، نرى أنه لا توجد حاجة لأی شخص لدفع ثمن الطعام فی مسیرة أربیان! هناك قماش الجدول على طول الطریق ، وكلها مجانیة. أی أن البشر یختبرون عالماً بلا مال لبضعة أیام! ویتم تقدیمهم للحیاة فی الیوتوبیا الإسلامیة. بالطبع ، فی یوم الأربعین ، لا یوجد فرق بین شعوب العالم ، لدیهم اعتقاد خاطئ: یعتقدون أنهم مختلفون. لكن فی رمضان ، تصبح هذه النقطة أكثر بروزاً. أی أن شعوب العالم تشعر حقًا أنها لیست بحاجة إلى أن تكون مسلمة أو شیعیة أو حتى صائمة: یمكنهم استخدام أیام الجمعة المجانیة. استخدام هذه الأطعمة هو فی المقام الأول للعبء الروحی. یعلم الناس أنه من خلال تناول هذا المذیب ، یتم حل العدید من الصعوبات المادیة والروحیة. وقد وصلوا إلى هذا الیقین. ولذلك ، فهم لیسوا غیر مهذبین للوقوف فی طابور الطعام ، أو انتظار صلاة الإفطار ، ولكن من أجل مصلحتهم ، والهروب من تحدیات الحیاة: والضغوط النفسیة لهذا العمل هی الأفضل. فی الخطوات التالیة ، وبعضها أقل شعوراً ، یجری النظر فیها ؛ لجذبهم ، یحاول المضیف استخدام الأطعمة. لذلك ، فی شمال طهران ، عادة ما یستخدم أو بدلاً من. یستفید آخرون أیضًا من نقاط الاهتمام: على سبیل المثال ، على طاولة فی الشارع! حتى أن أی من المارة سیستخدمها دون إحراج. البعض مدعو أیضًا إلى الفنادق والمطاعم الأنیقة

Ramazan dünyaya inteqrasiya edəcək.

sürətli Ramazan lakin bütün dünya xalqları ilə oruc: Baxmayaraq ki, yəqin müsəlman. Anti-dini siyasətçilərə qarşı aclıq aksiyasi kimi. Və ya həkimlərdən məsləhət almaq: Obez və xəstə insanlar. Çünki insan mədəsinin bədənin bütün orqanları kimi istirahət etməsi lazımdır. Bəzi qidalar həzm edə bilməz. Və ya digər üzvlər hesabına onları cəzalandırmaq. Ancaq oruc iki ölçüdədir: maddi və mənəvi. Və ya ən azı bu barədə düşünmək: aclıq və susuzluq nədir. ehtiyac aclıq və susuzluq davamlı insanlar var, çünki hərbi düşərgələrdə, əlavə məsələni ödəyəcək. Ancaq ən yüksək mənəvi məhdudiyyət insanların xatırladığıdır: qiyamət günü aclıq və susuzluq. Çünki dünyadakı bütün qidaları istehlak etsələr, axirət üçün heç bir ehtiyat yoxdur. Çünki onlar bağışlanma deyillər və özlərini hamısının ən vacibliyi hesab edirlər. Dünyadakı konsepsiya Bu axirətin sahəsidir: buraya getmək üçün əkin var. gələn il üçün fermer bütün incarnations, istifadə və ya toxum satmaq olacaq. Və ac. Bu oruc anlayışıdır, bugünkü dünyada biz çox görkəmliyik. bir əhd yolu ilə Ramazan dünya nəfər İftar və səhər yeməyi tanınır. Əlbəttə, bu ay İranın ənənəsi Məhərrəm ayı ilə eynidır. Bunu siz Hüseyn kimi və ya: Bu, əhd qida hər yerdə İmam Hüseyn türbə gün, və kimə xahiş yoxdur deməkdir! Kimsə masaya gələrsə: Abaa Abdullah duza gəlir və sonra da eyni şeyi edir. Beləliklə, Arbiyanın gedişində kimsənin yeməyə ehtiyacı olmadığını görürük! Masa örtü..

نوع اخبار :
برچسب : ماه رمضان، جهان را یکپارچه می کند.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :