ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

می گویند اصلاح طلب هستند، اما دیکتاتوری اکثریت را فبول ندارند! مانند گربه مرتضا علی، از هرطرف بیاندازی، چهار چنگولی زمین می آیند. اگر خودشان اکثریت بودند، که باید حرفشان بر کرسی بنشیند! دیگران اگر انتقاد کردند بیسواد و بی شعور هستند، ولی اگر اکثریت را به دست نیاوردند هم، باید حرفشان بر کرسی بنشیند! خبرگان رهبری طبق آئین نامه داخلی خودشان، یک بیانیه صادر کردند و دولت را، دعوت به جبران خسارت های وارده برجام نمودند. ولی دولت بجای تمکین، 8ایراد از اقایان گرفت و در واقع گفت: خفه شوید و حرف نزنید. حتی روحانی به جنتی گفت: کدام باید شرمنده باشیم! البته اینکه روحانی جوانتر از جنتی است، و باید احترام ایشان را نگهدارد به کنار ، حداقل نباید ایشان را با :مجیز گوهای اطراف خود اشتباه بگیرد، طبیعی است آنهاییکه شعر برای دکتر ظریف سرودند، او را امیرکبیر یا قهرمان ملی نامیدند، با کسانی که برجام را با: ترکمانچای مقایسه کردند، یکی نیستند ولی، باید دید که مبانی فکری کدامیک، زیر سوال رفته یا در واقع با عملکرد خود، شعار های خود را زیر سوال برده اند. در عصر ما که همه واژه ها، بطور معکوس استفاده می شود، میتوان گفت دموکراسی بوجود آمده، ففط ازادی برای دروغگویی است. هرکس بیشتر پر رو، بی چاک و دهان باشد، دموکرات تر است. مثلا در انتخابات 92، با کمی اختلاف اکثریت شدند، گفتند همه باید به نتایج این انتخابات احترام بگذارند. دیدیم که رقیب ،همه کار را رها کرد و: به شغل قبلی خود، در آستان قدس رضوی برگشت. ولی آقایان این را به حساب پر رویی خودشان گذاشتند، و گفتند که او را سرجایش نشاندیم. اما خودشان دست از تخطئه اکثریت بر نداشتند، اکتریت را در دولت قبل، زیر سال بردند و همه گناهان خود را، به گردن آنها انداختند. به علت نداشتن تئوری منسجم و: برنامه های کاری نوین و طرح های اجرایی، ناچار بودند همه نوع دروغ بگویند، و همه را به گردن دیگران بیاندازند. علاوه بر اینکه توانایی اجرایی نداشتند، بلکه حتی با اجرا شدند طرح ها هم، مخالفت کردند تا لااقل، اگر طاعتی از انها نیست، گناهی کرده باشند. مهمترین تیر حمله آنها به سوی: یارانه های نقدی و مسکن مهر بود. دو طرحی که جهت گیری کمک های مردمی داشت. و این نشان میداد که دشمن مردم هستند، و در پوستین دوستی رفته اند. هزاران راه نرفته و حرفهای نگفته را، گفتند تا چند ریالی که به مردم داده می شود، مانع شوند. و آن را خرج حقوق های نجومی و: پاداشهای کهکشانی خودشان بکنند. از مبارزه با فساد حرف زدند و: ستاد فرماندهی درست کردند، ولی اصلا جلسات آن را نرفتند. مهارت آنها در دروغ همین بس، که گفتار رهبری را تمام نشده، تحریف می کردند و: به نام اقتصاد مقاومتی، واردات را افزایش می دادند و: به نام حمایت از کالاهای ایرانی، کالاهای خارجی را گسترش میدادند! استثنا را قاعده کردند و قاعده را استثنا. افزایش بهای دلار یک نمونه از: ریاکاری آنها را نشان داد. اغلب مشتریان دلار، به سوی دولت می رفتند. یعنی این دولت بود که از: افزایش قیمت دلار منتفع می شد. علیرغم شعار جدایی اقتصاد از نفت، همه دلارهای نفتی صندوق ذخیره ارزی را، به بهانه کمک به کشاورز و کمک به کم آبی و غیره، تقدیم خارجی ها کردند و: حتی دریاچه ارومیه را با: خرید آب از ترکیه می خواهند احیا کنند. یعنی هرجا بوی دلار هست، آنها حاضرند و آن را، به بالاترین قیمت هم می فروشند، ولی در بودجه به حداقل حساب می کنند! بطوریکه مابه التفاوت رقم بالایی شد، که مدتها بحث بود آن را چگونه خرج کنند؟ که عاقبت پاداش مدیرانی شد که: بازنشسته شده و دوباره دعوت بکار شدند.

Democracy is false!

They say they are reformists, but the dictatorship does not have the majority! Like the cat of Mortaza Ali, from each side, four pillars of the earth come. If they were the majority, they should sit on the seat! Others, if criticized, are illiterate and unknowing, but if they did not win the majority, they should sit on the seat! According to their internal regulations, the leaders of the leadership issued a statement and called on the government to compensate for the incident. But the government, instead of obedience, caught up with eight complaints and, in fact, said: "Shut up and do not talk." Even Rouhani told Jannati who should be ashamed! Of course, a cleric is younger than a Jannatian and should keep his respect. Aside from that, at least he should not confuse them with: the false ones around him, it is natural that those who composed poetry for Dr. Zarif called him Amir Kabir or National Hero, with those who The results are compared with: Turkmenchay, they are not the same, but one must see that the intellectual foundations of which have been questioned or actually questioned their slogans by their actions. In our era, when all words are inversely used, democracy can be said to be freedom for lying. Anyone who is more full, indestructible and mouthful is more democratic. For example, in the 92nd election, they saw a minority of the majority, saying they should all respect the results of these elections. We saw that the rival left everything and returned to his previous job at Astan Quds Razavi. But the gentlemen put it on their accountability, and said that we had him on his way. But they themselves did not abandon the majority; they took the eccentricity in the government before, under the year and cast all their sins on their necks. Because of the lack of coherent theory and: modern work plans and executive plans, they had to make all kinds of lies, and put everyone at the forefront. In addition to being unable to execute, but even to run, they opposed the plans, so that at least they would have been guilty if they did not enjoy it. Their main attack was towards: cash subsidies and seals. Two plans that targeted popular support. And it shows that they are enemies of the people, and they have gone through friendship. Thousands of people did not go out and say no, they said they would prevent some rials being given to the people. And it will cost them astronomical salaries and: their own galactic rewards. They talked about the fight against corruption and made the command headquarters, but did not meet at all. Their skill, in lieu of lying, did not distort the leadership, and, in the name of the resistance economy, increased imports and, in the name of protecting Iranian goods, expanded foreign goods! Exempted rules and the rule is an exception. An increase in the dollar was an example of their hypocrisy. Most dollar customers went to the government. That is, the government benefited from the rise in dollar prices. Despite the slogan of the separation of the economy from oil, all the petrodollars raised the reserve fund on the pretext of helping the farmer and helping the dehydration, etc., and offered foreigners even the Urmia Lake to: rebuild water from Turkey. That is, wherever they smell of dollars, they are willing to sell it at the highest price, but count on the budget at least! So the difference was a high figure, which was a long discussion of how to spend it? Which: eventually became rewards for managers who retired and re-invited.

الدیمقراطیة خاطئة!

یقولون أنهم إصلاحیون ، لكن الدكتاتوریة لا تملك الأغلبیة! مثل قطة Mortaza Ali ، من كل جانب ، تأتی أربعة أركان الأرض. إذا كانوا الأغلبیة ، یجب أن یجلسوا على المقعد! أما الآخرون ، إذا تعرضوا للانتقاد ، فهم أمیون وغیر مدركین ، ولكن إذا لم یفزوا بالأغلبیة ، فعلیهم الجلوس على المقعد! ووفقاً للوائحهم الداخلیة ، أصدر قادة القیادة بیانا ودعوا الحكومة إلى التعویض عن الحادث. لكن الحكومة ، بدلاً من الطاعة ، ألقت بثمانی شكاوى ، وفی الواقع ، قالت: "اسكت ولا تتحدث". حتى روحانی أخبر جنتی أنه یجب أن یشعر بالخجل! بالطبع، أصغر الروحیة من جنتی، ویجب أن نحترمهم یوضع جانبا، على الأقل لیس لهم، مع مفاوضات إلزامیة حول الخطأ، فمن كتب تلك كلمات لطبیب ظریف، وقال انه AUT أو البطل الوطنی الذی دعا من قبل أولئك فی عصرنا ، عندما یتم استخدام كل الكلمات بشكل عكسی ، یمكن القول أن الدیمقراطیة هی الحریة للكذب. أی شخص أكثر اتساعًا ، وغیر قابل للتدمیر ، وفم أكثر دیمقراطیة. على سبیل المثال ، فی الانتخابات 92 ، رأوا أقلیة من الأغلبیة ، قائلین إنه یجب علیهم جمیعا احترام نتائج هذه الانتخابات. رأینا أن المنافس قد ترك كل شیء وعاد إلى وظیفته السابقة فی آستان القدس رضوی. لكن السادة ذكروا ذلك على مساءلتهم ، وقالوا إننا جعلناه فی طریقه. لكنهم هم أنفسهم لم یتخلوا عن الأغلبیة ، فقد أخذوا الانحراف فی الحكومة من قبل ، تحت العام ، وألقىوا كل آثامهم على أعناقهم. بسبب عدم وجود نظریة متماسكة و: خطط العمل الحدیثة والخطط التنفیذیة ، كان علیهم أن یضعوا كل أنواع الأكاذیب ، ووضع الجمیع فی المقدمة. بالإضافة إلى كونهم غیر قادرین على التنفیذ ، ولكن حتى على التوالی ، فإنهم یعارضون الخطط ، بحیث یكونون على الأقل مذنبین إذا لم یتمتعوا بها. كان هجومهم الرئیسی نحو: الإعانات النقدیة والأختام. اثنین من الخطط التی استهدفت الدعم الشعبی. وهذا یدل على أنهم أعداء للشعب ، وقد اجتازوا الصداقة. لم یخرج آلاف الأشخاص ویقولون لا ، قالوا إنهم سیمنعون منح بعض الریال للشعب. وسوف یكلفهم مرتبات فلكیة و: مكافآتهم المجریة الخاصة. تحدثوا عن محاربة الفساد وجعلوا مقر القیادة ، لكنهم لم یلتقوا على الإطلاق. القواعد المعفاة والقاعدة هی استثناء. كانت الزیادة فی الدولار مثالاً على نفاقهم. ذهب معظم عملاء الدولار إلى الحكومة. أی أن الحكومة استفادت من ارتفاع أسعار الدولار. أی ، فی أی مكان تكون فیه رائحة الدولارات ، هم على استعداد لبیعها بأعلى سعر ، لكنهم یعتمدون على المیزانیة على الأقل! إذن ، كان الاختلاف كبیرًا ، وكان نقاشًا طویلًا حول كیفیة إنفاقه؟ والتی أصبحت فی نهایة المطاف مكافآت للمدیرین الذین تقاعدوا وأعید دعوتهم.

Demokratiya yalandır!

Onlar islahatçılar deyirlər, lakin diktaturada əksəriyyət yoxdur! Mortaza Aliin pişiyi kimi, hər tərəfdən yerin dörd sütunu gəlir. Əgər onlar çoxluq təşkil etsələr, onlar oturacaq yerə oturmalıdırlar! Digərləri onlar savadsız və kaba, əgər tənqid, lakin əksəriyyəti əldə olmasaydı, taxta oturmaq təkid etməlidir! Onların daxili qaydalarına əsasən, rəhbərlik liderləri bəyanat verib və hökuməti hadisəni kompensasiya etmək üçün çağırıblar. Amma hökumət daha çox uyğunluq, 8, və əslində bağlamaq və danışmaq deyil, cənablar bildirib verdi. Hətta Rouhani utanmaq lazım olan Jannati bildirib! Əlbəttə ki, mənəvi Cənnəti daha kiçik və yanlış ətrafında məcburi danışıqlar onlara ən azı, onlara kənara saxlamaq hörmət etməlidir, bu ilə adlanır o AUT və ya milli qəhrəman, həkim Zərif həmin lyrics yazdı Bizim dövrümüzdə, bütün sözlər tərs olaraq istifadə edildikdə, demokratiya yalan söyləmək üçün azadlıq deməkdir. Daha dolu, pozulmayan və ağızdan olan hər kəs daha demokratikdir. Məsələn, 92-ci seçkidə, bu seçkilərin nəticələrinə hörmətlə yanaşmaları lazım olduğunu söyləyərək, əksəriyyətin azlıqlarını gördük. Gördük ki, rəqib hər şeyi tərk etdi və əvvəlki işinə Astan quds Razaviyə qayıtdı. Amma cənablar onu məsuliyyətə qoydular və biz onun yolunda olduğunu söylədilər. mümkün deyil icra olmaqla yanaşı, həm hətta fərqli olaraq run planlaşdırır ən azı, onların Taat oldu.

نوع اخبار :
برچسب : دموکراسی یرای دروغ !،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :