ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 22 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
امروز در همایش روابط عمومی ها، یکی از سخنرانان گفت: هدف اصلی روابط عمومی ها تغییر در نگرش ها، و برند سازی است. این تعریف بسیار جسورانه است. که نتیجه انقلاب اسلامی و: تغییر نگرش همه دنیا می باشد. حالا چه کسی این تغییر نگرش را ایجاد و: سازماندهی و ادامه داد شاید معلوم نباشد! ولی کاری نو و ابداعی بوده است. زیرا روابط عمومی ها، قبلا بعنوان معرف: سازمان خود به مردم تعریف می شدند. این تعریف آمرانه و یکسو نگر بوده است. لذا اکثر خبرنگار ها از: مسئولین روابط عمومی ها ناراحت بودند. آنها را مسئول سانسور خبرهای خود می دانستند. مثلا اگر نام مجرم در خبرها برده میشد، بلافاصله روابط عمومی دادگستریها، به خبرنگار مربوطه ایراد می گرفتند. یا اصلا آنها را به محاکم راه نمی دادند، و یا هرچه خودشان می خواستند، به خبرنگار ها می گفتند. می گفتند بروید از روی سایت خبر ها را بردارید! با انقلاب اسلامی گویا، عقل بشر هم کمال یافت! در این بخش هم تحول ایجاد کرد و: روابط عمومی ها را مجبور کرد: حرف مردم را هم بشنوند و: آزادی عمل بیشتری برای: خبرنگاران در نظر بگیرند. در بسیاری از موارد خبرنگاران، توانستند فساد های: نهادینه شده در دستگاهها افشا، و برای همیشه، فاسدان را از دسترسی به منابع دولتی دور کنند. بسیاری از آنان سرنگون شدند، و یا از بین رفتند. معنویت مطرح شد، با ظلم و فساد مبارزه گردید، و لذا عقل ها از اسارت فاسدان نجات پیدا کردند. بطور مثال تا قبل از انقلاب اسلامی، همه مردم دنیا مرعوب موشک ها و: بمب اتم های آمریکایی بودند. لذا هیچگونه فکر دیگری، به ذهنشان خطور نمی کرد! چون امنیت نداشتند فکرشان هم کار نمی کرد. اگر دقت کنیم سرعت پیشرفت علم، در این چهل سال در دنیا، صد ها برابر پیشرفت آن، در قرنهای گذشته است. در فضای مجازی، این موضوع بسیار روشن است. زیرا اینترنت بر اساس: ایده سایبری پیدا شد که اصلا، با فیزیک آن روز ها، امکان فکر کردن در این مورد نبود. یعنی معنویت و فضای مجازی را قبول نداشتند! بجز واقعیت محسوس، چیز دیگری را قبول نمی کردند. امروزه در علوم اجتماعی و انسانی، از احترام قلبی و دوست داشتن مشتری، و امثال آن گفته می شود. در حالیکه آن موقع صداقت و درستی، صفا و صمیمت یک امر: فناتیک و مسخره بحساب می آمد. تجارت فقط سود بود! اگر کسی به فکر خدمات اجتماعی بود، مسخره می شد. لذا باندهای مخوف گانگستری مانند: مافیا و ارتش سرخ و ساواک و موساد، و اف بی آی، بالاترین درآمد ها را داشتند. با ایجاد رعب و وحشت و فروش اطلاعات، هرگونه تفکر منطقی را، از مردم گرفته بودند. چاقو کشی و قمه زنی، هفت تیر کشی و ششلول بندی! یک افتخار محسوب می شد. و اگر در یک محله، درگیری و زخمی نبود، آنها را جزو آدمیزاد نمی دانستند. اعتیاد و بدمستی، تجاوز به عنف و روسپیگری، نشانه روشنفکری و تمدن بود. ایمان و عدالت، دوستی و صداقت جایی: در سیاست یا رفتار های اجتماعی نداشت. در یک جمله همانهایی بودند که: جعفر عموی پیامبر، به پادشاه حبشه گفت: ما مردمی بودیم که فساد و فحشا، دزدی و غارت افتخار مان بود! این پیامبر رحمت بود که به ما یاد داد: چطور انسانی زندگی کنیم. چنین تغییر رفتار و نگرشی هم، در قرن ما اتفاق افتاد. قیام امام خمینی و مردم شهید پرور ایران بود که: رنج ها را بر خود هموار کرد، تا بشریت را با صلح و دوستی، صداقت و راستی و امنیت آشنا کند. اکنون به جز دزدها و غارتگران، از موشک ها و بمب اتمی، ترسی ندارند. با آرامش کامل، زندگی مسالمت آمیز خود را ادامه می دهند. ترقه بازی های ته مانده های: دوران غرب وحشی هم، آنها را نمی ترساند.

Change the Global Attitude

Today, at a public relations conference, one of the speakers said: "The main purpose of public relations is to change attitudes and branding." This definition is very bold. Which is the result of the Islamic Revolution and: change the attitude of the whole world. Now who created this change of attitude: Organizing and continuing may not be known! But it has been something new and innovative. Because public relations, previously known as a reporter: their organization was defined as people. This definition has been authoritative and reciprocal. So most journalists were upset by public relations officials. They were responsible for censoring their news. For example, if the offender's name was seized in the news, the public relations department immediately responded to the relevant journalist. Or they did not let them go to the courts, or whatever they wanted, they told reporters. They say go get the news from the site! With the Islamic Revolution, the human mind was perfect! In this section, too, it has evolved, and forced public relations to hear the words of the people: to consider more freedom for journalists. In many cases, journalists have been able to expose corrupt practices that are institutionalized in the devices, and, forever, deprive the corrupt of access to government resources. Many of them were overthrown or destroyed. Spirituality was raised, it was fought with oppression and corruption, and so the intellects were saved from the captivity of the corrupt. For example, before the Islamic Revolution, all the people of the world were intimidated by rockets and bombs of American atoms. So there was no other thought to them! Because they did not have security, their thoughts did not work. If we look at the speed of the progress of science, in the past forty years in the world, hundreds of times its progress has been in the centuries. In cyberspace, this is very clear. Because the Internet was based on: The cyber idea was found that, at any rate, it was not possible to think about the physics of those days. They did not accept spirituality and cyberspace! Except tangible reality, they did not accept anything else. Today, in social and human sciences, it is said to be respect for the heart and love of the customer, and so on. While the honesty and integrity of the time then came to be: a fanatic and a mockery. Trade was just a profit! If anyone was thinking of social services, he would be ridiculous. So gangster gangs like Mafia, the Red Army, Savak, Mossad, and FBI have the highest incomes. Conceived fears and sales of information, they had taken any logical thinking. Knitting and Crimping, Sealing and Shelling! It was an honor. And if they were not involved in a neighborhood, they did not consider them to be human beings. Addiction and rape, rape and prostitution were a sign of intellectual and civilization. Faith and justice, friendship and honesty Somewhere: There was no politics or social behavior. In one sentence were: Ja'far Uncle of the Prophet, said to the king of Habesh: We were people who were proud of corruption and prostitution, robbery and plunder! This prophet was merciful to teach us how to live human lives. Such a change of attitude also occurred in our century. The insurrection of Imam Khomeini and the Iranian martyrs of Persia was: he paved the sufferings so as to familiarize humanity with peace, friendship, honesty, truth and security. Now, except thieves and looters, they are not afraid of missiles and atomic bombs. With peace of mind, they continue to live peacefully. Wildcat Games: The Wild West also does not scare them.

تغییر الموقف العالمی

الیوم ، فی مؤتمر العلاقات العامة ، قال أحد المتحدثین: "إن الهدف الرئیسی من العلاقات العامة هو تغییر المواقف والعلامات التجاریة". هذا التعریف جریء للغایة. وهی نتیجة للثورة الإسلامیة و: تغییر موقف العالم كله. الآن من خلق هذا التغییر فی الموقف: التنظیم والمتابعة قد لا یكون معروفًا! لكنه كان شیئا جدیدا ومبتكرا. لأن العلاقات العامة ، والمعروفة سابقا باسم مراسل: تم تعریف منظمتهم كأشخاص. هذا التعریف كان موثوقاً ومتبادلاً. لذا فقد أغضب معظم الصحفیین من قبل مسؤولی العلاقات العامة. كانوا مسؤولین عن مراقبة أخبارهم. على سبیل المثال ، إذا تم ضبط اسم الجانی فی الأخبار ، رد قسم العلاقات العامة على الفور على الصحفی المعنی. وقالوا للصحفیین إنهم لم یسمحوا لهم بالذهاب إلى المحاكم أو ما یریدون. یقولون اذهبوا الحصول على الأخبار من الموقع! مع الثورة الإسلامیة ، كان العقل البشری مثالیًا! فی هذا القسم أیضا ، تطورت ، وأجبرت العلاقات العامة على سماع كلمات الشعب: النظر فی مزید من الحریة للصحفیین. فی العدید من الحالات ، تمكن الصحفیون من فضح الممارسات الفاسدة المأسسة فی الأجهزة ، وإلى الأبد ، حرمان الفاسدین من الوصول إلى الموارد الحكومیة. تم الإطاحة بالكثیر منهم أو تدمیرها. لقد أثیرت الروحانیة ، وخاضت مع القمع والفساد ، وهكذا تم إنقاذ العقل من سبی الأشرار. على سبیل المثال ، قبل الثورة الإسلامیة ، تعرض كل شعوب العالم للترهیب من خلال الصواریخ والقنابل من الذرات الأمریكیة. لذلك لم یكن هناك أی فكر آخر لهم! ولأنهم لم یكن لدیهم أمن ، فإن أفكارهم لم تنجح. إذا نظرنا إلى سرعة تقدم العلم ، فی السنوات الأربعین الماضیة فی العالم ، مئات المرات تقدمه فی القرون. فی الفضاء السیبرانی ، هذا واضح جدا. لأن الإنترنت كان مستندًا إلى: تم العثور على فكرة الإنترنت ، على أی حال ، لم یكن من الممكن التفكیر فی فیزیاء تلك الأیام. لم یقبلوا الروحانیة والفضاء السیبرانی! باستثناء الواقع الملموس ، لم یقبلوا أی شیء آخر. الیوم ، فی العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، یقال إنه یحترم قلب وحب الزبون ، وهكذا. فی حین أن الأمانة والنزاهة فی ذلك الوقت أصبحت: متعصبة وسخریة. التجارة كانت مجرد ربح! إذا كان أی شخص یفكر فی الخدمات الاجتماعیة ، فسیكون سخیفًا. لذا فإن عصابات العصابات مثل المافیا والجیش الأحمر والسافاك والموساد ومكتب التحقیقات الفیدرالی لدیها أعلى المداخیل. المخاوف المتصورة ومبیعات المعلومات ، فقد اتخذت أی تفكیر منطقی. الحیاكة و العقص ، الختم والقصف! كان شرف. وإذا لم یكونوا متورطین فی حی ، فإنهم لم یعتبروه بشرًا. وكان الإدمان والاغتصاب والاغتصاب والبغاء علامة على الفكر والحضارة. الإیمان والعدالة والصداقة والأمانة فی مكان ما: لم یكن هناك سیاسة أو سلوك اجتماعی. فی جملة واحدة: جعفر العم الرسول ، قال لملك الحبشه كنا ناس فخورین بالفساد والبغاء والسرقة والنهب! كان هذا النبی رحماً لیعلمنا كیف نعیش حیاة بشریة. مثل هذا التغییر فی الموقف حدث أیضا فی قرننا. كان تمرد الإمام الخمینی والشهداء الإیرانیین فی بلاد فارس: لقد مهد المعاناة لتعریف الإنسانیة بالسلام والصداقة والأمانة والحقیقة والأمن. الآن ، باستثناء اللصوص واللصوص ، فهم لا یخافون الصواریخ والقنابل الذریة. مع راحة البال ، استمروا فی العیش بسلام. ألعاب الغرب المتوحش لا یخیفهم أیضًا

Qlobal Davranışı dəyişdirin

İctimaiyyətlə əlaqələr konfransında bu gün çıxış edənlərdən birinin sözlərinə belə davam etdi: "İctimaiyyətlə əlaqələrin əsas məqsədi münasibətləri və markalaşmağı dəyişdirməkdir." Bu tərif çox qalındır. İslam İnqilabının nəticəsidir və bütün dünyaya olan münasibətini dəyişir. İndi bu dəyişikliyin dəyişikliyini kim yaratdı: Təşkil etmə və davam etdirmək məlum deyil! Ancaq yeni və yenilikçi bir şey olmuşdur. Çünki daha əvvəl müxbir kimi tanınan ictimai əlaqələr: onların təşkilatı insan olaraq təyin olundu. Bu tərif müəyyən və qarşılıqlı olmuşdur. Beləliklə, əksər jurnalistlər ictimaiyyətlə əlaqəli şəxslər tərəfindən xəsarət alıblar. Onlar xəbərlərini senzuraya görə məsuliyyət daşıyırdılar. Məsələn, cinayətkarın adı xəbərdə ələ keçirildisə, ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi dərhal müvafiq jurnalistə cavab verdi. Yoxsa məhkəmələrə getməmişlər və istədikləri hər şeyə jurnalistlər söylədilər. Onlar saytdan xəbərlər getmək deyirlər! İslam inqilabı ilə, insan ağlımı mükəmməl idi! Həm də bu bölmədə də inkişaf etmişdir və ictimaiyyətin xalqın sözlərini eşitdirməyə məcbur etdi: jurnalistlər üçün daha çox azadlıq düşünmək. Bir çox hallarda jurnalistlər cihazlarda institusionallaşdırılmış korrupsiyaya uğramış praktikaya məruz qala biliblər və əbədi olaraq hökumətin resurslarına çıxmaqdan məhrumdur. Onların bir çoxu yıxılıb yox edildi. Ruhanilik qaldırıldı, zülm və korrupsiya ilə mübarizə aparıldı və zehniyyətlər korrupsiyanın əsirliyindən xilas oldu. Məsələn, İslam inqilabından əvvəl dünyanın bütün xalqları Amerika atomlarının raketləri və bombaları ilə qorxudulublar. Ona görə başqa bir fikir yox idi! Təhlükəsizliyi olmadığı üçün düşüncələri işləməmişdi. Elmin inkişafının sürətinə baxırıqsa, keçmişdə dünyada 40 ildir yüzlərlə dəfə irəliləyişlər əsrlər boyu olmuşdur. Kiberməkanda bu çox aydındır. İnternet əsaslandığı üçün: Siber fikri hər hansı bir zamanda, həmin günlərin fizikası haqqında düşünmək mümkün olmadığını tapdı. Onlar mənəviyyat və kiberməkanı qəbul etmədi! Maddi reallıq istisna olmaqla, başqa bir şey qəbul etmədi. Bu gün sosial və insan elmlərində, müşeyil.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :