ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

آزادی نیز مانند هرچیز دیگر محدود است، و اگر کسی از آن استفاده کند، دیگری نمی تواند. درست مانند فقر و ثروت، فقیر و ثروتمند هیچکدام نباید باشند، چون اگر یکی باشد، حتما دیگری هم هست. دارا و ندار هم به این شکل است: وقتی خانه یکی باشد و متقاضی دو نفر، طبیعی است که اگر یکی صاحب خانه شد، دیگری بی خانه می شود. اگر قصری بنا شد حتما زندان هم باید بنا شود! این تضاد در مفهوم آزادی وجود دارد، و استادان بنام بدون حل این تضاد، از کنار آن به ارامی گذشته اند: مثلا گفته اند آزادی هرکسی، تا حدی است که به ازادی دیگران لطمه نزند! و این تناقض است و اصلا قابل جمع نیست. به همین دلیل آزادی غربی، نتوانسته فقر و فحشا را از بین ببرد، بلکه آن را افزایش هم داده. زیرا وقتی بیل گیتس ها، با فریب مردم اطلاعات آزاد را، به آنها می فروشند ، پول آنها را به حساب بانکی خود میریزد. دیگران فقیر تر و ایشان ثروتمند تر می شود. ولو اینکه وجدان درد بگیرد: بعدا مقداری از آن را خیرات کند! پس اینجا ازادی بیل گیتس، باعث اسارت میلیون ها نفر شده است. کلیه کسانی که مشتری میکروسافت هستند، برده آقای بیل گیتس هستند. اگر او حکم کند، تمام هستی شان را می گیرد. حتی آنها را به جرم کپی رایت، زندانی می نماید. به همین سادگی. همان کاری که شاه عربستان می کند و: همه ملت خود را می کشد یا دستشان را قطع می کند. یا به زندان می فرستد، کسی هم از او سوال نمی کند. زیرا پول دارد وآزادی را خریده است. هرچه قدر آزادی عمل ملک سلمان بیشتر باشد، اسارات مردم دنیا بیشتر می شود! زیرا اگر مخالف او شدند، داعش را ایجاد می کند. بنابر این تناقض بزرگی بنام: آزادی اصلا قابل تقسیم یا قابل اجرا نیست. زیرا کسی نمی تواند بگوید: حد ملک سلمان کجاست. که به دیگران احترام نمی گذارد. دانشمندان آزادی مانند: مونتسکیو و دیگران که مرده اند و: مرده ها نمی توانند از خود دفاع کنند. چه رسد به فقرا و محرومین. درهیچ کجا هم مسئولی برای: تعیین این حد تعریف نشده. که اگر کسی آن را رعایت نکرد، مجازات شود. لذا تعریف ازادی  از شدت کلی بودن، بسیار بی خاصیت است: مثل اینکه بگوییم هوا برای همه رایگان است. پس اگر کسی هوا را آلوده کرد، نباید سرزنش شود! زیرا که صاحب آن است. هوا مال همه است و همه میتوانند از ان استفاده کنند. حتی اگر کسی هوا را بفروشد هم، مجرم نیست. یعنی ضرر زدن و استفاده کردن از هوا، یکی است و همه: در برابر آن بی مسئولیت هستند. در خصوص مسائل بین المللی هم، همین بی خاصیتی را دارد: برجام نمونه آن است. همه امضا کردند ولی همه هم، آن را نقد یا رد می کنند. این اقایان اگر طرفدار ازادی نیودند، این کار را نمی کردند. زیرا دموکراسی، به معنی دیکتاتوری اکثریت است. یعنی اگر 49.99درصد با امری مخالف بودند، باید به احترام 5.01درصد، لب های خود را بدوزند و چیزی نگویند. ولی اینها،هم خود را دموکرات میدانند، و هم اعتراض می کنند. این یعنی بی خاصیتی مفاهیم: لیبرالیزم و دموکراسی است. زیرا که لیبرالیزم هم مثل ازادی، در درون خود متناقض است: دربطن ازادی ، دیکتاتوری یک صدم درصدی را توصیه می کند. فاجعه زمانی آغاز می شود که ثروتمندان، برعلیه دیکناتوری اکثریت قیام کنند. یعنی اگر 51درصد به نفع شان بود، طرفدار رای اکثریت! بدون ذکر نام استبداد اکثریت می شوند. و اگر در 49درصد قرار گرفتند، با ذکر دیکتاتوری اکثریت، آن را نمی پذیرند! یعنی در هرحال کار خودشان را می کنند. انتخابات لبنان وغره را، با وجود حضور اکثریت، تروریسم میدانند ولی، تروریسم دولتی اسرائیل و عربستان را، دفاع از خود می گویند. این است مفهوم آزادی که: آزاد باشی همه مفاهیم را، برعکس کنی یا درهم بریزی.

Their freedom is our captivity!

Freedom is just like anything else, and if anyone uses it, the other cannot. Nothing, just like poverty and wealth, the poor and the rich, should be, because if there is one, there is surely another. There is also a drawback: when a house is one and the applicant is two people, it is natural that if one is the owner of the house, the other will become home. If a house was built, then the prison should be built! This contradiction exists in the notion of freedom, and the masters, without solving this contradiction, have gone astray: for example, they have said that everyone's freedom is to a degree that does not harm others. And this is contradictory and not at all compatible. For this reason, Western freedom has failed to eradicate poverty and prostitution, but also increase it. Because when Bill Gates sells them to the people by deceiving people, they pour their money into their bank account. Others are poorer and they become richer. Even if the conscience gets in a hurry: it will take some of it later! So here, Bill Gates's release, has caused the capture of millions of people. All those who are Microsoft's customers are slave Mr. Bill Gates. If he decides, he will take their whole existence. They even imprison them for copyright. simply. The same thing the king of Saudi Arabia does: kill all his people or cut their hands. Or sends him to jail, no one asks him. Because he has the money and has bought the freedom. The greater the freedom of the Salman real estate, the greater the number of people in the world! Because if they oppose him, it will create ISIL. Therefore, the great contradiction: Liberty can not be divisible or applicable at all. Because nobody can say: Where is the limit of Malek Salman? Which does not respect others. Free scholars such as Montesquieu and others who are dead: dead people can not defend themselves. Let alone the poor and the poor. No one is responsible for: Determining this limit is not defined. That if no one obeyed it, be punished. Therefore, the definition of freedom from the general severity is very ineffective: as if saying that the weather is free for everyone. So if anyone infects the air, you should not be blamed! Because it owns it. The weather is everyone and everyone can use it. Even if someone sells the air, it's not a criminal offense. That is, harming and using the air is one and all: irresponsible to it. As for international issues, it has the same disadvantages: it's a prototype. Everyone signed, but everyone criticizes or rejects it. If they did not, they would not do that. Because: democracy means the dictatorship of the majority. That is, if 49.99 percent were opposed to something, they should respect 5.01 percent, lick their lips and say nothing. But these, both Democrats themselves, are protesting. This means the ineffectiveness of the concepts: liberalism and democracy. Because liberalism, like freedom, is intrinsic to itself: in liberation, dictatorship recommends one hundredth of a percent. The tragedy begins when the rich, uprising against the dictatorship of the majority. That is, if 51% were in their favor, they would vote for the majority! Without: the mention of the tyranny of the majority. And if they were in 49 percent, they would not accept it by mentioning the majority dictatorship! That means doing their job anyway. Despite the presence of the majority, the Lebanese and Georgian elections are terrorism, but state defense of Israel and Saudi Arabia are defending themselves. This is the concept of freedom: You are free to reverse all the concepts, or disassemble them.

حریتهم هی أسرتنا!

الحریة هی مثل أی شیء آخر ، وإذا كان أی شخص یستخدم ذلك ، فإن الآخر لا یستطیع ذلك. لا شیء ، مثل الفقر والثروة ، الفقراء والأغنیاء ، یجب أن یكون ، لأنه إذا كان هناك واحد ، فهناك بالتأكید شیء آخر. هناك أیضًا عیب: عندما یكون المنزل واحدًا ، ویكون مقدم الطلب شخصین ، فمن الطبیعی أن یكون الشخص هو مالك المنزل إذا كان مالك المنزل. إذا تم بناء منزل ، فیجب بناء السجن! هذا التناقض موجود فی مفهوم الحریة ، والماجستیر ، دون حل هذا التناقض ، ضلوا: على سبیل المثال ، قالوا إن الحریة للجمیع هی درجة لا تضر بالآخرین. وهذا متناقض وغیر متوافق على الإطلاق. ولهذا السبب ، أخفقت الحریة الغربیة فی القضاء على الفقر والبغاء ، ولكنها زادت أیضاً. لأنه عندما یبیعها بیل غیتس للشعب عن طریق خداع الناس ، فإنهم یصبّون أموالهم فی حسابهم المصرفی. البعض الآخر هم أكثر فقرا ویصبحون أكثر ثراء. حتى لو كان الضمیر فی عجلة من أمره: سوف یستغرق بعضه فی وقت لاحق! هنا ، تسبب إطلاق بیل غیتس فی القبض على ملایین الأشخاص. كل هؤلاء عملاء مایكروسوفت هم السید عبد بیل جیتس. إذا قرر ، سیأخذ كل وجوده. هم حتى سجنهم لحقوق النشر. الامر بهذه البساطة. الشیء نفسه الذی یفعله ملك السعودیة: قتل جمیع شعبه أو قطع أیدیهم. أو یرسله إلى السجن ، لا أحد یسأله. لأن لدیه المال واشترى الحریة. كلما زادت حریة عقارات سلمان ، كلما زاد عدد الناس فی العالم! لأنه إذا عارضوه ، سیخلق داعش. لذلك ، التناقض الكبیر: لا یمكن أن تكون الحریة قابلة للقسمة أو قابلة للتطبیق على الإطلاق. لأنه لا یمكن لأحد أن یقول: أین هی حدود مالك سلمان؟ الذی لا یحترم الآخرین. علماء أحرار مثل منتسکیو وغیرهم من القتلى: الموتى لا یستطیعون الدفاع عن أنفسهم. ناهیك عن الفقراء والفقراء. لا أحد مسؤول عن: تحدید هذا الحد غیر محدد. أنه إذا لم یطیع أحد ذلك ، فسیتم معاقبته. ولذلك ، فإن تعریف التحرر من الشدة العامة غیر فعال للغایة: كما لو أن القول بأن الطقس مجانی للجمیع. لذلك إذا كان أی شخص یصیب الهواء ، فلا ینبغی لومك! لأنها تملكه. الطقس للجمیع ویمكن للجمیع استخدامه. حتى لو باع أحدهم الهواء ، فهو لیس جریمة جنائیة. وهذا یعنی أن الأذى واستخدام الهواء هو واحد وجمیع: غیر مسؤول علیه. أما بالنسبة للقضایا الدولیة ، فإن لها نفس العیوب: إنها نموذج أولی. وقع الجمیع ، لكن الجمیع ینتقدها أو یرفضها. إذا لم یفعلوا ذلك ، فإنهم لن یفعلوا ذلك. لأن الدیمقراطیة تعنی دیكتاتوریة الأغلبیة. وهذا یعنی أنه إذا عارض 49.99 فی المائة أمر ما ، فعلیهم أن یحترموا 5.01 فی المائة ، ویلعقون شفاههم ولا یقولوا شیئاً. لكن هؤلاء ، سواء من الدیمقراطیین أنفسهم ، یحتجون. هذا یعنی عدم فاعلیة المفاهیم: اللیبرالیة والدیمقراطیة. لأن اللیبرالیة ، مثل الحریة ، هی جزء لا یتجزأ من نفسها: ففی التحریر ، توصی الدیكتاتوریة بنسبة مائة بالمائة. تبدأ المأساة عندما تكون الأغنیاء ، انتفاضة ضد دیكتاتوریة الأغلبیة. أی إذا كان 51٪ لصالحهم ، فإنهم سیصوتون للأغلبیة! دون ذكر طغیان الأغلبیة. وإذا كانوا فی 49 فی المائة ، فإنهم لن یقبلوها بالإشارة إلى الدكتاتوریة الأكثریة! وهذا یعنی القیام بعملهم على أی حال. على الرغم من وجود الأغلبیة ، فإن الانتخابات اللبنانیة والجورجیة هی إرهاب ، لكن دفاع الدولة عن إسرائیل والمملكة العربیة السعودیة یدافعان عن نفسیهما. هذا هو مفهوم الحریة: أنت حر فی عكس جمیع المفاهیم ، أو تفكیكها.

Onların azadlığı əsirlikdir!

Azadlıq başqa bir şeyə bənzəyir və hər kəs onu istifadə edərsə, digəri başqa ola bilməz. Just yoxsulluq və sərvət, zəngin və bir mütləq daha çox demək deyil, çünki, hər hansı bir olmamalıdır yoxsul kimi. Bir ev inşa edilərsə, həbsxana qurulmalıdır! Və bu, ziddiyyətlidir və bütün uyğun deyil. Western azadlıq, yoxsulluq və fahişəlik məhv edə bilmədi Buna görə də, həm də artmışdır. pulsuz məlumat Bill Gates, onları satmaq insanları cəlb zaman onların pul onun bank hesabına tökür. Digərləri daha yoxsuldur və daha zənginləşirlər. Vicdan tələsik olsa belə: bir qədər sonra bunu alacaq! Beləliklə, Bill Geytsin azadlığı milyonlarla insanı tutdu. Microsoftun müştəriləri olan hər kəs qul qul Bill Qeytsdir. Əgər qərar verərsə, bütün varlığını alacaq. Hətta onları müəllif hüququ üçün həbs edirlər. Sadəcə. Eyni şey Səudiyyə Ərəbistanının padşahıdır: bütün xalqını öldürmək və ya əllərini kəsmək. Yoxsa onu həbsxanaya göndərir, heç kim onu ​​soruşmaz. Çünki pul var və azadlığı satın aldı. Salman daşınmaz əmlakının azadlığı nə qədər çox olsa da, dünyada insanların sayı çoxdur! Çünki ona qarşı olduqda, İŞİL yaratacaq. Buna görə də, böyük ziddiyyət: Azadlıq bölünməz və ya tamamilə tətbiq edilə bilməz. Çünki heç kim deyə bilməz: Malek Salmanın həddi nədir? Başqalarına hörmət göstərmir. Belə Montesquieu kimi azadlıq Alimlər və ölü və ölü özlərini müdafiə edə bilməz s. Kasıbları və yoxsulları tək qoyun. Heç kim məsuliyyət daşımır: Bu limit müəyyənləşdirilmir. Heç kim ona itaət etməsə, cəzalandırılsın. Buna görə də, intensivliyi azadlığı general müəyyən, çox yararsız ki, hava hər kəs üçün pulsuz demək istəyirəm. Kimsə havaya bulaşsa, günahlandırılmamalıdır! Çünki o sahibdir. Hava hər kəsdir və hər kəs onu istifadə edə bilər. Kimsə hava satarsa ​​belə, bu cinayət deyil. Yəni hava zərər və iq.ماست!نوع اخبار :
برچسب : آزادی آنها اسارت ماست!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :