ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

عده ای معتقدند که: جواب نسبتتا دقیق از یک موضوع واقعی، بهتر از جواب کاملا دقیق برای: موضوع  فرضی است. لذا آمار ناپارامتری در صدد است به: واقعیت ها بپردازد ولو فرضیه یا: جامعه آماری در دسترس نباشد. از این رو در بسیاری از زمینه ها، موفق بوده و به جواب های بالاتر از: صد در صد رسیده، بطوریکه خانم نوروزی فر، آن را معجزه ناپارامتری نامیده است. بنابر پیشنهاد استاد اسکندری هم، این موضوع قابل توسعه در: تمام علوم می باشد، مخصوصا اکنون الگوریتم های کامپیوتری، به این امر بسیار کمک می کند. اما باید دانست که الگوریتم ها: در ایران سابقه هزاران ساله دارند. زیرا در معماری ایرانی و موسیقی، به کار گرفته شده اند. همه پردازش های علوم و: فناوری ساخت سلاح های هخامنشی، یا تخت جمشید از این روش استفاده می کردند. اینکه استاد رحیم و استاد احمد پاکستانی الاصل! در کانادا این نمایه ها را دارند، بعید نیست که به علوم قدیمی ایران، دسترسی داشته اند. حتی بعد از دوران اسلامی هم، این روشها به کار گرفته شده: مثلا کتابی نوشته شده بنام صد میدان! که از یک میدان به ده میدان، و از ده میدان به صدمیدان رسیده اند! این کتاب توسط خواجه عبدالله انصاری، در زمینه عرفان نوشته شده است. کتاب صدمقاله عروضی، یا 11هزار ورقه ابن سینا، به این موضوع اشاره دارد. برنامه نویسی ایرانیان در گذشته، بسیار جالب بوده است! مثلا شیخ کلینی بحثی دارد بنام: جنود عقل و لشگر جهل! برای هرکدام 70صفت بیان می کند، که اکنون زمینه تمام دروس اخلاقی محسوب می شود. همه خوبیها و زیباییها، لشکر عقل هستند و همه رذالت ها مانند: دروغ و دزدی و از سپاه جهل محسوب می شوند. وقتی اقای حسینی می خواست: اخلاق در خانواده را شروع کند، به بنده گفت تلویزیون، یک برنامه یکساله از من خواسته، چکار کنم؟ گفتم همین لشکر عقل و جهل را بیان کن، یک برنامه سه ساله می شود! هرهفته یکی از این موضوعات، و تاثیر آن در خانواده بیان شود: مثلا راستی، صداقت، امانت داری، چه تاثیری در زندگی دارد؟ هریک از این موضوعات میتواند: سناریو هزاران فیلم باشد! بحت های اخلاقی و عرفانی هم، برخلاف تبلیغاتی که میشود، فقط مکاشفه نیست، بلکه محاسبه هم هست. امیر المومنین می فرماید: هر روز ساعتی را برای: محاسیه نفس خود تعیین نمایید. به حساب خود برسید، قبل از آنکه به حساب شما برسند! هریک از مباتی اخلاقی هم، کاملا قابل تبدل به ریاضی و یا آمار است: راستگویی یعنی بیان درست واقعیت! یعنی درون داد(اینپوت) باید: دقیقا مساوی برون داد (اوت پوت)باشد. امانت داری یعنی هرچه به شما داده شده، همان را در موقع طلب پس بدهید. هرچه از آن کم کنید، به خیانت نزدیک می شوید! اگر میزان پس دادن به حد یک میل کند، امانت داری است. ولی اگر حد آن به سمت صفر میل کند! یا صفر شود، خیانت در امانت محسوب می شود. حنی برای کمیت بهتر، پیشوایان ما نسبت ها را هم بیان کرده اند! ایمان در جه بالاتر از اسلام است، تقوا بالاتر از ایمان! اگر کسی به زبان ایمان آورد، او اسلام آورده و: اگر در قلب او نفوذ کند، ایمان آورده و اگر: در عمل خود را نشان دهد، تقوا ایجاد شده است. اگر قلب در این معادله حذف کنیم، یک رابطه پارامتریک داریم. زیرا زبان و عمل، قابل سنجش و مشاهده است. اما موضوع ایمان قلبی،قابل مشاهد یا تجربه برای دیگران نیست. فرضیه یا جامعه آماری، ندارد لذا ناپارامتریک است. معصومین ما گقته اند: بهترین تقوا عمل به واجبات، و ترک محرمات است. یعنی متغیر دوم را حذف کرده اند، پس بطور کلی ناپارامتری همان مکاشفه، و پارامتر را همان مشاهده هم، می توان گفت.

Application of nonparametric statistics in mysticism and ethics

Some people believe that: A fairly accurate answer to a real subject is better than the exact answer to: The subject is hypothetical. Therefore, the nonparametric statistics attempt to: Realize the facts, even if the hypothesis is that: the statistical society is not available. Hence, in many respects, it has succeeded in achieving the above-mentioned answers: Hundreds, as Mrs. Norouzifar called it a nonparametric miracle. According to Eskandari's suggestion, this subject can be further developed in: all sciences, especially now, computer algorithms, this helps a lot. But algorithms need to be known: There are thousands of years in Iran. Because: they are used in Iranian architecture and music. All the processes in science and technology: Achaemenid weapons production technology, or Persepolis, used this method. That Master Rahim and Master Ahmed Pakistani are the first! In Canada, these profiles are unlikely to have access to ancient Iranian sciences. Even after the Islamic era, these methods have been used: for example, a book written in the name of one hundred fields! From a field to ten fields, and from ten fields to the worst! This book is written by Khwaja Abdullah Ansari in the field of mysticism. The book of Humorous Verses, or 11,000 sheets of Avicenna, refers to this issue. Iranian programming has been very interesting in the past! For example, Sheikh Kellini has a discussion called Genoud Allah and the Division of Ignorance! For each of the 70 traits, it is now grounded in all the moral lessons. All goodnesses and beauties are the wisdom and all sorts of lies, such as lies and robbery, and of the IRGC. When Mr. Hosseini wanted to start a family ethics, I asked my TV, what should I do for a one-year plan? I said this unit of reason and ignorance, a three-year plan! Every week, one of these issues and its impact on the family are expressed: for example, what is the impact of truth, honesty, trust, and life? Each of these issues can be: A scenario of thousands of movies! Unlike propaganda, ethical and mystical standards are not just revelation, but also computing. Amir al-Momenin says: Set the hour for each day for your self. Get your account before they reach your account! Each of the ethical grounds is completely mathematical or statistics: truthfulness means expressing the truth of reality! That is, the Input (Input) must be exactly the same (August Poet). Trusting what you have been given, give it back to you in a timely manner. Get down to the treachery! If you are willing to pay a refund, you are trustee. But if the limit goes down to zero! Or zero, betrayal is considered to be trusted. For better quality, our leaders have expressed their proportions! Faith is higher than Islam, piety is higher than faith! If one believes in a language, he has brought Islam and if he penetrates into his heart, he believes, and if: in his practice, virtue is created. If we remove the heart in this equation, we have a parametric relationship. Because: language and practice are measurable and observable. But the subject of heart faith is not to be seen or experienced by others. The hypothesis or statistical society does not, therefore, be nonparametric. Our infallibles are: the best of virtue is the practice of the obligatory, and leaving the privileges. That is, the second variable has been deleted, so in general, the nonparametric one of the same revelation, and the parameter, is the same observation.

تطبیق الإحصاءات اللامعلمیة فی التصوف والأخلاق

یعتقد بعض الناس أن: الإجابة الصحیحة إلى حد ما على موضوع حقیقی أفضل من الإجابة الدقیقة على: الموضوع افتراضیة. لذلك ، تحاول الإحصائیات اللامعلمیة: تحقیق الوقائع ، حتى لو كانت الفرضیة هی: أن المجتمع الإحصائی غیر متوفر. ومن ثم ، فقد نجحت فی العدید من النواحی فی تحقیق الإجابات المذكورة أعلاه: المئات ، حیث وصفتها السیدة نوروزیفر بأنها معجزة لا حدودیة. وفقا لاقتراح إسكندری ، یمكن تطویر هذا الموضوع فی: كل العلوم ، وخاصة الآن ، خوارزمیات الكمبیوتر ، وهذا یساعد كثیرا. لكن یجب أن تكون الخوارزمیات معروفة: هناك آلاف السنین فی إیران. لأنها تستخدم فی الهندسة المعماریة والموسیقى الإیرانیة. جمیع العملیات فی العلوم والتكنولوجیا: استخدمت تكنولوجیا إنتاج الأسلحة الأخمینیة ، أو برسیبولیس ، هذه الطریقة. أن السید رحیم و ماستر أحمد باكستانیین هما الأولان! فی كندا ، من غیر المحتمل أن تتاح هذه الملامح الوصول إلى العلوم الإیرانیة القدیمة. حتى بعد العصر الإسلامی ، استخدمت هذه الأسالیب: على سبیل المثال ، كتابًا مكتوبًا باسم مائة حقل! من حقل إلى عشرة حقول ، ومن عشرة حقول إلى الأسوأ! كتب هذا الكتاب خواجا عبد الله أنصاری فی مجال التصوف. یشیر كتاب آیات الفكاهة ، أو 11،000 ورقة من أبن سینا ​​، إلى هذه القضیة. لقد كانت البرمجة الإیرانیة مثیرة للاهتمام فی الماضی! على سبیل المثال ، قام الشیخ كللینی بمناقشة تدعى جنود الله وقسم الجهل! بالنسبة لكل سمة من الصفات السبعین ، فإنها تستند الآن إلى جمیع الدروس الأخلاقیة. كل الخیر والجمال هی الحكمة وجمیع أنواع الأكاذیب ، مثل الأكاذیب والسرقة ، والحرس الثوری الإیرانی. عندما أراد حسینی بدء أخلاقیات الأسرة ، سألت التلفزیون الخاص بی ، ماذا یجب أن أفعل لخطة سنة واحدة؟ قلت هذه الوحدة من العقل والجهل ، خطة لمدة ثلاث سنوات! كل أسبوع ، یتم التعبیر عن واحدة من هذه القضایا وتأثیرها على الأسرة: على سبیل المثال ، ما هو تأثیر الحقیقة والأمانة والثقة والحیاة؟ كل من هذه القضایا یمكن أن یكون: سیناریو لآلاف الأفلام! على عكس الدعایة ، لیست المعاییر الأخلاقیة والصوفیة مجرد إعلان ، بل حوسبة أیضًا. یقول أمیر المؤمنین: حدد الساعة لكل یوم لنفسك. احصل على حسابك قبل أن تصل إلى حسابك! كل من الأسس الأخلاقیة هی ریاضیة أو إحصائیة تماما: الصدق یعنی التعبیر عن حقیقة الواقع! بمعنى ، یجب أن یكون الإدخال  متطابقًا تمامًا . الثقة ما تم منحك ، إعادته فی الوقت المناسب. انزل الى الغدر! إذا كنت على استعداد لدفع المبلغ المسترد ، فأنت أمین. ولكن إذا انخفض الحد إلى الصفر! أو صفر ، یعتبر الخیانة موثوقًا بها. من أجل جودة أفضل ، أعرب قادتنا عن أبعادهم! الإیمان أعلى من الإسلام ، والتقوى أعلى من الإیمان! إذا كان المرء یؤمن بلغة ما ، فقد أحضر الإسلام وإذا كان یخترق قلبه ، فهو یعتقد ، وإذا: فی ممارسته ، یتم إنشاء الفضیلة. إذا أزلنا القلب فی هذه المعادلة ، فلدینا علاقة بارامتریة. لأن اللغة والممارسة قابلة للقیاس ویمكن ملاحظتها. لكن موضوع إیمان القلب لا یمكن رؤیته أو اختباره من قبل الآخرین. وبالتالی ، لا تكون الفرضیة أو المجتمع الإحصائی غیر معتبرة. معجزاتنا هی: أفضل فضیلة هی ممارسة الفریضة ، وترك الامتیازات. بمعنى أن المتغیر الثانی قد تم حذفه ، لذا بشكل عام ، فإن القیمة اللامعلمیة لنفس الوحی ، والمعلمة ، هی نفس الملاحظة.

Mistikizm və etikada qeyri-parametrik statistikanın tətbiqi

Bəzi insanlar inanırlar ki: Həqiqi mövzuda kifayət qədər dəqiq bir cavab dəqiq cavabdan daha yaxşıdır: Mövzu hipotetikdir. Buna görə qeyri-parametrik statistika aşağıdakıları etməyə çalışır: Həqiqi hipotez olsa belə, faktları gerçəkləşdirin: statistik cəmiyyət mövcud deyil. Beləliklə, bir çox cəhətdən yuxarıda göstərilən cavablara nail ola bilmişdir: Yüzlərlə, xanım Norouzifar bu qeyri-parametrik möcüzə deyirdi. Eskandari'nin təklifinə görə, bu mövzu daha da inkişaf edə bilər: bütün elmlər, xüsusilə indi kompüter alqoritmləri, bu çox kömək edir. Ancaq alqoritmlərin bilinməsi lazımdır: İranda minlərlə il var. Çünki onlar İran memarlığında və musiqisində istifadə olunur. Elm və texnologiyanın bütün prosesləri: Aheemenid silah istehsal texnologiyası və ya Persepolis bu üsuldan istifadə edirdi. Rəhim və Master Əhməd Pakistani ilkdir! Kanadada bu profillər qədim İran elmlərindən istifadə etmək mümkün deyildir. İslam dövründən sonra belə bir üsul istifadə edilmişdir: məsələn, yüz sahənin adı ilə yazılmış bir kitab! On sahədən on sahəyə qədər, on sahədən ən pisə qədər! Bu kitab, mistisizm sahəsində Xwaja Abdullah Ansari tərəfindən yazılmışdır. Yumorlu Ayələr kitabı, ya da Avicenna'nın 11.000 səhifəsi bu mövzunu ifadə edir. İran proqramları keçmişdə çox maraqlı oldu! Məsələn, Şeyx Kellininin "Genoud Allah" və "Cehalet" bölümü adlı bir mübahisəsi var! 70 əlamətin hər biri üçün, indi bütün mənəvi dərslərdə yerləşmişdir. Bütün yaxşılıq və gözəlliklər yalan və soyğun kimi və İRGC-nin hikməti və hər cüalın! Etik əsasların hər biri tamamilə riyazi və ya statistikadır: doşahidəsidir.

نوع اخبار :
برچسب : کاربرد آمار ناپارامتری در عرفان و اخلاق،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :