ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی در مجلس بحث شد که: چرا مردم جلوی مجلس تجمع می کنند؟ عده ای پیشنهاد دادند که جلوی آنها گرفته شود! و مانند غربی ها با گاز اشک آور و: پلیس ضد شورش با آنها برخورد شود. ولی اکثریت مجلس این سخن را، مردود دانسته و گفتند که: ما نمایندگان همین مردم هستیم، و باید آنها بتوانند صدای اعتراض خود را، به گوش ما برسانند. لذا اصلا نباید مانع آنها شد، بلکه هربار یکی از نمایندگان، به میان معترضان برود و: سخنان آنان را بشنود، و برای رفع آن اقدام نماید. این سعه صدر نظام جمهوری اسلامی، باعث افتخار است که: از اعتراضات مردمی استقبال می کند، حرف آنها را می شنود، و تا حد امکان، آن را اجرایی می کند. اما موضوع برای دشمنان ما، بغرنج و پیچیده است. آنها می نویسند روزی سه اعتراض، از روز کارگر سال قبل تا روز کارگر امسال، انجام شده است و فکر می کنند که: مردم کار بدی می کنند! یا شاید دولت کار خوبی نمی کند. زیرا آنها در کشورشان که مهد آزادی نام گذاشته اند، کسی حق اعتراض ندارد! مشت های آهنین در خیابان، و شکنجه های مرگ آور در زندان، منتظر اعتراض کنندگان است. رژیم صهیونیستی به عنوان سمبل: ارض موعود و نشان های اتوپیایی، که برای خود در جهان تقدس ساخته! و با کمک فیلمهای هالیوودی، مظلومترین قوم معرفی شده! روزانه هزاران نفر را به رگبار می بندد، و چندین نفر را زخمی می کند! زیرا از تظاهرات و اعتراضات فلسطینی ها، به تنگ آمده! در درون رژیم، هر کسی قاتل نباشد صهیونیست محسوب نمی شود! لذا تمام ملت اسرائیل زندانی پادگانی! هستند تا زمانی که دست به اسلحه ببرند، چند فلسطینی را بکشند. آنوقت میتوانند از آزادی های: اعطایی این رژیم در استفاده از روسپی ها، مشروبات و مواد مخدر سرمست شوند. از گل سر سید تمدن غرب، و طفل نامشروع آمریکا و انگلیس که بگذریم، دولت های اروپایی و امریکایی هم، کم از رژیم صهیونیستی ندارند. آمریکا که یک جزیره بزرگ است، درواقع یک زندان برای: همه مردم آمریکا است. اروپا نیز با نشکیل اتحادیه اروپا، مرزهای خود را بسته است. ویزای شنگین برای آن است که: کسی وارد اروپا نشود! مبارزه با ورود غیرقانونی هم، روی هیتلر را سفید کرده اند. خروج اروپایی ها بعنوان ترس از داعش و طالبان، دیوار کشیده اند! از این ملت مظلوم اروپا و آمریکا، کسی نمی تواند از زندان آنها، بیرون برود بلکه باید: عضو پلیس یا ارتش بشود و: چند نفر را بکشد(لژیونر) تا بتواند به عنوان ماموریت خارج شود، یا به عنوان گردشگر، بودجه این آدم کش ها را تامین کند. در واقع همه مردم آمریکا و اروپا، با دیوار مصنوعی جدیدی بنام: رسانه ها زندانی شده اند. فقط دو دسته میتوانند از: آمریکا یا اروپا بیرون بروند، یکی آدمکش ها که تعهد خودشان را، به رژیم پلیسی ثابت کرده یا بعنوان گردشگر، با پول های کلان، بودجه این آدمکش ها را تامین  کنند. به همین جهت است که گردشگری، بعنوان برگترین تامین کننده بودجه است. بقیه مردم باید هرچه دستور می رسد، انجام دهند و اگر کسی اعتراض کرد، با خودروهای قطع کننده بدن! گاز اشک آور های عصب کش، روبرو می شوند و: اگر تکرار شد، باید از دنیا خداحافظی کنند. کافی است یک روز مردم آمریکا یا اروپا، آزاد باشند، همگی به ایران سفر می کنند! و اشهد گویان شیعه می شوند(مانند ملکه انگلیس). و همین امر آنها را آزار می دهد. زیرا هنوز صلیبی ها، بر آنجا حکومت می کنند! صهیونیسم نام دیگر صلیبی های قرون وسطایی است. و همان کارهای آنها را تکرار می کنند. به همین دلیل از اعتراضات می ترسند، و گالیله ها را می کشند. مخالفان هولوکاست، همان گالیله های امروز هستند.

Popular protests are proud of Islam.

When was discussed in Parliament: Why do people gather in front of the assembly? Some suggested that they should be stopped! And like the West with tear gas and counterinsurgency police. But the majority of the parliament rejected this saying, saying: "We are the representatives of these people, and they must be able to hear our protest." Therefore, they should not be prevented at all, but rather one of the delegates, go to the protesters: hear their sayings, and take action to resolve them. This prime minister of the Islamic Republic is proud to: welcome the popular protests, hears them, and, as far as possible, executes them. But the issue is complicated and complicated for our enemies. They write about three protest days a day from the working day of the year before the working day of this year, and they think that: People do bad work! Or maybe the government does not do a good job. Because they do not have the right to protest in their country, which is called the Freedom Guard! The iron fists on the street, and the deadly torture in jail, are waiting for the protesters. The Zionist regime is symbolized: the promised land and utopian symbols that have been sacrificed for themselves in the world! And with the help of Hollywood movies, the most oppressed folk are introduced! It closes thousands of people a day and injures several people! Because of the demonstrations and protests of the Palestinians, it has run out! Under the regime, no one is a killer, not Zionist! Therefore, all the people of Israel are prisoners of war! They will kill a few Palestinians until they take up arms. Then they can be free from the liberties offered by the regime in the use of prostitutes, drugs and drugs. From the head of the West's civilization and the illegitimate child of America and Britain, European and American governments are also far from the Zionist regime. America, which is a great island, is in fact a prison for: all the people of America. Europe also closed its borders with the formation of the European Union. Schengen visa is for: nobody goes to Europe! The fight against illegal immigration has also blamed Hitler. Exodus of Europeans are walled as fears of ISIL and the Taliban! From this oppressed nation of Europe and the United States, no one can leave their prison, but must: be a member of the police or the army: to kill a few (Legionnaire) so that he can leave the mission, or as a tourist, the budget of this Adam Cushions. In fact, all Americans and Europeans are called by a new artificial wall: the media have been imprisoned. Only two groups can go out: America or Europe, one of the assassins who pledged themselves to the police regime or, as a tourist, with big money, fund those killers. That is why tourism is the largest supplier of funds. The rest of the people must do whatever they want, and if anyone protested, with the body breakers! Tear gas tear, and if they are repeated, they should say goodbye to the world. Just one day, the people of America or Europe are free, they all travel to Iran! And the Shahs are the Shiite Guys (like the Queen of England). And this harms them. Because the Crusaders are still ruling there! Zionism is another name for the medieval crusaders. And they repeat the same thing. For this reason, they fear the protests, and kill the Galileans. Opponents of the Holocaust are the same Galileans of today.

الاحتجاجات الشعبیة فخورة بالإسلام.

متى تمت مناقشته فی البرلمان: لماذا یتجمع الناس أمام الجمعیة؟ اقترح البعض أنه یجب إیقافها! ومثل الغرب بالغاز المسیل للدموع وشرطة مكافحة التمرد. لذلك، لا ینبغی أن یمنع، ولكن كل واحد من المندوبین، وذهب المتظاهرون إلى خطاب یسمعون، والعمل على اصلاحها. لكن القضیة معقدة ومعقدة بالنسبة لأعدائنا. أو ربما لا تقوم الحكومة بعمل جید. لأنهم لا یملكون الحق فی الاحتجاج فی بلدهم ، والذی یسمى الحرس الحریة! القبضة الحدیدیة فی الشوارع، والتعذیب والوفاة أثناء الاحتجاز، فی انتظار المتظاهرین. إسرائیل كرمز: أظهر أرض المیعاد وطوباویة، الذی قدم قداسته فی العالم! وبمساعدة أفلام هولیوود ، یتم تقدیم أكثر الناس المضطهدین! إنه یغلق آلاف الأشخاص یومیا ویجرح عدة أشخاص! بسبب الاحتجاجات، والاحتجاجات من قبل الفلسطینیین، سئمت! فی ظل النظام ، لا أحد قاتل ، ولیس صهیونی! لذلك ، كل شعب إسرائیل هم أسرى حرب! سیقتلون بعض الفلسطینیین حتى یحملون السلاح. ثم یمكن حریة: نظرا استخدام النظام البغایا والكحول والمخدرات هم فی حالة سكر. سیدی سید زهرة من الغرب وأمریكا وبریطانیا طفل غیر شرعی جانبا، والحكومات الأوروبیة والأمریكیة، ولیس أقلها من إسرائیل. أمریكا هی جزیرة كبیرة، فی الواقع، سجن لجمیع الناس من أمریكا. أغلقت أوروبا أیضا حدودها مع تشكیل الاتحاد الأوروبی. تأشیرة شنغن هی: لا أحد یذهب إلى أوروبا! كما أن محاربة الهجرة غیر القانونیة ألقت باللائمة على هتلر. هجرة الأوروبیین محفوفة بالمخاطر كمخاوف من داعش وطالبان! الشعب المظلوم من أوروبا وأمریكا، لا أحد یستطیع الخروج من السجن، والخروج ولكن یجب أن تكون عضوا فی الشرطة أو الجیش لیكون واتخاذ عدد قلیل من الناس (المحاربین القدامى) بحیث بعثة، أو السیاح، فی المیزانیة لهذا الشخص تلبیة المبیدات الحشریة. فی الواقع، كل الناس من أمریكا وأوروبا، مع جدار الاصطناعی الجدید حیث تم سجن وسائل الإعلام. هذا هو السبب فی أن السیاحة هی أكبر مورد للأموال. یجب على بقیة الناس أن یفعلوا ما یریدون ، وإذا احتج أی شخص ، مع جثث الجسم! المسیل للدموع الغاز المسیل للدموع ، وإذا تكررت ، یجب أن أقول وداعا للعالم. یوم واحد فقط ، شعب أمریكا أو أوروبا أحرار ، كلهم ​​یسافرون إلى إیران! والشاه هم الرجال الشیعة (مثل ملكة إنجلترا). وهذا یضر بهم. لأن الصلیبیین لا یزالون یحكمون هناك! الصهیونیة هی اسم آخر للصلیبیین فی العصور الوسطى. وهم یكررون نفس الشیء. لهذا السبب ، یخشون الاحتجاجات ویقتلون الجلیلیین. معارضو الهولوكوست هم نفس الجلیلیین الیوم.

Xalqın etirazları İslamla fəxr edir.

Parlamentdə nə vaxt müzakirə edildi: Niyə insanlar yığıncağın qarşısında toplanır? Bəziləri durdurulmasını təklif etdi! Və Qərb kimi gözyaşardıcı qaz və polisə qarşı polis. Lakin parlamentin əksəriyyəti bu sözləri təkzib edərək deyirdi: "Biz bu insanların nümayəndələriyik və onlar bizim etirazımızı eşidəcəklər". Ona görə də onlar qarşısı alınmamalıdır, əksinə, nümayəndələrdən biri etirazçılara gedir: onların sözlərini eşitmək və onları həll etmək üçün tədbirlər görmək. İslam Respublikasının bu baş naziri qürur duyur: xalqın etirazlarını salamlayır, eşidər və mümkün qədər onları icra edir. Lakin məsələ bizim düşmənlərimiz üçün çətin və mürəkkəbdir. Onlar bu ilin iş günündən əvvəl ilin iş günündən gündə üç dəfə etiraz yazırlar və düşünürlər: İnsanlar pis iş görərlər! Və ya bəlkə hökumət yaxşı iş görmür. Çünki öz ölkələrində "Azadlıq keşişi" adlandırılan etiraz etmək hüququ yoxdur! Dəmir küçədə yumruqlar, həbsxanada ölümcül işgəncə, etirazçıları gözləyir. Sionist rejimi simvollaşdırılıb: dünyada özləri üçün qurban verilmiş vəd edilmiş torpaq və ütopik simvollar! Hollivud filmlərinin köməyi ilə ən məzlum xalqı tanıtdırır! Bir gün minlərlə insanı bağlayır və bir neçə insanı yaralamır! Fələstinlilərin nümayişləri və etirazları səbəbiylə bitdi! Hökumətin nəzdində heç kim sionist deyil, bir qatil deyil! Buna görə bütün İsrail xalqı müharibə məhbusu! Silah alana qədər bir neçə fələstinlini öldürəcəklər. Onlar fahişə, narkotik və narkotik maddələrin istifadəsində rejimin təklif etdiyi azadlıqlardan azad ola bilərlər. Qərbin sivilizasiyasının başçısı və Amerikanın və İngiltərənin qanunsuz uşağından, Avropa və Amerika hökumətləri də Sionist rejimdən uzaqdır. Böyük bir ada olan Amerika əslində bir həbsxanadır: bütün Amerikalılar. Avropa Avropa Birliyinin formalaşması ilə sərhədlərini də bağladı. Şengen vizası: Avropaya heç kəs gedir! Qeyri-qanuni immiqrasiya ilə mübarizədə Hitler də günahlandırdı. Avropalıların çıxışları ISIL və Talibanın qorxuları kimi dağıdılıb! Avropa və Amerikanın məzlum insanlar, heç bir harıdır.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :