ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
هرچه برای آن طرف آب باشد، خوب است ولی همان برای ما بداست! اگر یک آلمانی، پولی را به ایران بیاورد، اسمش را می گذاریم سرمایه گذاری! ولی اگر یک ایرانی پولی را به آلمان ببرد، اسمش فرار سرمایه است!ممکن است بگویند: اولی با اجازه است دومی بی اجازه. ولی آلمان هم جزو گروه: تحریم کنندگان ایران است و: شخص یا شرکتی که پول آورده، بدون اجازه آمریکا و دولت آلمان و اتحادیه اروپا و ناتو است! بنابر این اگر این دزدی است، آن هم دزدی است، اگر این سرمایه گذاری است، آنهم سرمایه گذاری است. اگر یک نفر آمریکایی، بدون اجازه دولتش وارد ایران شود، اسمش را می گذاریم گردشگر! ولی اگر یک ایرانی برود آمریکا، می گوییم فرار مغزها! حالا چه مشکلی ایجاد می شود؟ و اگر اصلاح شود چه می شود؟ این بیان ها نشان می دهد: با تبلیغ اینکه در ایران، همه می خواهند فرار کنند! سرمایه ها را با خود ببرند، روحیه یاس و نا امیدی، در جامعه دمیده می شود. چنانکه مخالقین از آن به عنوان: جربه تبلیغاتی استفاده می کنند: که دولت جمهوری اسلامی دولت فاسدی است! همه از ان فرار می کنند، سرمایه های خود را هم با خود می برند. حتی هواداران دولت هم، باور می کنند و سعی می کنند: خودشان را کنار بکشند یا: در موضع مخالف و اپوزیسیون قرار گیرند. لذا مشکلات عدیده عقیدتی و سیاسی، بوجود می آید و همه را مسئله دار می کند. زیرا فساد هر حکومتی، به معنی زوال و نابودی آن است، و اگر ادامه یابد، باعث تغییر رژیم می شود. البته همه آنهاییکه این موضع را تبلیغ می کنند، درنهایت نظری جز تغییر رژیم در ایران ندارند، تا نشان بدهند که رژیم جمهوری اسلامی، نا کار آمد است و مسئولان آنهم، دزد و فاسد هستند. اما اگر این دیدگاه درست شود، می بینیم که ایران بزرگترین صادر کننده دنیا، در همه ابعاد آن می شود: وقتیکه پاکستان، اگر فقیر و گدا هم به ایران بفرستد، می گوید نیروی انسانی صادر کرده است! چرا ایران که دانشمندان خود را، به جهان صادر می کند، باید نام فرار مغزها بگذارد؟ در حالیکه این نیروهای ایرانی صادر شده، نیروهای کیفی و کار آمد هستند، و برایشان دعوتنامه های متعددی، از مراکز مهم دنیا می رسد. این افراد نه تنها درپست های علمی دنیا، مقام های خوبی دارند، بلکه در حوزه های دینی و فلسفی و هنری، حتی سیاسی و اجتماعی هم کارآمد هستند. و این دروغ بزرگی است که: بگوییم آنها ایران و زادگاه خود را فراموش کرده اند. زیرا همه آنها مانند: پرفسور سمیعی، حتی اگر مقیم آلمان هم باشند، در فکر و اندیشه ایران هستند، و در چند روزی که به ایران می آیند، همه تجربیات خود را وارد ایران می کنند. ببینید موضوع زمین تا آسمان فرق می کند! که ما، امثال ایشان را، فرار مغزها یا فرار سرمایه، تامکذاری کنیم یا اینکه: ایرانیان فعال در کشورهای دیگر بدانیم. از دشمنان زیاد انتظاری نداریم، زیرا مایه و سرشت آنها دشمنی است، ولی از دوستانی که دائما: این موضوع را مطرح می کنند باید ترسید! زیرا سعدی می گوید: دشمن دانا بلندت می کند! بر زمین ت می زند نادان دوست! اینهایی که حرف دشمنان را هم، نمی قهمند بلکه حرفهای خود را، مانند دشمنان تکرار می کنند، خطرناک هستند! زیرا در بین مردم زندگی می کنند ولی، فکر آنها دچار اشتباه و انحراف است. و مردم را مایوس می کند. ولی آنها بدانند: علیرغم دشمنی شان، ملت ایران به صادرات سرمایه و: نیروی انسانی ماهر خود، ادامه می دهد تا در آینده، همه دنیا، مدیران ایرانی داشته باشند و حتی: روسای جمهور و وزیران خود را، از بین ایرانی الاصل ها انتخاب نمایند! زیرا که ایرانی ها مورد اطمینان تر از: خود آنها هستند. و این را تاکنون ثابت کرده اند.


Investing or escaping capital!

It's good for the other side of the water, but it's good for us! If a German brings money to Iran, let's call it Investment! But if an Iranian takes money to Germany, its name is capital flight! It might be said: the former is allowed to let the latter go unpunished. But Germany is part of the group: Iran's sanctions and: The person or company that has paid the money, without the US and the German government and the EU and NATO! So if this is a theft, its theft, if it's investment, it's investment. If a US citizen arrives in Iran without his permission, let's call it a tourist! But if an Iranian goes to America, we say brain drain! What is the problem now? What if it's corrected? These statements show: By promoting that in Iran, everyone wants to escape! Getting the money with you, the joy of spirit and frustration, are blown up in society. As the opponents use it as: Djerba uses propaganda: the Islamic Republic's government is corrupt! Everyone escapes; they take their money with them. Even the supporters of the state believe and try to: either abandon themselves or stand in opposition to the opposition. Therefore, there are a lot of ideological and political problems that make it all problematic. Because the corruption of any government means its deterioration, and if it continues, it will cause a change in the regime. Of course, all those who promote this position, in the end, do not comment on regime change in Iran alone, to show that the regime of the Islamic Republic is inadequate and its officials are thieves and corrupt. But if this view is right, then we see that Iran is the world's largest exporter in all its dimensions: when Pakistan, if it sends poor and beggar to Iran, says it has exported human resources! Why does Iran, which exports its scientists to the world, must name the brain drain? While these Iranian forces are being exported, they are qualitative and effective forces, and numerous invitations to them come from the major centers of the world. Not only do these people have good positions in the scientific publications of the world, but also in the religious, philosophical and artistic fields, even political and social. And this is a big lie: to say they have forgotten Iran and their hometown. Because all of them, such as: Professor Samiy, even if they are also a resident of Germany, are in Iran's thought and thought, and on a few days they come to Iran, they bring all their experiences to Iran. See the subject of the earth to the sky! We would like to thank our likes, brain drain or capital flight, or to know the active Iranians in other countries. We do not expect a lot of enemies, because their nature and character are hostile, but friends who are constantly asking this question should be afraid! Because Saadi says: "The evil adversary drops you!" Fools around you! Those who speak enemies, do not swear, but repeat their profession, like: enemies, are dangerous! Because they live among people, they think that they are mistaken and deviated. And it's disappointing people. But they know: Despite their hostility, the Iranian people continue to export capital and: their skilled human resources, to continue to have the whole world, Iranian directors, and even: elect their presidents and their ministers from among the Iranian people. Make it! Because: the Iranians are more confident than themselves. And they have proved it so far.

الاستثمار أو الهروب من رأس المال!

إنه جید للجانب الآخر من الماء ، ولكنه جید بالنسبة لنا! إذا أحضر ألمانی الأموال إلى إیران ، دعنا نسمیها الاستثمار! لكن إذا أخذ إیرانی المال إلى ألمانیا ، فإن اسمه هو هروب رأس المال! ربما یقال: الأول هو السماح له بالمرور دون عقاب. لكن ألمانیا جزء من المجموعة: عقوبات إیران و: الشخص أو الشركة التی دفعت المال ، من دون الولایات المتحدة والحكومة الألمانیة والاتحاد الأوروبی وحلف شمال الأطلسی! لذلك إذا كانت هذه سرقة ، فإن السرقة ، إذا كان الاستثمار ، هو الاستثمار. إذا وصل مواطن أمریكی إلى إیران دون إذنه ، دعنا نسمیها سائحًا! لكن إذا ذهب إیرانی إلى أمریكا ، نقول هجرة العقول! ما هی المشكلة الآن؟ ماذا لو تم تصحیحه؟ تظهر هذه التصریحات: من خلال الترویج لذلك فی إیران ، الجمیع یرید الهرب! یتم تفجیر المال معك ، وفرحة الروح والإحباط ، فی المجتمع. كما یستخدمها المعارضون على النحو التالی: یستخدم جربة الدعایة: حكومة الجمهوریة الإسلامیة فاسدة! الجمیع یهرب ، یأخذون أموالهم معهم. حتى أنصار الدولة یؤمنون ویحاولون: إما التخلی عن أنفسهم أو الوقوف فی المعارضة للمعارضة. ولذلك ، هناك الكثیر من المشاكل الإیدیولوجیة والسیاسیة التی تجعل كل مشكلة. لأن الفساد فی أی حكومة یعنی تدهوره ، وإذا استمر ، فإنه سیحدث تغییرا فی النظام. بالطبع ، لا یعلق كل من یروجون لهذا الموقف ، فی النهایة ، على تغییر النظام فی إیران وحدها ، لإظهار أن نظام الجمهوریة الإسلامیة غیر كافٍ وأن السلطات هی لصوص وفاسدون. ولكن إذا كان هذا الرأی صحیحاً ، فإننا نرى أن إیران هی أكبر مصدر فی العالم بكل أبعاده: عندما تقول باكستان ، إذا كانت ترسل فقراء وشحاذین إلى إیران ، فإنها تصدر الموارد البشریة! لماذا یجب على إیران ، التی تصدر علماءها إلى العالم ، أن تسمی هجرة الأدمغة؟ فی حین یتم تصدیر هذه القوات الإیرانیة ، فهی قوى نوعیة وفعالة ، والعدید من الدعوات إلیها تأتی من المراكز الرئیسیة فی العالم. لیس فقط هؤلاء الناس لدیهم مواقف جیدة فی المنشورات العلمیة فی العالم ، ولكن أیضا فی المجالات الدینیة والفلسفیة والفنیة ، حتى السیاسیة والاجتماعیة. وهذه كذبة كبرى: قولهم أنهم نسوا إیران ومسقط رأسها. لأنهم جمیعا ، مثل: البروفیسور سامی ، حتى لو كانوا أیضا مقیمین فی ألمانیا ، هم فی فكر إیران وفكرهم ، وفی أیام قلیلة یأتون إلى إیران ، یجلبون كل تجاربهم إلى إیران. انظر موضوع الأرض إلى السماء! نود أن نشكر أمثالنا ، هجرة الأدمغة أو هروب رؤوس الأموال ، أو معرفة الإیرانیین النشطین فی البلدان الأخرى. نحن لا نتوقع الكثیر من الأعداء ، لأن طبیعتهم وشخصیتهم معادیة ، ولكن الأصدقاء الذین یطرحون هذا السؤال باستمرار یجب أن یكونوا خائفین! لأن سعدی یقول: "الخصم الشریر یسقطك!" الحمقى من حولك! أولئك الذین یتحدثون الأعداء ، لا أقسم ، ولكن تكرار مهنتهم ، مثل الأعداء ، خطیرة! لأنهم یعیشون بین الناس ، فإنهم یعتقدون أنهم مخطئون وینحرفون. وانها مخیبة للآمال الناس. لكنهم یعلمون: على الرغم من عداءهم ، یستمر الشعب الإیرانی فی تصدیر رأس المال و: موارده البشریة الماهرة ، لیواصل العالم كله ، والمخرجین الإیرانیین ، بل وحتى ینتخب رؤساءهم ووزرائهم من بین الشعب الإیرانی. اصنعها! لأن الإیرانیین أكثر ثقة منهم. وقد أثبتوا ذلك حتى الآن.

Sərmayə yatırmaq və ya qaçmaq!

Su digər tərəfdən kimi yaxşı, lakin bizim üçün pis! Almaniyaya pul gətirsə, İnvestisiya deyək! İranlılar Almaniyaya pul almaq əgər Lakin, onun adı kapital demək bilər! Sonuncu keçmiş icazəsi olmadan icazə verilir. Amma Almaniya qrup arasında da: Amerika icazəsi və Almaniya və Avropa İttifaqı və NATO Hökuməti olmadan son sanksiyalar İrana pul var şəxs.! Bu, onu oğurluq, oğurluq, əgər Belə ki, bu investisiya, xüsusilə də investisiya əgər. ABŞ adam varsa, İranda hakimiyyətin razılığı olmadan turist müalicə adlı! Amma bir İranın Amerikaya gələrsə, biz beyin axını deməkdir! İndi problem nədir? Nə düzəldilirsə? Bu bəyanatlar göstərir ki: İranda təbliğ etməklə, hər kəs qaçmaq istəyir! onlarla Investors, ümidsizlik bir ruh, icma partladılmış olunur. Mkhalqyn kimi: Djerba promosyon istifadə: Hökumət Pornoqrafiya hökumət! Hər kəs qaçar, pullarını onlarla birlikdə alırlar. hökumət Hətta tərəfdarları, iman və cəhd edin: özləri və ya müxalifət geri və müxalifət var. ideoloji və siyasi problemlər yarana və hər kəs problemlidir. Bu davam edərsə istənilən çünki korrupsiya, tənəzzül və onun vasitələrinin məhv hökuməti və rejim dəyişikliyi olacaq. Çünki onun elm, dünyanın ixracat bir beyin axını olmalıdır? İran qüvvələri keyfiyyətli və səmərəli verilmiş və onlar dünyanıut etdilər.

نوع اخبار :
برچسب : سرمایه گذاری یا فرار سرمایه!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :