ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

به گزارش صادق مصفا

نه تنها دزدها در کانادا و امریکا آزاد هستند، مالخرها هم به این دزدها افتخار می کنند! خیلی ها تصور می کنند دزدی و اختلاس، در ایران زیاد است و یا سعی می کنند: آن را تبلیغ کنند! ولی یک اصل کلی وجود دارد: تا مالخر نباشد دزدی اتفاق نمی افتد! به قول قدیمی ها، اول چاه را بکن و بعد مناره را بدزد! یعنی اگر چاه نباشد، دزدیدن مناره فایده ندارد. بلکه باید کسی باشد چاه کنده! و آماده باشد تا دزدها به سراغ مناره بروند، و آن را بدزدند و: در این چاه مخفی کنند. اروپا و آمریکا حتی استرالیا وکانادا، چاهای زیادی کنده اند و: به ایرانی های وابسته ، راه دزدی را یاد می دهند و بعد، به آنها پناهندگی می دهند. همیشه اختلاس گران و دزدان ایرانی، سر از اروپا و آمریکا و کانادا در می اورند! این کشورها که برای ما، جانماز آب می کشند، این دزد ها را نه تنها راه می دهند، بلکه امکانات مخفی شدن، یا دور از دسترس پلیس ایران بودن را می دهند. در واقع آنها را حفاظت هم می کنند. زیرا پول دزدی شیرین است، چون زحمت ندارد! به یقین می توان گفت: همایشهای کسب و کار و: کلاسهای بازاریابی و بازرگاتی، همگی راه دزدی را به اینها یاد می دهند! که چگونه پولدار شوند و: پس از هزار برابر کردن پول، به کشورهای اروپایی فرار کنند. اولین تئوری های کسب و کار، این است که در ایران منابع زیاد و: سرگردان است! باید آنها را صاحب شد، و به خارج برد! و در انجا به کسب وکاری به راه انداخت، زیرا در ایران به کسب و کار و تولید بها نمی دهند! اما علیرغم چند مزدور دزد، بسیاری از ایرانیان کسب و کار بومی، راه انداخته و بجای فرار از ایران، مانده و دیگران را هم به همکاری، دعوت نموده و اشتعال زایی می نمایند. یکی از این ارگانها ارتش و نیروهای نظامی است، که بالاترین حد اشتغال و کار آفرینی را دارند. زیرا انگیزه هر نظامی، دفاع از ایران است نه فرار از ایران! بنابراین ضمن انجام وظائف خود، در چارچوب نظامیگری، به پروژه های تولیدی و: اشتغالزا نیز اهمیت می دهند. البته برای اینکه دشمن سوء استفاده نکند، آن را رسانه ای نمی کنند. گرچه این عمل باعث میشود که: رتبه های جهانی یا داخلی آنها پایین بیاید، ولی مهم نیست مهم این است که: تولید داخلی شکل گیرد. در همین بررسیهای اخیر گلدن گلوب! ارتش ایران سیزدهم اعلام شده، در حالیکه ارتش ایران برترین ارتش دنیا است. از هر نظر حساب کنند، بالاتر است ولی چون آمار ندارند، ردیف 13را داده اند. چه کشوری به اندازه ایران موشک دارد؟ آنها فقط آمار موشک هایی را دارند که: با اجازه ارتش رسانه ای شده! بنابر این آنهاییکه رسانه ای نشده، قدرت فوق العاده دارند. نیروی انسانی ارتش بالاترین تعداد را دارد، زیرا که سپاه و بسیج و وزارت و ناجا، همگی نظامی هستند و: لشگر الهی محسوب می شوند، ویک فرماندهی دارند. ولی آنها فقط تعدادی را، برحسب محاسبات خود اعلام نمودند! این بیماری بی آماری غرب از ایران، آنها را در همه زمینه ها، دروغگو و سرگردان کرده است. به ما می گویند آمار گردشگری کم است، چون آمار زائران و نوروزی را، از آن کم می کنند! ولی خودشان همه را حساب می کنند: حتی آمار روسپی هایی که برای کاسبی می آیند، برای آنها گردشگرند! یا می گویند صادرات ایران کم است، زیرا با نام گذاری های غیراصولی، صادرات نیروی انسانی و سرمایه ایران را، فرار مغزها گذاشته، از آمار کسر می کنند. اما برای خودشان حتی صادرات موادمخدر و: اسلحه و روسپی و مشروبات را، هم جزو آمار می اورند! اگر این آمار های ضد بشری را، از آمار صادرات کشورهای پیشرفته! کم کنیم خواهیم دید که: ایران بالاترین صادرات ارزشی و مفید را دارد.


Buyers of stolen property from Iran are waiting across borders

Not only thieves are free in Canada and America, they are also proud of the thieves! Many people think that robbery and embezzlement are high in Iran or try to advertise it! But there is a general principle: there is no theft to the point! According to old people, first do the well and then steal the minaret! That is, if there is no well, the minaret is not worthless. But you have to be someone! And be prepared to take the thieves to the minaret, and steal it: to hide in this well. Europe and the United States, even Australia and Canada, have plenty of tea: they are giving Iranians a way to steal, and then give them asylum. Always the embezzlers and thieves of Iran, head of Europe and the United States and Canada! Those countries that are throwing water for us, not only launch these thieves, but also hide or hide behind the Iranian police. They actually protect them. Because the money is stealing sweet because it's not bothering! Certainly we can say: business conferences and: marketing and marketing classes all give way to theft! How: to make money and, after a thousand times the money, flee to European countries. The first theory of business is that there are many resources in Iran: it is wandering! Should they be the owner, and get out! And there they started doing business because they do not pay for business and production in Iran! But, despite a few thieves, many Iranians have left the indigenous business and left behind Iran, and invite others to co-operate, invite and ignite. One of these organs is the army and the military, with the highest levels of employment and entrepreneurship. Because the motive of any military is to defend Iran, not escape from Iran! So while carrying out their duties, they are also concerned with production and employment projects within the framework of militarism. Of course, it does not make media out of the way to exploit the enemy. Though this action will lead to: their global or domestic ratings go down, but no matter what the important thing is: domestic production is formed. In the recent Golden Globe reviews! The Iranian army is thirteenth, while the Iranian army is the world's top military. It is higher in every respect, but because they do not have statistics, they have given 13th row. What country has a missile as much as Iran? They only have the statistics of the missiles: with the permission of the media army! So those who do not have media have great power. The army has the highest number of troops, because the IRGC and the Basij, the Ministry and the Navy are all military and are considered divine divisions and have a command. But they only announced a few, according to their calculations! This ill-fated Western disease from Iran has wandered them in all fields, liars and wanders. We are told that the tourist statistics are low, because they reduce the pilgrims and Nowruz! But they count all of them: even the statistics of the prostitutes who come for a business come to them! Or they say that Iran's exports are low, because they use statistics with unproductive names, export of human resources and capital of Iran, brain drain. But for themselves, they even export drugs and: weapons, prostitutes, and beverages! If you take these anti-human statistics, hit the export statistics of the advanced countries! We will see that Iran has the highest value for export.

وینتظر المشترون من الممتلكات المسروقة من إیران عبر الحدود

لیس اللصوص مجانیین فقط فی كندا وأمریكا ، بل هم أیضا فخورین باللصوص! یعتقد العدید من الناس أن السرقة والاختلاس عالیة فی إیران أو محاولة الإعلان عنها! ولكن هناك مبدأ عام: لا توجد سرقة إلى النقطة! وفقا لكبار السن ، أولا القیام بالبئر ومن ثم سرقة المئذنة! وهذا یعنی أنه إذا لم یكن هناك بئر ، فإن المئذنة لا قیمة لها. ولكن علیك أن تكون شخصًا ما! وكن مستعدین لأخذ اللصوص إلى المئذنة ، وسرقتها: للاختباء فی هذا البئر. لدى أوروبا والولایات المتحدة ، حتى أسترالیا وكندا ، الكثیر من الشای: إنهما یمنحان الإیرانیین وسیلة للسرقة ومنحهم اللجوء. دائما المختلسون واللصوص من إیران ، رئیس أوروبا والولایات المتحدة وكندا! تلك البلدان التی ترمی المیاه لنا ، لا تطلق هذه اللصوص فحسب ، بل تخفی أو تختبئ أیضًا من توافر الشرطة الإیرانیة. انهم فی الواقع حمایتهم. لأن المال یسرق الحلوى لأنه لا یزعج! بالتأكید یمكننا أن نقول: مؤتمرات الأعمال و: دروس التسویق والتسویق كل تفسح المجال للسرقة! كیفیة كسب المال ، وبعد ألف مرة من المال ، الفرار إلى البلدان الأوروبیة. النظریة الأولى فی العمل هی أن هناك العدید من الموارد فی إیران: إنها تتجول! یجب أن یكون المالك ، والخروج! وهناك بدأوا فی العمل لأنهم لا یدفعون ثمن الأعمال والإنتاج فی إیران! ولكن على الرغم من وجود عدد قلیل من اللصوص ، ترك العدید من الإیرانیین العمل المحلی وتركوا وراءهم إیران ، ودعوة الآخرین إلى التعاون والدعوة والفیضانات. واحد من هذه الأجهزة هو الجیش والجیش ، مع أعلى مستویات التوظیف وریادة الأعمال. لأن دافع أی عسكری هو الدفاع عن إیران ، ولیس الهروب من إیران! لذا أثناء تأدیتهم لواجباتهم ، یهتمون أیضاً بمشاریع الإنتاج والتوظیف فی إطار النزعة العسكریة. بالطبع ، لا یجعل الإعلام وسیلة لاستغلال العدو. على الرغم من أن هذا الإجراء سیؤدی إلى: انخفاض تصنیفاتها العالمیة أو المحلیة ، ولكن بغض النظر عن الشیء المهم: یتم تشكیل الإنتاج المحلی. فی الاستعراضات غولدن غلوب الأخیرة! الجیش الإیرانی هو الثالث عشر ، فی حین أن الجیش الإیرانی هو أعلى جیش فی العالم. إنه أعلى من كل النواحی ، ولكن بسبب عدم وجود إحصائیات ، فقد أعطوا الصف الثالث عشر. أی بلد لدیه صاروخ بقدر ما إیران؟ لدیهم فقط إحصائیات الصواریخ: بإذن من الجیش الإعلامی! لذا فإن أولئك الذین لیس لدیهم إعلام لدیهم قوة كبیرة. الجیش لدیه أكبر عدد من القوات ، لأن الحرس الثوری الإسلامی والباسیج ، والوزارة ، والقوات البحریة كلها عسكریة ویعتبرون الانقسامات الإلهیة ولهم أمر. لكنهم أعلنوا فقط عدد قلیل ، وفقا لحساباتهم! هذا المرض الغربی المشؤوم من إیران جربهم فی جمیع الحقول والكذابین ورجال التجدیف. قیل لنا أن الإحصاءات السیاحیة منخفضة ، لأنها تقلل من الحجاج والنوروز! لكنهم یحسبون جمیعهم: حتى إحصاءات البغاة الذین یأتون للعمل التجاری تأتی إلیهم! أو یقولون إن صادرات إیران منخفضة ، لأنها تستخدم إحصائیات بأسماء غیر منتجة ، وتصدیر الموارد البشریة ورأس المال لإیران ، وهجرة العقول. لكن بالنسبة لهم ، حتى أنهم یصدرون الأدویة: الأسلحة ، البغایا ، والمشروبات! إذا كنت تأخذ هذه الإحصاءات المضادة للبشر ، وضرب إحصاءات التصدیر فی البلدان المتقدمة! سنرى أن إیران لدیها أعلى قیمة للتصدیر.

نوع اخبار :
برچسب : خریداران اموال دزدیده شده از ایران، در آنسوی مرزها منتظرند،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :