ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اگر احکام اسلامی با دقت مطالعه و اجرا شود، اصلا نیازی به دولت بزرگ نیست! و آن را به حداقل می رساند. حالا چرا دولت ها دوست ندارند کوچک شوند؟ زیرا هرچه بزرگتر باشند، بودجه بیشتری می گیرند و: نوکران بیشتری را در خدمت وارد می کنند، و گستره مدیریت و: حیطه نظارت آنها بیشتر می شود. شعار دولت چابک، از همان شعار هایی است که: بین سواره و پیاده معکوس می شود! تا موقعی که کسی پیاده است، سواره ها را لعن می کند، وقتی سواره شد، پیاده ها را مسخره می کند. کسانی هم که دستشان به حکومت نرسیده، شعار کوچک سازی می دهند، ولی همینکه به حکومت رسیدند، دستور بزرگ سازی آن را می دهند! لذا یکی از بهترین راههای: چابک سازی دولت، خواست خود دولت است، زیرا دولت می داند اگر: کار مردم را زود راه اندازی کند، همه به سرکار خود می روند و: برای دولت کاری نمی ماند!  اسلام می تواند به جای ناظر بیرونی، ناظر درونی تربیت کند و: بجای زور اسلحه، بیداری وجدان را جایگزین می کند. امر به معروف و نهی از منکر، به همین معنی است: نظارت عموم بریکدیگر. اما دولت ها می بینند در این صورت، نیازی به آنها نیست. لذا مداخله کرده آن را پیچیده می کنند: مثلا وقتی یک خاطی با مامور گشت درگیر می شود، وزیر کشور دست به قلم میشود! این نشان می دهد درگیری خاطی، که دوربین بر سینه اش نصب شده بود! با هماهنگی وزیر کشور، برای کاستن از قدرت گشت انجام شده! وقتی همه مردم با وجدان شوند، قانون راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، آیا نیازی به پلیس راهور خواهد بود؟ لذا پلیس راهور با پیچیده کردن موضوع(مانند خط کشی غیرمنطقی، یا ورود ممنوع و: دور زدن های بدون اطلاع قبلی) باعث ایجاد خطا می شود و بعد، بعنوان ناجی وارد معرکه شده و: خاطی را جریمه می کند. غیر ار مداخله دولت در پیچیده کردن اوضاع، یکی دیگر از روشهای دولت، وظیفه تراشی برای خودش است. مثلا در قانون اساسی می گوییم: آموزش رایگان تا پایان دبیرستان، به عهده دولت است. همین اصل قانونی، یعنی استخدام 2میلیون معلم و دبیر و مدیر و کارمند! به همین سیاق بهداشت و مسکن و اشتغال را حساب کنید. لذا برای اجرای این وظایف، شاید تمام ملت ایران هم استخدام دولت شوند، کم باشد و باید از خارج هم، نیروی کار وارد کرد. حجم دولت با این فرض، از ملت بیشتر می شود. اگر هم تاکنون نشده، به این خاطر است که از: وظایف خود کم گذاشته است. حتی اگر دولت مجری نباشد، بخواهد فقط نظارت کند باز همین است. داستان معروفی است که: به شاه قاجار گزارش دادند: مامور تغذیه سگ، قسمتی از گوشت ها را، برای خود برمی دارد. یک ناظر بر او تعیین شد، این بار گزارش دادند: دو قسمت از گوشت برداشته می شود. باز ناظر تعیین کردند، تا اینکه گزارش رسید: سگ از گرسنگی مرد! برخی ها می گویند دولت، برای کوچک شدن باید فقط: ارشاد و نظارت کند، وارد اجرا نشود! الان هم دولت فقط ناظر هست(رئیس جمهور ناظر اجرای قانون! قوه قضائیه ناظر، دفتر رهبری و دیوان محاسبات مجلس) ولی هیچکدام کار همدیگر را قبول ندارند. اخنلاس گران هم، زیر نظر سازمان های نظارتی و بازرسی! با خیال راحت هر روز، بیشتر اختلاس می کنند. ایراد کار در توجه نکردن به: احکام اسلامی است. وقتی اسلام خمس و زکات دارد، نیازی به قانون مالیات نیست. حتی خمس و زکات براساس خود اظهاری است. در اسلام، همه سرباز هستند و: نیازی نیست یک عده سرباز باشند بقیه، بی خیال. حتی مرده شوری یا قصابی، بعنوان شغل مکروه است. یعنی هرکس باید بتواند: نیاز خود را براورده کند.  و خودکفایی را از خود شروع کند.

Minorization of the state, by implementing Islamic law

If Islamic laws are carefully studied and implemented, there is no need for a large government at all! And it minimizes it. Now why do not governments want to shrink? Because the bigger they are, the more they receive the budget and: they bring more servants to the service, and the scope of management and: the scope of their supervision becomes greater. The motto of the agile state is the same slogan: it is reversed between the sidewalk and the sidewalk! As long as a person walks, he curses the creeps, mocks, when riding. Those who do not get their hands on the rule slogans, but when they come to rule, they order to enlarge it! Therefore, one of the best ways is: government agility is the will of the state itself, because the government knows if it: Launches people's work early, everyone goes to work and does not work for the government! Islam can educate the outside observer instead of the outside observer: instead of the force of the gun, he replaces the awakening of conscience. That's what makes sense for the good and forbidding the wrong: public supervision over each other. But governments do not need them in this case. So, the intervention makes it complicated: for example, when an offender is involved with the patrolman, the interior minister will be punished! This indicates an assault; the camera was mounted on its chest! In coordination with the interior minister, to reduce the power of patrol done! When all people are conscientious, they will follow the traffic law, will there be no need for the police? Thus, the police, causing an error in the complexity of the subject (such as irrational or unauthorized logging: bypassing without prior notice), then becomes a savior as a savior and fines the offense. Other than government intervention in complicating the situation, another way of government is to task itself. For example, in the Constitution we say: Free education until the end of high school is the responsibility of the state. The same legal principle, the recruitment of 2 million teachers and the secretary and the manager and employee! So consider the health and housing and employment. Therefore, in order to carry out these tasks, perhaps the entire nation of Iran is also hiring the government, it is not enough and it should be imported from the outside. The size of the government, with this assumption, becomes larger than the nation. If not so far, it's because of its low responsibilities. Even if the government is not the executive, it is just the same thing to want to supervise. A famous story is that: The king of Qajar reported: The dog feeding agent, part of the meat, takes for himself. One observer was assigned to him, this time they reported: two pieces of meat were removed. Set up an observer until the report arrives: the dog is hungry! Some say the government needs only to: Guideline and monitor do not enter into action! Now, the government is only observant (the law enforcement officer, the supervisory judiciary, the headquarters of the Supreme Court, and the Parliament's Accounting Chamber), but none of them agree. Soberman, under the supervision of the oversight and inspection agencies! Every day, they are embezzled more safely. The problem is not paying attention to: Islamic laws. When Islam is khums and zakat, there is no need for a tax law. Even Khums and Zakat are self-explanatory. In Islam, all are soldiers and: There is no need to be a soldier, rest, careless. Even the dead salary or butchery is a mischievous job. That is, everyone should be able to: meet their needs. Start self-sufficiency.

توطین الدولة من خلال تطبیق الشریعة الإسلامیة

إذا تمت دراسة القوانین الإسلامیة وتنفیذها بعنایة ، فلا داعی لحكومة كبیرة على الإطلاق! ویقلل من ذلك. الآن لماذا لا ترید الحكومات أن تتقلص؟ لأنهم أكبر ، كلما حصلوا على المیزانیة و: جلبوا المزید من الخدم للخدمة ، ونطاق الإدارة و: یصبح نطاق إشرافهم أكبر. شعار الدولة الرشیق هو نفس الشعار: یتم عكسه بین الرصیف والرصیف! ما دام الشخص یمشی ، یلعن تزحف ، یسخر من زورق التنزه عندما یركب. أولئك الذین لا یضعون أیدیهم على شعارات القاعدة ، ولكن عندما یأتون للحكم ، فإنهم یأمرون بتوسیعه! لذلك ، فإن إحدى أفضل الطرق هی: خفة الحركة الحكومیة هی إرادة الدولة نفسها ، لأن الحكومة تعرف ما إذا كانت: إطلاق عمل الناس فی وقت مبكر ، یذهب الجمیع إلى العمل ولا یعمل لصالح الحكومة! یستطیع الإسلام تعلیم المراقب الخارجی بدلاً من المراقب الخارجی: بدلاً من قوة السلاح ، یحل محل صحوة الضمیر. هذا هو ما یفید الخیر ویحظر الخطأ: الرقابة العامة على بعضها البعض. لكن الحكومات لا تحتاجها فی هذه الحالة. لذا ، فإن التدخل یجعل الأمر معقدًا: على سبیل المثال ، عندما یكون الجانی ضالعًا مع الضابط ، سیُعاقب وزیر الداخلیة! هذا یدل على الاعتداء ، تم تركیب الكامیرا على صدره! بالتنسیق مع وزیر الداخلیة ، للحد من قوة الدوریة القیام به! عندما یكون جمیع الناس واعین ، اتبع قانون المرور ، فهل لن تكون هناك حاجة للشرطة؟ وهكذا ، فإن شرطة الرور ، التی تتسبب فی خطأ فی تعقید الموضوع (مثل التسجیل غیر العقلانی أو غیر المصرح به: تجاوز دون إشعار مسبق) ، تصبح بعد ذلك منقذة كمنقذ وتغریم المخالفة. بخلاف تدخل الحكومة فی تعقید الوضع ، هناك طریقة أخرى للحكم تتمثل فی المهمة نفسها. على سبیل المثال ، فی الدستور نقول: التعلیم المجانی حتى نهایة المدرسة الثانویة هو مسؤولیة الدولة. نفس المبدأ القانونی ، توظیف 2 ملیون معلم والسكرتیر والمدیر والموظف! لذا فكر فی الصحة والسكن والعمل. لذلك ، من أجل تنفیذ هذه المهام ، ربما تقوم دولة إیران بأكملها بتوظیف الحكومة ، لكنها لیست كافیة ویجب أن تستورد من الخارج. حجم الحكومة ، مع هذا الافتراض ، یصبح أكبر من الأمة. إن لم یكن حتى الآن ، فذلك بسبب مسؤولیاتها المنخفضة. حتى لو لم تكن الحكومة هی السلطة التنفیذیة ، فإن الأمر نفسه هو ما نرید أن نشرف علیه. وهناك قصة مشهورة هی: ذكر ملك قاجار: إن عامل التغذیة الكلب ، جزء من اللحم ، یأخذ لنفسه. تم تعیین مراقب واحد له ، هذه المرة ذكرت: تم إزالة قطعتین من اللحم. قم بإعداد مراقب حتى یصل التقریر: الكلب جائع! یقول البعض أن الحكومة تحتاج فقط إلى: التوجیهی والمراقبة ، لا تدخل حیز التنفیذ! الآن ، الحكومة ملتزمة فقط (ضابط إنفاذ القانون ، والقضاء الإشرافی ، ومقر المحكمة العلیا ، ودائرة المحاسبة فی البرلمان) ، ولكن أیا منهم لا یوافق، تحت إشراف وكالات الرقابة والتفتیش! كل یوم ، یتم اختلاسهم بأمان أكبر. المشكلة لا تولی اهتماما: القوانین الإسلامیة. عندما یكون الإسلام والزكاة ، لیست هناك حاجة لقانون الضرائب. حتى الخمص والزكاة لا تحتاج إلى تفسیر. فی الإسلام ، كلهم ​​جنود و: لیس هناك حاجة لأن یكونوا جندیاً ، راحٍ ، مهمل. حتى الراتب أو المجزرة المیتة هی عمل مؤذ. أی ، یجب أن یكون الجمیع قادرین على: تلبیة احتیاجاتهم. ابدأ الاكتفاء الذاتی.

İslam hüququnu tətbiq edərək, dövlətin minorizasiyası

İslam qanunları diqqətlə araşdırılar və həyata keçirilirsə, böyük bir hökumətə ehtiyac yoxdur! Və bu, minimuma endirir. İndi hökumətlər niyə küçülmək istəmir? Onlar daha böyük olduğundan, büdcəni daha çox alırlar və: xidmətə daha çox qulluqçu gətirirlər və idarəetmə sahələri və onların nəzarəti genişlənir. Çevik dövlətin şüarı eyni sloganıdır: səkilər və səkilər arasında tərs düşür! Bir adam gəzdiyi müddətcə, o, gəzinti gəmisini gəzərkən, sürünənləri lə'nətə salır. Qaydalara şüarlar ataraq əllərini ala bilməyənlər, amma onlar rəhbərliyə gəldikdə onu genişləndirmək istəyirlər! Buna görə də ən yaxşı yollardan biri: dövlət çevikliyi dövlətin öz iradəsidir, çünki hökumət bunu bilir: İnsanların işlərini erkən başlayır, hər kəs işə gedir və hökumət üçün işləmir! İslam, xarici müşahidəçi deyil, xarici müşahidəçi yetişdirə bilər: silahın əvəzinə, vicdanın oyanışını əvəz edir. Yaxşı şey üçün məna verir və yanlışlığı mane olur: bir-birinə ictimai nəzarət. Amma hökumətlər bu vəziyyətdə onlara ehtiyacları yoxdur. Beləliklə, müdaxiləçi bunu çətinləşdirir: məsələn, bir cinayətkar patrulmanla məşğul olduqda, daxili işlər naziri qeyd edir! Bu bir hücumu göstərir, kamera göğsüne monte edildi! Daxili işlər nazirliyi ilə razılaşaraq, patrul gücünü azaltmaq üçün! Bütün insanlar vicdanlı olduqda, yol hərəkəti qaydalarına əməl etsələr, polisə ehtiyac yoxdurmı? Beləliklə, Rihor polisi, mövzunun mürəkkəbliyində (məsələn, irrasional və ya icazəsiz qeydlər: əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən atlayaraq) bir səhv gətirib sonra xilaskar kimi xilaskar olur və cinayətə cəza verir. Hökumətin vəziyyəti çətinləşdirmək üçün hökumət müdaxiləsindən başqa, hökumətin başqa bir yolu özü vəzifədir. Məsələn, Konstitusiyada deyirik ki, liseyin bitməsinə qədər pulsuz təhsil dövlətin məsuliyyətidir. Eyni qanuni prinsip, 2 milyon müəllim vəəgötürən, iəliyik.

نوع اخبار :
برچسب : کوچک سازی دولت، با اجرای احکام اسلامی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic