ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. ولی پزشکی در ایران و جهان، آن را به بازی گرفته و علیرغم: سوگند نامه های فراوان، با فروش اطلاعات مردمی، به در آمد های کلان دست پیدا می کند. یکی از این روشها غربالگری است، زیرا مریضی هرکسی، راز شخصی اوست. به وسیله غربالگری، مریضی هرکسی معلوم می شود، و او از نظر اجنماعی منزوی شده و: باعث افزایش خودکشی ها و: افسردگی های حاد در جامعه می شود. البته هدف پزشکان این نیست! زیرا آنها جز به سود به چیزی نمی اندیشند، زیرا این عمل برای آنها، سودی ندارد بلکه نظر آنها، تعیین بازار بالقوه داروها و: روند افزایشی قیمت آنها، و زیر فشار قراردادن دولت برای: اعطای بودجه بی حساب و کتاب به آنهاست، تا بتوانند جشنهای تجملاتی بگیرند و: به عشق و حال خود برسند، سفر های خارجی رفته و: دستمزدهای خود را نجومی کنند. طبیعی است که پزشکان متعهد، این موضوع را می فهمند، ولی صدایشان به جایی نمی رسد و آنها را، به عنوان پزشکان وطنی یا امل! یا دعانویس و رمال از جامعه خود طرد می کنند. چهل سال بعد از انقلاب اسلامی، هنوز طب اسلامی از نظر آقایان، رمالی و فریب مردم به حساب می آید. یکی دیگر از این موضوعات، مسئله حجامت است که: حجامت دستور صریح اسلامی است. ولی آنها برای اینکه تجارت: خون های آلوده برایشان سود آورتر است، از این کار متنفرند! طب اسلامی طب رایگان است! طبیب خودش باید سراغ بیمار برود، ولی چسبیدن به صندلی های مقام، برای آنها مهمتر از احکام اسلامی است. معمولا سردمدارن این نوع مبارزه با طب اسلامی، وزرا یا معاونین آنها هستند. زیرا که اگر طب اسلامی اجرا شود، اصلا نیازی به حقوق های نجومی نیست! و آنها باید به نان و تره قناعت کنند. در طب اسلامی، همه انسان ها و همه موجودات، نقصی یا بیماری دارند. زیرا انسان کامل فقط امام زمان عج، و موجود بی عیب و نقص فقط خدا است. بنابر این نیازی به مداوای درد، یا رفع نواقصی نیست. کسی که بیمار است، باید با بیماری خود بسازد. و آن را مخفی نگه دارد و: در نزد مردم شکایت نکند. مثلا درد زایمان برای زنان، بالاترین عبادت است و: نباید با تزریق مواد بیهوشی یا سزارین، آن را از بین ببرند. زیرا این درد علاوه بر مسائل جسمی، آثار روانی دارد: یکی از آن ها دوست داشتن فرزند است. یعنی فرزندی را که با هزار درد و تاراحتی، بدنیا آورده جزو وجود خود می داند، واقعا آن را جگرگوشه به حساب می آورد. ولی بچه ای که باسزارین بدنیا بیاید، یا در عالم بیهوشی، چندان حس مادر و فرزندی را تحریک نمی کند. کسی که چشم درد یا دندان درد می گیرد، در نظافت و و مواظبت دقت بیشتری می کند. ولی اگر بایک آمپی سیلین، درد را حس نکند باردیگر موارد: خطر افرین را تکرار می کند. بنابر این بعد دوم بیماری، آموزش حفاظت از سلامتی است. بیماری های لاعلاج و سخت نیز، از جمله مواردی است که پزشکان بی دین، با مسخره کردن مشیت الهی، نان دانی برای خود درست کرده، و 80درصد بودجه سلامت کشور را خرج آن می کنند. با اینکه میدانند نتیجه چیست، ولی دست از اخاذی از: صاحبان بیمار بر نمی دارند. و دولت را هم زیر فشار قرار می دهند. بطوریکه تنها عامل ورشکستگی بیمه ها،یعنی شکست طرح تحول سلامت، همین است. البته بیمه ها هم با نپذیرفتن برخی از این هزینه ها، ریسک را به دولت و بودجه عمومی تحمیل می کنند. و باعث کسری بودجه و ورشکستگی دولت هم می شوند. می بینیم که شکستن خریم خصوصی، به ورشکسنگی بیمه و دولت و می انجامد. در حالیکه پزشکان سوداگر، با دلار سیگار خود را روشن می کنند.

Screening or searching in person

Privacy is one of the citizenship rights. But medicine in Iran and the world has played it, and despite that: many letters of allegiance, with the sale of popular information, are gaining huge profits. One of these methods is screening, because everyone's illness is his personal secret. By screening, everyone becomes ill, and he is isolated from the point of view of socialism: causing an increase in suicides and: depression in society. Of course, the purpose of the doctors is not! Because they do not think about anything except profit, because this is not their benefit to them, but their viewpoint, determining the potential market for medicines and: increasing their prices, and pushing the government to: allocate uncultivated funds and books to them, until They can take celebrations of luxury and: come to their liking, travel abroad and: astonish their wages. It is natural that the committed doctors understand this, but their voice does not reach them, and they, as home-made physicians or ramal! Or the Qur'an and the Ral'm of their community. Forty years after the Islamic Revolution, Islamic medicine is still thought to be the deception of the people. Another of these issues is the question of cupping: Hijmatta is an explicit Islamic command. But they hate it because trade is more profitable for them. Islamic medicine is free medicine! The doctor himself must go to the patient, but sticking to the seats of the position is more important to them than the Islamic laws. Usually the leaders of this type of struggle with Islamic medicine are ministers or their deputies. Because if Islamic medicine is implemented, it does not require astronomical salaries at all! And they should be content with bread and butter. In Islamic medicine, all human beings and all beings have defects or disease. Because the perfect man is just the Imam of the time, and the only harmless thing is only God. Therefore, there is no need to cure pain, or eliminate deficiencies. Anyone who is sick should develop his illness. And keep it secret: and do not complain to the people. For example, labor pain for women is the highest worship and should not be eliminated by injection of anesthesia or cesarean section. Because this pain has psychological effects in addition to physical issues: one of them is the love of a child. It means that a child born with a thousand pain and sadness is considered to be one of his own, indeed, it is considered as a liver. But a child born with bisector or, in the anesthetics, does not stimulate the sense of mother and child. A person with eye pain or toothache will be more careful about cleaning and care. But if the ampicillin does not feel pain, then again: the epinephrine repeats itself. Therefore, the second dimension of the disease is the education of health protection. Wicked and severe illnesses are also among the things that non-religious physicists have made for their bastards with ridicule, and spend 80 percent of the country's health budget. Although they know what the outcome is, they do not stop the extortion from the owners of the patient. And the government is under pressure. That's the only reason for insolvency, that is, the failure of a health promotion plan. Of course, insurance also imposes a risk to the government and public funds by not accepting some of these costs. And they also lead to budget deficits and bankruptcy. We see that breaking private purchases leads to insurance and state insurance. While speculative doctors turn their cigar dollars on.

الفرز أو البحث فی شخص

الخصوصیة هی واحدة من حقوق المواطنة. لكن الطب فی إیران والعالم قد لعبها ، وعلى الرغم من ذلك: العدید من رسائل الولاء ، مع بیع المعلومات الشعبیة ، تكتسب أرباحا طائلة. واحدة من هذه الطرق هی الفحص ، لأن مرض الجمیع هو سره الشخصی. من خلال الفحص ، یصبح الجمیع مریضا ، وهو معزول عن وجهة نظر الاشتراكیة: مما یتسبب فی زیادة حالات الانتحار والاكتئاب فی المجتمع. بالطبع ، فإن الغرض من الأطباء لیس كذلك! لأنهم لا یفكرون فی شیء سوى الربح ، لأن هذا لیس من صالحهم ، بل وجهة نظرهم ، وتحدید السوق المحتملة للأدویة و: زیادة أسعارهم ، ودفع الحكومة إلى: تخصیص الأموال والكتب غیر المزروعة لهم ، حتى یمكن أن یأخذوا الاحتفالات بالفخامة و: تعالوا إلى المستوى المناسب لهم ، یسافرون إلى الخارج و: أدهشوا أجورهم. من الطبیعی أن یفهم الأطباء الملتزمون هذا ، لكن صوتهم لا یصل إلیهم ، وهم كأطباء محلیین أو رمال! من مجتمعهم. بعد مرور أربعین عاما على الثورة الإسلامیة ، لا یزال یعتقد أن الطب الإسلامی هو خداع للناس. ومن بین هذه القضایا الأخرى مسألة الحجامة: هیماتا هی قیادة إسلامیة صریحة. لكنهم یكرهونه لأن التجارة أكثر ربحیة بالنسبة لهم. الطب الإسلامی هو دواء مجانی! الطبیب نفسه یجب أن یذهب إلى المریض ، لكن التمسك بمقاعد الموقف أكثر أهمیة بالنسبة له من القوانین الإسلامیة. عادة ما یكون قادة هذا النوع من النضال مع الطب الإسلامی وزراء أو نوابهم. لأنه إذا تم تطبیق الطب الإسلامی ، فإنه لا یتطلب رواتب فلكیة على الإطلاق! ویجب أن یكونوا راضین بالخبز والزبدة. فی الطب الإسلامی ، كل البشر وجمیع الكائنات لدیهم عیوب أو مرض. لأن الرجل المثالی هو مجرد إمام الوقت ، والشیء الوحید غیر المؤذی هو الله فقط. لذلك ، لیست هناك حاجة لعلاج الألم ، أو القضاء على أوجه القصور. یجب على أی شخص مریض أن یصاب بمرضه. وأبقیها سریة: ولا تشكو للشعب. على سبیل المثال ، فإن ألم العمل بالنسبة للنساء هو أعلى عبادة ویجب ألا یتم القضاء علیه عن طریق الحقن بالتخدیر أو الولادة القیصریة. لأن هذا الألم له آثار نفسیة بالإضافة إلى القضایا الجسدیة: واحد منهم هو حب الطفل. هذا یعنی أن الطفل المولود من ألف ألم وحزن یعتبر واحدًا من أصله ، بل یعتبر كالكبد. لكن الطفل الذی یولد بالبكسبورین أو فی التخدیر لا یحفز حواس الأم والطفل. سیكون الشخص المصاب بألم فی العین أو ألم فی الأسنان أكثر حذراً بشأن التنظیف والرعایة. ولكن إذا كان الأمبیسلین لا یشعر بالألم ، مرة أخرى ، فإن الإبینفرین یعید نفسه. ولذلك ، فإن البعد الثانی للمرض هو تعلیم الحمایة الصحیة. والأمراض الشریرة والشدیدة هی أیضا من بین الأشیاء التی یفعلها الأطباء غیر الدینیین بسبب سخریةهم من العنایة الإلهیة ، وینفقون 80 فی المائة من میزانیاتهم الصحیة. على الرغم من أنهم یعرفون ما هی النتیجة ، إلا أنهم لا یوقفون الابتزاز من أصحاب المریض. والحكومة تتعرض لضغوط. هذا هو عامل الإعسار الوحید ، أی فشل خطة تعزیز الصحة. بطبیعة الحال ، یفرض التأمین أیضًا خطرًا على الحكومة والأموال العامة من خلال عدم قبول بعض هذه التكالیف. كما أنها تؤدی إلى عجز فی المیزانیة وإفلاس. نحن نرى أن كسر المشتریات الخاصة یؤدی إلى التأمین وتأمین الدولة. بینما یقوم الأطباء المضاربون بتحویل دولارات السیجار الخاصة بهم.

Şəxsən skranda və ya axtarış

Gizlilik, vətəndaşlıq hüquqlarından biridir. Bu metodlardan birinin taramasıdır, çünki hər kəsin xəstəliyi şəxsi sirridir. seçim edərək, hər kəs xəstə olacaq çevrilir və o, sosial təcrid və: cəmiyyətdə intihar artım və depressiya kəskin. Əlbəttə ki, həkimlərin məqsədi deyil! bu onlar üçün deyil, çünki onlar düşünmürəm mənfəət başqa bir şey Çünki, fayda, lakin onlar narkotikin bazar potensialını müəyyən etmək, onlara qrant tərəfindən maliyyələşdirilən qeyri-hesabat: yüksələn qiymətlər və hökumətin təzyiq aşağıdakı Onlar lüks qeyd etmələrini ala bilər və: özlərinə xoş gəlmək, xaricə səyahət etmək və əmək haqqlarını təəccübləndirmək. Təbii həkimlər bunu başa düşürlər, ancaq səsi onlara çatmaz və onlar evdə hazırlanmış həkimlər kimi davranırlar. Yoxsa onların cəmiyyətindən Quran və Ral. İslam İnqilabından qırx il sonra, İslam dərmanı hələ də xalqın aldadılması düşünülür. Bu məsələlərdən biri də, hicab məsələsidir: Hijmatta açıq İslam əmridir. Ancaq onlar bunu nifrət edirlər, çünki ticarət onların üçün daha sərfəlidir. İslam dərmanı pulsuz tibbdir! Həkimin özü xəstəyə getməlidir, amma mövqedə oturmaq İslam qanunlarından daha vacibdir. Adətən İslam dərmanı ilə bu cür mübarizənin liderləri nazirlər və ya onların müavinləridır. Çünki əgər İslam dərmanı tətbiq olunarsa, astronomik əmək haqqı tələb etmir! Və onlar çörək və yağ ilə razı olmalıdırlar. İslam tərbiyəsində bütün insan və bütün varlıqlarda qüsur və ya xəstəlik var. Çünki mükəmməl insanın yalnız imam olmasıdır və tək zərərsiz şey yalnız Allahdır. Buna görə ağrıları aradan qaldırmaq və ya çatışmazlıqlar aradan qaldırmaq lazım deyil. Xəstə olan hər kəs onun xəstəliyini inkişaf etdirməlidir. Onu gizli saxlayasınız və xalqınıza şikayət etmirsiniz. Məsələn, qadınlar üçün Doğuş sancısı onu ən yüksək ibadət və onu məhv etmək, anesteziya və ya keysəriyyə tərəfindən idarə edilə bilməz. Çünki bu ağrı fiziki məsələlərə əlavə olaraq psixoloji təsir göstərir: bunlardan biri uşağın sevgisidir. Yəni min bir acı və kədərlə doğulavirirlər.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 06:26 ق.ظ
Thank you, I've recently been searching for information about this subject for ages and yours is the best I've discovered till now.
However, what about the bottom line? Are you positive concerning the supply?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو