ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 24 فروردین 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
برای تدوین تاریخ شفاهی، نیاز به تجزیه و تحلیل ساختاری آن داریم، زیرا تاریخ شفاهی بسیار وسیع و: دارای گستردگی زیاد است. در نحلیل سازه ای مقدماتی گفته شد، در اینجا با هدف تدوین، به آن اشاره می شود. اطلاعات تاریخی نیز: به چهاردسته تقسیم می شوند اطلاعات شفاهی و کتبی، ماشینی و الکترونیکی. البته حالت پنجمی هم بنام فضایی، میتوان به آن افزود. تاریخ شفاهی جزو اولین رده اطلاعاتی است. که  در گفتار و حافظه انسان ها است. از نظر تاریخی، تا زمان امام علی ع همه: اطلاعات بشری شفاهی بوده و: سینه به سینه نقل می شده است. حضرت علی ع فرمود: دانسته های خود را با نوشتن به بند بکشید. البته این کار با الواح حضرت موسی، آغاز شده بود ولی تا آن زمان جدی گرفته نمی شد. اما امام علی ع با نوشتن قران کامل، در 25سال خانه نشینی خود، آن را اجرایی و جدی کرد. دوران اطلاعات کتبی و تاریخ کتبی، از این زمان آغاز می شود:اگر قران جمع آوری نمی شد، هیچ اثرمستندی از تاریخ واقعی: گذشتگان باقی نمی ماند. زیرا انجیل بعد از سیصد سال آنهم: در چند نسخه غیر مشابه، بصورت پراکنده بود. گرچه همه فکر می کنند: یونانیان و مصری ها، قبل از اختراع چاپ و خط و کاغذ! دارای کتاب های قطوری در فلسفه و منطق بودند. واین روند ادامه داشت تا اینکه: ماشین چاپ اختراع شد. دوران ماشینی شدن اطلاعات فراهم شد. برخی ها ضبط صوت و یا تهیه فیلم را هم، در دوران ماشینی جای می دهند. ولی خیلی ها تصور می کنند که: تهیه مدارک صوتی و تصویری، همان تاریخ شفاهی است! بعد از ساخت کامپیوتر و ارتباط و اینترنت، دوران اطلاعات سایبری آغاز می شود. مرحله پنجم اطلاعات ماهواره ای و: بدون مرز زمینی یا هوایی می باشد. که در واقع میتواند همه :موارد را در بر بگیرد. تدوین تاریخ شفاهی، یه معنی اصلی یعنی همان چیز هایی که: هنوز به مرحله کتبی یا ماشینی و الکترونیکی نرسیده. اما مرسوم ما، برگشت به عقب است، یعنی اطلاعات ماشینی و الکترونیکی را، به کتبی تبدیل نماییم. برای مثال در قدیم می گفتند: با دستگاههایی توانسته اند طول موج: صدای حضرت داوود را پیدا کنند! و آن را ضبط کنند. پس صدای هرکسی قبل از ضبط، در مرحله شفاهی است، ولی بعد از ضبط وارد مراحل ماشینی می شود. رایج ترین وسیله، پیاده کردن نوار و چاپ کردن آن: بصورت کتاب می باشد، که باید مانند اطلاعات مکتوب، با آن برخورد کرد: یعنی فهرست هایی از مطالب و منابع و مکان ها، به آن اضافه نمود تاخواننده: سریعتر به موضوع خود برسد. این امور تدوین کتاب را تشکیل می دهد. اما تدوین در دنیای صوتی ونصویری، این روش مانند بستن ضبط صوت، و خواندن ترانه از روی کتاب آن است. در حالیکه رادیو یا تلویزیون، می خواهد اثر بخشی بیشتری داشته باشد. لذا برای تدوین آن ابتدا باید آن را، تجزیه یا تحلیل صوتی و تصویری کرد: تراک اولین جز شناخته شده است، چند تراک یک سی دی می شود، چند سی دی یک دیویدی! و چند دیویدی یک هارد و بعد: شبکه و اینترانت و اینترنت. در اینترنت شما همه آن مطالب را دریک: هارد اصلی ذخیره کرده اید. ولی کاربر فقط موارد: مورد نیاز خود را دنبال می کند. اگر ضبط تاریخ شفاهی، بصورت فیلم باشد باید آن را تکه تکه کرد، و در سایت آپارات و یوتیوب گذاشت! با این روش میتوان کلمات کلیدی گوینده را، بعنوان اسم فایل انتخاب کرد. کلمات دیگر به کار رفته یا: مهمترین جملات او را در قسمت نوضیح نوشت. هرچه تعداد فیلد نوشته ها زیاد تر باشند، بازدید کننده بیشتری خواهد داشت، و با تمایلات کاربران نزدیکتر خواهد شد. مانند کاری که الان، در پیام رسانها می شود.

Oral history

We need structural analysis to develop oral history, because oral history is very wide and: wide-ranging. In the context of a preparatory structure, it is referred to here for the purpose of compilation. Historical information is also divided into four parts: oral, written, mechanical and electronic information. Of course the fifth mode, also called Space, can be added. Oral history is among the first category of information. Which: is in the speech and memory of humans. Historically, until the time of Imam Ali, everyone was: verbal human information: chest-to-heart was quoted. Imam Ali said: write down your thoughts. Of course this was begun with the tablets of Moses, but it was not taken seriously until then. But Imam Ali, through writing the complete Qur'an, made it operational in 25 years of his stay. The period of written information and written history begins at this time: if the Quran were not collected, there would be no effect on the true history of the ancients. Because the gospel was after three hundred years: in some non-identical versions, it was scattered. Though everyone thinks: Greeks and Egyptians, before the invention of print and paper and paper! He has books in philosophy and logic. This trend continued until the printing machine was invented. The era of information mechanization was provided. Some also record or record movies during a car. But many people think that: The production of audio and video documents is the same oral history! After the construction of computers and communications and the Internet, the era of cybercrime begins. The fifth stage is satellite information and: no terrestrial or air border. It can actually all: cover things. Oral History Formation, the main meaning is the same things that have not yet reached written or mechanical and electronic levels. But it's customary for us to turn it back, that is, mechanical and electronic information, in writing. For example, in the old days, they said: Waves have been able to detect the sound of David! And record it. So everyone's voice is in the oral phase before recording, but after recording it enters machine stages. The most commonly used tool, stripping and printing it is a book, which should be treated like written information, ie, lists of content and resources, and add it to reader: get to your topic faster. . These issues form the book. But compilation in the audio and video world is a technique like closing the tape recorder and reading the song from its book. While the radio or television wants to be more effective. So, to create it, you must first analyze, analyze and analyze the audio and video: the first track is known, a few tracks of a CD, a few CDs are a DVD! And how many DVDs are a hard drive and the next: the network and intranet and the Internet. On the Internet, you have stored all of these in the main drive. But the user only follows: his requirements. If the recording of oral history is in the form of a video, it should be fragmented, posted on the site of Aparte and YouTube! This way you can select the speaker keywords as the file name. Other words have been used, or: he wrote the most important sentences in the verse. The higher the number of fields in the posts, the more visitors will be, and will be closer to the user's desires. Like what is happening now in the messenger.

التاریخ الشفوی

نحن بحاجة إلى تحلیل هیكلی لتطویر التاریخ الشفهی ، لأن التاریخ الشفهی واسع للغایة و: واسع النطاق. فی سیاق الهیكل التحضیری ، یشار إلیه هنا لغرض التجمیع. تنقسم المعلومات التاریخیة أیضًا إلى أربعة أجزاء: المعلومات الشفهیة والخطیة والمیكانیكیة والإلكترونیة. بالطبع ، یمكن إضافة النمط الخامس ، والمسمى أیض فضا . التاریخ الشفوی هو من بین الفئة الأولى من المعلومات. وهو فی خطاب وذاكرة البشر. تاریخیاً ، حتى عهد الإمام علی ، كان الجمیع: معلومات إنسانیة شفهیة: نقلت من الصدر إلى القلب. قال الإمام علی: اكتب أفكارك. بالطبع بدأ هذا مع أقراص موسى ، لكنه لم یؤخذ على محمل الجد حتى ذلك الحین. لكن الإمام علی ، من خلال كتابة القرآن الكامل ، جعله مسؤولاً تنفیذیاً خلال 25 عاماً من إقامته. تبدأ فترة المعلومات المكتوبة والتاریخ المكتوب فی هذا الوقت: إذا لم یتم جمع القرآن ، فلن یكون هناك أی تأثیر على التاریخ الحقیقی للقدماء. لأن الإنجیل كان بعد ثلاثمائة عام: فی بعض النسخ غیر المتشابهة ، كان مبعثرًا. على الرغم من أن الجمیع یعتقد: الیونانیین والمصریین ، قبل اختراع الطباعة والورق والورقة! لدیه كتب فی الفلسفة والمنطق. استمر هذا الاتجاه حتى تم اختراع آلة الطباعة. تم توفیر عصر المیكنة المعلوماتیة. بعض أیضا تسجیل أو تسجیل الأفلام أثناء السیارة. لكن الكثیر من الناس یعتقدون أن: إنتاج الوثائق الصوتیة والمرئیة هو نفس التاریخ الشفوی! بعد بناء أجهزة الكمبیوتر والاتصالات والإنترنت ، یبدأ عصر الجریمة السیبرانیة. المرحلة الخامسة هی معلومات الأقمار الصناعیة و: لا حدود أرضیة أو جویة. یمكن فی الواقع جمیع: تغطیة الأشیاء. تشكیل التاریخ الشفهی ، والمعنى الرئیسی هو نفس الأشیاء التی لم تصل بعد إلى مستویات مكتوبة أو میكانیكیة وإلكترونیة. ولكن من المعتاد بالنسبة لنا أن نعیدها ، أی المعلومات المیكانیكیة والإلكترونیة ، كتابةً. على سبیل المثال ، فی الأیام الماضیة ، قالوا: تمكنت الأمواج من اكتشاف صوت دیفید! وتسجیله. إذن صوت كل شخص فی المرحلة الشفهیة قبل التسجیل ، ولكن بعد تسجیله یدخل فی مراحل الآلة. الأداة الأكثر استخدامًا ، التجرید والطباعة: إنه كتاب ، یجب التعامل معه مثل المعلومات المكتوبة: قائمة المحتوى والموارد ، وإضافته إلى القارئ: الوصول إلى موضوعك بشكل أسرع. . هذه القضایا تشكل الكتاب. لكن التجمیع فی عالم الصوت والفیدیو هو أسلوب مثل إغلاق مسجل الشریط وقراءة الأغنیة من كتابه. بینما یرید الرادیو أو التلفزیون أن یكون أكثر فعالیة. لذلك ، لإنشاء ذلك ، یجب علیك أولا تحلیل وتحلیل وتحلیل الصوت والفیدیو: المسار الأول معروف ، وعدد قلیل من المسارات من قرص مضغوط ، وعدد قلیل من الأقراص المدمجة هی دی فی دی! وكم عدد أقراص الفیدیو الرقمیة (DVDs) هی محرك أقراص ثابت وما یلیه: الشبكة والإنترانت والإنترنت. على الإنترنت ، قمت بتخزین كافة هذه فی محرك الأقراص الرئیسی. لكن المستخدم یتبع فقط: متطلباته. إذا كان تسجیل التاریخ الشفوی فی شكل فیدیو ، فیجب تجزئته ونشره على موقع Aparte و YouTube! وبهذه الطریقة ، یمكنك تحدید الكلمات الرئیسیة للمتحدث باسم اسم الملف. وقد استخدمت كلمات أخرى ، أو: كتب أهم الجمل فی الآیة. كلما زاد عدد الحقول فی المنشورات ، زاد عدد الزائرین ، وستكون أقرب إلى رغبات المستخدم. مثل ما یحدث الآن فی الرسول

Sözlü tarix

Şifahi tarixin inkişafı üçün struktur analizinə ehtiyacımız var, çünki şifahi tarix çox geniş və genişdir. Bir hazırlıq quruluşu kontekstində, burada tərtib məqsədilə istinad edilir. Tarixi məlumatlar da dörd hissəyə bölünür: sözlü, yazılı, mexaniki və elektron məlumat. Əlbəttə ki, Space adlı beşinci rejimi əlavə edə bilərsiniz. Sözlü tarix məlumatın birinci kateqoriyasından biridir. İnsanın söz və yaddaşında olan. Tarixi olaraq, İmam Əli dövrünə qədər hər kəs: şifahi insan məlumatı: sinə-ürəkdən alındı. İmam Əli dedi: "Düşüncələrinizi yaz. Əlbəttə ki, bu, Musanın tabletləri ilə başlanmışdı, lakin o zamana qədər ciddi qəbul edilməmişdir. İmam Əli, bütün Quranı yazaraq, onun 25 il müddətində fəaliyyət göstərdi. Yazılı məlumat və yazılı tarixin dövrü bu vaxtdan başlayır: əgər Quran yığılmırsa, qədimlərin əsl tarixinə heç bir təsir göstərməyəcəkdir. Müjdə üç yüz ildən sonra idi: bəzi qeyri-bərabər versiyalarda, dağılmışdı. Hər kəs düşünürsə da: yunanlar və misirlilər, çap və kağız və kağız ixtirası əvvəl! Fəlsəfə və məntiqdə kitablar var. Bu tendensiya çap maşını icad olunana qədər davam etdi. İnformasiya mexanizasiyasının dövrü təmin edildi. Bəzi avtomobillər zamanı da qeyd və ya qeyd filmləri. Ancaq bir çox insanlar belə düşünürlər: Audio və video sənədlərin istehsalı eyni şifahi tarixdir! Kompüter, kommunikasiya və İnternet qurulduqdan sonra kiber cinayət dövrü başlayır. Beşinci mərhələ peyk məlumatıdır və heç bir yer və ya hava sərhədi yoxdur. Əslində bütün bunlar ola bilər: hər şeyi əhatə edir. Sözlü Tarix quruluşu, əsas məna

نوع اخبار :
برچسب : تدوین تاریخ شفاهی،
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 04:34 ب.ظ
I'm really loving the theme/design of your blog.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
A handful of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.

Do you have any recommendations to help fix this problem?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو