ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دکتر احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید: «حتی لنین یا مارکس هم آدم های خوبی بودند، بالاخره دغدغه داشتند و: می خواستند برای فقرا کاری بکنند». از این دیدگاه همه آدم ها، انسان های خوبی هستند زیرا انسان: بر فطرت پاک به دنیا می آید، هرکاری می کند برای خوبی و خوب بودن است. فقط گاهی آن را برعکس انجام می دهد! یا طور دیگری می فهمد. مثلا دزد ها، وقتی قانع می شوند دزدی کنند که: بدانند حق خود را یا دیگران را، پس می گیرند! در قدیم گروهی سارق یا قطاع الطریق، یا دزد گردنه بودند که برخی ها، نماز هم می خواندند! نام اینها عیار بود. در سریال روزی روزگاری، یکی از همین ها وضو می گیرد! تا نماز بخواند و در مقابل سوال دیگران می گوید: غارت بی وضو ثواب ندارد! همه کسانی هم که جنایت یا اختلاس کردند، نماز می خواندند. کشمیری، کلاس بالایی ما، در دانشگاه تهران بود و: رئیس انجمن اسلامی در قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم که: دسنیار ویژه شهید رجایی بود، می گفتند همه نخست وزیری، فقط او را برای پیشنمازی قبول داشتند! ولی، قاتل شهید رجایی و باهنر شد! و به خارج فرار کرد. مجاهدین خلق، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، کتاب هایی در باره: امام حسین و حضرت علی نوشتند! و به قول امام خمینی : نهج البلاغه را از حفظ می خواندند، و ترجمه می کردند، ولی الان در آمریکا هستند! زن های آنها هنوز حجاب را دارند، و جزو لباسهای سازمانی شان است. ولی کج فهمی یا خود محوری، باعث شد تا خون هزاران نفر را بریزند! شاید وقتی می خواستند 17هزار نفر را در تهران، ترور کنند مثل لشکر یزید، به نیت خیر این کار را کردند. چنانچه می گویند شمر، وقتی سر امام حسین را برید، خیلی عجله داشت تحویل دهد! پرسیدند عجله ات برای چیست؟ گفت نمازم قضا می شود! حتی فرعون زمان حضرت موسی، که یک ایرانی اهل خراسان بود، وقتی دید عذاب خدایی جدی است، مخفیانه با خدا عهد کرد که: آدم خوبی باشد و عذاب دفع شد! ولی فکر کرد خیالاتی شده، و به ظلم خود ادامه داد، تا عذاب دوم نازل شد! بازهم توبه کرد و بارسوم هم تکرار شد، تا اینکه خدا فرمود: این بار طوری عذاب می کنم که: جنازه ات تازه بماند برای عبرت آیندگان، والان هم برخی در توهم هستند و: فکر می کنند مومیایی شده است! لذا همه مردم همه چیز را می دانند، و اگر ظلم می کنند یا زور می گویند، شیطان آنها را گول زده است: یعنی توجیه می کنند. باید که از این خود توجیهی! یا خود راضی کردن دست بردارند. برحسب برخی نقل قول ها، انسان ها یکبار قبلا بطور کامل: از سوی خدا توجیه شده و تعهد داده اند! ولی فراموش  کرده یا خود را، به فراموشی زده! لذا انسان های خوب، از نظر خداوند کسانی هستند که: تعهد خود را فراموش نکردند، چه آن تعهد اولیه در عالم ذر، و چه نعهدی که در این دنیا، به خدا می دهند و مانند: نذر و عهد و قسم و آن را فراموش می کنند، یا از یاد می برند. همه انسان ها میدانند که: در درون خود کشوری بزرگ دارند. قوه مقننه ای بنام عقل و خرد و دانایی، که آنها را به کارهای نیک راهنمایی می کند. اراده یا قوه مجریه ای دارند که: این کارهای نیک را انجام می دهد. وجدان یا قوه قضائیه ای دارند که: آنها را تشویق می کنند. اما اینها هرکدام دشمنی دارد! دشمن عقل، جهل و نادانی و بی خردی است. که فرمان از شیطان می گیرد، تا خود را به نفهمی بزند. دشمن اراده، وسوسه شیطان است، در باغ سبز نشان می دهد و: او را منصرف می کند، تا وظیفه اصلی فراموش شود. نفس اماره که در قران آمده، در مقابل نفس لوامه،( وجدان) است. اگر برهمه اینها پیروز شود، به نفس مطمئنه می رسد و: نزد خدای تعالی مستقر می شود

All humans are good!

Dr. Ahmadi, a member of the Cultural Revolutionary Council, said: "Even Lenin or Marx was also good people, they were finally concerned and: they wanted to do something for the poor." From this perspective, all human beings are good people because human being is born of pure nature; it does everything for goodness and goodness. Only sometimes it does the opposite! Or otherwise understands. Thieves, for example, are robbed when they are convinced that they will understand their rights or others! In the old days, a group was a burglar or a thief, or a thief, some of whom were praying! The names were fine. In the episode Once Upon a Time, one of these is Ablution! To pray and say in front of others: looting does not have a voidance! All those who committed a crime or embezzled prayed. Kashmiri, our upper class, was at Tehran University and: The head of the Islamic Association in the pre-revolution, after the revolution, who was the special martyr Rajaii, said that all the prime ministers only accepted him for a pretext! But, the killer of the martyr Rajai and Bahonar! And: escaped abroad. The Mojahedin Khalq wrote books about Imam Hussein and Ali Ali before and after the Islamic Revolution! And in the words of Imam Khomeini, they read Najj al-Balaghah from the preservation, and translated it, but now they are in the United States! Their women still have a veil, and they are part of their corporate clothing. But the curtailment or self-centering caused the blood to throw thousands of people! Maybe they wanted to assassinate 17,000 people in Tehran, such as the Yazid Division, when they wanted to do so. As they say, Shamar was very rushed to hand over Imam Hussein's head! Asked what's your hurry? He said that prayer will be judge! Even Pharaoh of the time of Prophet Moses, who was an Iranian from Khorasan, when he saw God's punishment seriously, secretly pledged to God: "It is a good person and the torment was repulsed!" But he thought he was imagined, and continued to oppression, until the second torment was revealed! Again, he repented, and Barçum was repeated, until God said: This time I torment so that: Your body remains fresh for the sake of the future, the valiant are somewhat illusory: they think they have been mummified! Therefore, all people know everything, and if they are oppressed or forceful, Satan has deceived them: they justify it. You must justify this! Or to leave them satisfied. According to some quotations, humans have once been fully justified: they are justified by God and committed! But forget or forget yourself! Therefore, good humans, in the eyes of God, are those who: did not forget their commitment, whether they committed the initial commitment to the world, or the commitment they make in this world to God, such as: vow, promise, swear, and forget it Do or forget. All humans know that they have a great country within themselves. A legislative authority called wisdom and wisdom, which directs them to good works. They have the will or executive power to do good things. Conscience: or Judiciary that encourages them. But each one has an enemy! An: enemy of reason, ignorance, ignorance and impudence. Who takes command of the devil, so that he will understand himself? The enemy of will is the devil's temptation, showing in the green garden, and: dissuading him until the main task is forgotten. The breath of the ancestor who came in the Qur'an is against the breath of the soul (conscience). If all of these triumphs, he will surely be satisfied and will be deployed to the God of excellence.

جمیع البشر جیدة!

وقال الدكتور أحمدی، عضو المجلس الثوری الثقافی: "حتى لینین أو ماركس كانوا أیضا أشخاصا طیبین، إلا أنهم قلقون فی النهایة، وأرادوا أن یفعلوا شیئا للفقراء". من هذا المنظور، كل البشر شعب طیب لأن الإنسان یولد من الطبیعة البحتة، فإنه یفعل كل شیء من أجل الخیر والخیر. فقط فی بعض الأحیان یفعل العكس! أو یفهم خلاف ذلك. فالصوص، على سبیل المثال، یتعرضون للسرقة عندما یقتنعون بأنهم سیفهمون حقوقهم أو غیرهم! فی الأیام الخوالی، كانت مجموعة لص أو لص، أو لص، بعض منهم كان یصلی! كانت الأسماء على ما یرام. فی الحلقة ذات مرة، واحدة من هذه هی الوضوء! للصلاة وقول أمام الآخرین: النهب لا یكون باطلا! جمیع الذین ارتكبوا جریمة أو اختلوا یصلی. ولكن، القاتل الشهید راجای وباهونار! وهربوا إلى الخارج. كتب المجاهدون كتبا عن الإمام الحسین وعلی علی قبل وبعد الثورة الإسلامیة! وبعبارة الإمام الخمینی، یقرأون نجاة البلاغة من الحفظ، وترجمها، لكنهم الآن فی الولایات المتحدة! ولا تزال نساءهن حجابا، وهن جزء من ملابسهن. ولكن التقیید أو التمركز الذاتی تسبب الدم لرمی الآلاف من الناس! ربما كانوا یریدون اغتیال 17،000 شخص فی طهران، مثل شعبة یزید، عندما أرادوا ذلك. كما یقولون، شرع شمر جدا لتسلیم رئیس الإمام الحسین! سألت ما هو عجلة من امرنا؟ قال إن الصلاة ستكون قاضیا! حتى فرعون من زمن النبی موسى، الذی كان الإیرانی من خراسان، عندما رأى عقوبة الله على محمل الجد، وتعهد سرا إلى الله: "رجل طیب، وتم صد العذاب!" لكنه اعتقد انه كان یتصور، واستمر فی القمع، حتى تم الكشف عن العذاب الثانی! لذلك، كل الناس یعرفون كل شیء، وإذا كانوا مضطهدین أو قوة، الشیطان قد خدع لهم: أنها تبرر ذلك. یجب أن تبرر هذا! أو ترك أنفسهم راضون. وفقا لبعض الاقتباسات، كان البشر مبررا تماما مرة واحدة: أنها مبررة من قبل الله وملتزمة! ولكن ننسى أو ننسى نفسك! أهل الخیر من الرب هم أولئك الذین: التزامنا لا ننسى، ما اجبها الأساسی فی عالم الجسیمات، فی هذا العالم، إلى الله، وهذا النذر والعهد والیمین وننسى لا أو ننسى. كل البشر یعرفون أن لدیهم بلد عظیم داخل أنفسهم. سلطة تشریعیة تسمى الحكمة والحكمة، التی توجههم إلى أعمال جیدة. لدیهم الإرادة أو السلطة التنفیذیة للقیام بأشیاء جیدة. الضمیر أو السلطة القضائیة التی تشجعهم. ولكن كل واحد لدیه عدو! عدو العقل والجهل والجهل والوقاحة. الذی یأخذ قیادة الشیطان، حتى انه سوف یفهم نفسه. العدو من الإرادة هو إغراء الشیطان، والتی تظهر فی الحدیقة الخضراء و: ثنی عنه حتى یتم نسیان المهمة الرئیسیة. نفاس السلف الذی جاء فی القرآن هو ضد نفس النفس (الضمیر). إذا كان كل من هذه الانتصارات، وقال انه سیكون بالتأكید راض وسیتم نشرها إلى الله من التمیز.

Bütün insanlar yaxşıdır!

Əhmədi həkim, Mədəniyyət İnqilabı üzvü deyir: "Hətta Lenin və ya Marx, yaxşı insanlar idi nəhayət narahatlıqlar var idi. Onlar kasıb üçün bir şey etmək istədim" Bu baxımdan bütün insanlar yaxşı insanlardır, çünki insanın təmiz təbiətdən doğduğu, yaxşılıq və yaxşılıq üçün hər şeyi edir. Yalnız bəzən əksini edir! Və ya başqa şəkildə başa düşür. Məsələn, oğrular öz hüquqlarını və ya başqalarını anlayacaqlarına əmin olduqları zaman soyulurlar! Köhnə günlərdə bir qrup oğru və ya bir oğru ya da bəziləri namaz qılan oğru idi! Adlar yaxşı idi. Bir zamanlar bir epizodda, bunlardan biri Quldur! Dua etmək və başqalarının qarşısında danışmaq üçün: yağma bir ittiham yoxdur! Cinayət törətmiş və ya qəsd edən hər kəs dua etdi. Amma şəhid Rəcai və Bahonarın qatili! Və xaricdə qaçdı. Mojahedin xalqı, İslam inqilabından əvvəl və sonra İmam Hüseyn və Əli Əli haqqında kitablar yazdı! Və İmam Xomeyni sözləri: yaddaş Nahjolbalaghe oxumaq və tərcümə, lakin Amerikada artıq! Onların qadınları hələ də örtüklüdürlər və onların korporativ geyiminin bir hissəsidir. Ancaq səksənlik və ya öz-özünə mərkəzləşdirmə qanı minlərlə insanı atmağa səbəb oldu! Bəlkə onlar Tehranda, yəni Yazıd şöbəsi kimi, 17 min nəfərin öldürülməsini istədilər. Onlar deyirlər ki, Şamar İmam Hüseynin başını ələ keçirmək üçün çox qaçdı! Tələsən nədir? O dedi ki, namaz hakim olacaq! Amma düşündüyünü düşünürdü və ikinci əzab ortaya çıxana qədər təzyiqə davam etdi! Ona görə də hər kəs hər şeyi bilir və ezilmiş və məcbur olduqları halda, Şeytan onları aldatdı. Bunu haqq qazandırmalısan! Yoxsa özlərini məmnun etsinlər. Bəzi fərziyyələrə görə, insanlar bir dəfə tamamilə haqlıdırlar: onlar Allah tərəfindən haqlıdırlar və törətdilər! Amma unut və ya özünü unutma! Rəbbinin yaxşı insanlar edənlər: 

نوع اخبار :
برچسب : همه انسان ها خوب هستند!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic