ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همه عجله دارند همه کار دارند، فقط مثل اینکه فقط وزیر کار بیکار است! لذا فکر می کند همه بیکارند، و دلسوزی می کند و می خواهد بگوید: بعد از چهل سال حکومت، هنوز 60درصد بیکاری داریم. البته آمار رسمی تا 15درصد بیشتر نیست، ولی ایشان آمار غیر رسمی و محرمانه دارند: که تا 50درصد به بالا رسیده است. ولی کافی است یک روز ایشان، از ماشین سانتی مانتال خود، بیرون بیایند و مثلا با مترو سرکار بروند، خواهند دید که همه کار دارند، و عجله دارند به کارشان برسند، تا جاییکه وقت ندارند سه دقیفه، معطل بشوند که مترو بعدی بیاید! و مثل گوسفندان بلا نسبت، خود را در واگن ها جا می دهند، که به کارشان برسند! براساس آمار خود مترو، روزانه دو میلیون مسافر در مترو جابجا می شوند، که قریب به اتفاق آنان، نیروی فعال جامعه هستند، و از شلوغی مترو شکایت دارند. اگر آقای وزیر، حوصله مترو ندارند، با تاکسی بروند: می بینید که مسافرهای تاکسی، همه روی زمین و تاکسی ها پر است! همه گله مندند که چرا تاکسی، کم است یا چرا فقط مستقیم یا دربست سوار می کنند. مسافران تا 50هزار تومان هم، برای دربستی می دهند که مثلا: به فرودگاه برسند یا به سرکار! اینهم از بخش دوم! اما اگر حوصله داشتند بروند با خط اتوبوس، یا بی آر تی سوار شوند! با اینکه بی آر تی ها سریع و جادار هستند، ولی همیشه پر هستند. بطوریکه یا پای مسافر لای در می ماند، یا باید به دلیل شکسته شدن در، عازم تعمیرگاه می شوند: چون همه کار دارند و عجله هم دارند به کارشان برسند، والا تاخیر می خورند! و از حقوقشان کسر می شود. اینها هم دو میلیون نفری می شوند! حالا بریم سراغ سواری یا خودرو شخصی ، البته همه مثل وزیر نمی توانند: خط ویژه بروند و به بیکاری شان برسند. لذا ساعت ها در ترافیک هستند، بسیاری از آنها مجبورند: کارهایشان را در درون خودرو انجام دهند، درواقع دفتر کارشان، همان خودرو شان است. می گویند: روزی 4میلیون خودرو تک سرنشین هم، در تهران رفت و آمد می کنند! حالا برویم سراغ دو میلیون راکب موتور سوار! آنها بقدری سرشان شلوغ است و: کار دارند که حتی پشت چراغ قرمز هم، نمی ایستند و خیلی موارد از: پیاده رو ها می روند، و اکثر کلاه ایمنی هم نمی گذارند و: جریمه اش را می دهند! مثل خودرو سوار ها که: وارد طرح می شوند و جریمه می دهند، چون کار دارند و صرف می کند: حتی دوبله یا سوبله پارک کنند، و به کارشان برسند. می بینیم تا حالا نزدیک ده میلیون موتور و خودرو و تاکسی  و مترو و اتوبوس سوار!  در تهران هستند که همگی عجله دارند: و همیشه هم دیر می رسند! در حالیکه جمعیت تهران 12میلیون نفر است، به نظر می رسد فقط کودکان زیر یکسال بیکار هستند! از این بدتر موقعی است که ندانیم: شش میلیون دانش آموز و دانشجو و سرباز، که ظاهرا بیکار هستند، در کجای تهران جا گرفته اند! به اینها اضافه کنید: دو میلیون معتاد، از کار افتاده، بیمار و عقب افتاده های ذهنی و دیگر: غیرفعالان کار ناپذیر مانند: سالخوردگان و ناتوانان و معلولان و جانبازان بالای 50درصد. پس ای آقای وزیر تعاون  کار و رفاه اجتماعی، شما بفکر کاری برای خودت باش! تا با خیالات آمار های محرمانه، خودزنی و خود آزاری و دیگر آزاری نکنی! زیرا این افه! آمدن های شما باعث می شود: جوانی که چند کار مهم در دستش است، آن را کار نداند! و تنها وزیر شدن را کار بداند، و لذا تا آخر عمر خود را بیکار حساب کند. مثل معلمان که اکثرا مسافر کشی هم می کنند! و برای رسیدن به کار سوم، کلاس های خود را یا تعطیل می کنند، یا به بهانه حقوق کم، نصف و نیمه برگزار می نماید.

Mr. Minister of Labor!

Everyone is in a hurry to have all the work, just as if only the Minister of Labor is unemployed! So, he thinks everyone is unemployed and caressed and wants to say: after 40 years of government, we still have 60% unemployment. Of course, official statistics are not as high as 15 percent, but they have unofficial and confidential statistics: up to 50 percent. But it is enough that one day they will come out of their sinter machine and, for example, go to the subway, they will see that they have all the work and they are in a hurry to reach their job, so long as they have no time, the three minutes are delayed to come to the next metro! And like Bella sheep, they will put themselves in wagons to reach their work! According to Metro's statistics, two million passengers are diverted daily in the metro, which is by no means the active force of the community, and complain of metro bustle. If Mr. Minister do not have the metro, do not go to the taxi: You see taxi passengers, all on the ground and taxis are full! Everyone is caught wondering why a taxi is low or why they just ride it straight or to the door. Passengers up to 50 thousand tomans, for example: to reach the airport or to work! This is the second part! But if they are bored, go get along the bus line, or BTR! Although the BTRs are fast and spacious, they are always full. Whether or not the passenger's foot stays intact, or they should go to the repair shop because of breakage: because they all work and they are in a hurry to work, they are often delayed! And they are deducted from their salary. These are two million people! Now, let's go for a ride or a private car, of course, everyone like the minister cannot: go to the special line and get to their joblessness. So there are hours of traffic, many of them have to do their jobs inside the car, in fact their office is their own car. They say that one day, 4 million single-seat vehicles will go to Tehran! Now let's go two million riders! They are busy with their heads and: They do not stand even behind the red lights, and many things come from sidewalks, and they do not have the most helmets: they are fined! Like car riders who enter and pay fines because they are working and spending time: even park or park dubbing, and get to work. We see up to ten million engines and cars and taxis and subway and bus ride! In Tehran, they all are in a hurry: and it's always too late! While Tehran's population is 12 million, it seems that only children under the age of one are unemployed! Worse, we do not know: there are six million students, students and soldiers, who are apparently unemployed, where in Tehran! Add to these: two million addicts, disabled, sick and mentally retarded, and others: impassable inactive people such as the elderly, the disabled and the disabled and veterans over 50%. So, Mr. Minister of Social Work and Social Work Co-operation, you think about something for yourself! Do not be afraid to confess confidentiality, self-injury, self-harm and other attacks! Because that's it! Your coming will make: A young man who has a few important things in his hands does not work! And it only works as a minister to become unemployed, and so calculates unemployment for the rest of his life. Like teachers who mostly travel! And to get to the third job, they either close their classrooms or hold half or half the salary under the pretext of salary.

السید وزیر العمل!

الجمیع فی عجلة من امرنا أن یكون كل عمل، تماما كما لو كان فقط وزیر العمل عاطل عن العمل! لذلك، فهو یعتقد أن الجمیع عاطلون عن العمل و مدعوون و یرید أن یقول: بعد 40 عاما من الحكومة، لا یزال لدینا 60٪ البطالة. وبطبیعة الحال، فإن الإحصاءات الرسمیة لا تصل إلى 15 فی المئة، ولكن لدیها إحصاءات غیر رسمیة وسریة: تصل إلى 50 فی المئة. ولكن یوم واحد فقط وجدانی سیارتهم أنفسهم، یخرج ویقول فی مترو الأنفاق للعمل، وسوف نرى أن كل عمل، ویسارعون للعمل هناك، إلى حد أن أی وقت من الأوقات ساعات الثلاثاء، فی انتظار أن یكون مترو الانفاق المقبل قادمة! ومثل الأغنام بیلا، وسوف یضعون أنفسهم فی عربات للوصول إلى عملهم! ووفقا لاحصاءات مترو، یتم تحویل ملیونى راكب یومیا فى المترو، وهو لا یشكل القوة النشطة للمجتمع، ویشكو من صخب المترو. إذا السید الوزیر لم یكن لدیك المترو، لا تذهب إلى سیارة أجرة: ترى الركاب سیارة أجرة، كل على الأرض وسیارات الأجرة ملیئة! یتم القبض على الجمیع یتساءل لماذا سیارة أجرة منخفضة أو لماذا أنها مجرد ركوب مباشرة أو إلى الباب. الركاب تصل إلى 50 ألف تومان، على سبیل المثال: للوصول إلى المطار أو العمل! هذا هو الجزء الثانی! ولكن إذا كانوا بالملل، انتقل الحصول على طول خط الحافلات، أو بتر! على الرغم من أن بترس سریعة وواسعة، فهی دائما كاملة. ویتم خصمها من راتبهم. هذه هی ملیونی شخص! الآن، دعونا نذهب لركوب أو سیارة خاصة، وبطبیعة الحال، الجمیع مثل الوزیر لا یمكن: الذهاب إلى خط خاص والحصول على البطالة. لذلك هناك ساعات من حركة المرور، وكثیر منهم لدیهم للقیام بوظائفهم داخل السیارة، فی الواقع مكتبهم هو سیارتهم الخاصة. یقولون أن یوم واحد، 4 ملایین المركبات مقعد واحد سوف تذهب إلى طهران! الآن دعونا نذهب ملیونی الدراجین! مثل الدراجین السیارات الذین یدخلون ودفع الغرامات لأنهم یعملون وقضاء الوقت: حتى الحدیقة أو الدوبلاج بارك، والحصول على العمل. نحن نرى ما یصل إلى عشرة ملایین المحركات والسیارات وسیارات الأجرة ومترو الانفاق وحافلة ركوب! فی طهران، هم جمیعا فی عجلة من امرنا: وانها دائما فی وقت متأخر جدا! فی حین یبلغ عدد سكان طهران 12 ملیون نسمة، یبدو أن الأطفال دون سن واحد هم فقط عاطلون عن العمل! والأسوأ من ذلك، نحن لا نعرف: هناك ستة ملایین طالب وطالب وجنود، الذین یبدو أنهم عاطلین عن العمل، حیث فی طهران! إلى هذه الوظیفة ملیونی مدمنی المخدرات، والمعوقین والمرضى والمعوقین العمل الشاق المتخلفین عقلیا وغیرهم، مثل كبار السن والأشخاص ذوی الإعاقة والمحاربین القدامى أكثر من 50 فی المئة. لذلك، السید وزیر العمل الاجتماعی والتعاون الاجتماعی العمل، كنت تفكر فی شیء لنفسك! لا تخافوا من الاعتراف بالسریة، وإصابة النفس، وإیذاء النفس وغیرها من الهجمات! لأن هذا كل شیء! سوف یأتی بك القادمة: شاب لدیه عدد قلیل من الأشیاء الهامة فی یدیه لا یعمل! ویعمل فقط كوزیر لیصبح عاطلا عن العمل، وذلك بحساب البطالة لبقیة حیاته. مثل المعلمین الذین یسافرون فی الغالب! وللحصول على الوظیفة الثالثة، فإنهم إما یغلقون فصولهم الدراسیة أو یحتفظون بنصف أو نصف المرتب بحجة المرتب.

Cənab Əmək Nazirliyi!

Hər kəsin bütün işi aparmaq üçün tələsik var, yalnız Əmək Nazirinin işsiz olduğu təqdirdə! Beləliklə, hər kəsin işsiz olduğunu düşünür və deyir və deyir: 40 il hökumətdən sonra hələ də 60% işsizlik var. Əlbəttə ki, rəsmi statistikalar 15% -dən çox deyil, qeyri-rəsmi və gizli statistika var: 50% -ə qədər. Amma bir gün onların avtomobil özləri çıxmaq və metro, onlar bütün iş və dərəcədə işləmək üçün rushing olduğunu görəcəksiniz işləmək demək sentimental heç bir zaman ki, çəənbə axşamı saat gəlmək yanında metro gözləyən! Bella qoyunları kimi, öz işlərinə çatmaq üçün özlərini vaqonlara qoyurlar! Hörmətli cənab nazir metroya sahib olmasa, taksiya getmə. Taksi sərnişinlərini görürsən, yerin üstündə, taksi da tamdır! Hər kəs bir taksi aşağı və ya niyə onlar yalnız düz və ya qapıya minmək niyə merak. Sərnişinlər, məsələn, 50 minə yaxın məscid: hava limanına çatmaq və ya işləmək! Bu ikinci hissəsidir! Amma əgər onlar cansıxıcı olsalar, avtobus xəttinə və ya BTR-ə getməyin! BTR-lər sürətli və geniş olsa da, həmişə doludur. Və onların maaşından çıxılır. Bunlar iki milyon nəfərdir! İndi gəzmək və ya avtomobil, lakin onlar bütün nazir kimi bilər: Special xətti öz işsizliyin çatmaq gedin. Beləliklə, saat trafik var, onların əksəriyyəti avtomobil içərisində işlərini yerinə yetirmək məcburiyyətindədir, əslində onların ofisləri öz avtomobilidir. Deyirlər ki, bir gün 4 milyon təkərli nəqliyyat vasitəsi Tehrana gedəcək! İndi iki milyon sürücüyə gedək! İşləyən və vaxt sərf etdikləri üçün cərimələrə girən və ödəyən avtomobil sürücüsü kimi: hətta parka və parka dublyaj etmək vəə çıxmaq. On milyondan çox mühərrik və avtomobilləri, taksisi, metro və avtobuslarla yola çıxırıq! Tehranda hamısı 

نوع اخبار :
برچسب ها : آقای وزیر کار، همه کاردارند!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :