ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 11 بهمن 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در ایران یک نقطه سیاه هم، سیاه است و دیده می شود. ولی در فرهنگ غیرایرانی، بقدری سیاهی زیاد است که دیده نمی شود! مثلا باجگیری در ایران ناپسند است، ولی در غرب اصلا باجگیری بد نیست، و قانونی هم هست! و باید پرداخت شود. زیرا در ایران بر اساس آموزه های اسلامی، که می گوید زکات علم انتشار دادن آن است، هرکس به دانشی می رسد، آن را به دیگران یاد می دهد، و بابت انتشار آن دستمزدی هم طلب نمی کند. اما در غرب این امر کپی رایت تلقی می شود، و به کسی یاد نمی دهند! و طلب دستمزدهای کلان هم می کنند. که این یک نوع باجگیری است. یکی از این باجگیری ها، در امور اینترنتی و سایبری است، پایه گذار این کار هم، جناب بیل گیتس مدیر مایکروسافت، و اولین ثروتمند جهان می باشد. و از همین راه هم به ثروت رسیده است. زیرا او که از مادر ثروتمند زاده نشده است! در دوران دانشجویی، بقدری فقیر بود که با دو دانشجوی ایرانی، هم اتاق بود و برخی هزینه های مشترک را فقط ایرانی ها می دادند. طراح اصلی ویندوز هم اگر نگوییم: فقط ایرانی ها بودند لا اقل هرسه بودند! ولی چون ایرانی ها حق ثبت شرکت، و یا فعالیتهای شرکتی نداشتند، و یا راه حل آن را در امریکا، بلد نبودند اختراع را بنام ایشان ثبت کردند! کلاهبرداری و باجگیری از همین جا شروع شد: تا با ابداع کپی رایت و: سختگیری ها برای کپی نرم افزار، فروش فوق العادی پیدا کرده، و اینهمه ثروت را بدست آوردند.  در حالیکه در اغلب کشورها، کپی رایت وجود ندارد و: دراسلام هم رایگان است. اما سیستم باجگیری سعی دارد: این روند را معکوس و قانونی کند و: حتی نظریه اسلام را مردود اعلام نماید. شاگردان بیل گیتس در ایران و دیگر کشورها، پیگیر این موضوع هستند: بطور مثال در ایران شرکت های دانش بنیانی به ثبت رسیدند، که فقط فروش دانش وظیفه آنها است. و از سازمان سیا خطرناکتر هستند. یکی از آنها در میدان نیاوران است، و هیچکس را اجازه ورود نمی دهد! و هر نرخی که تعیین می کند، باید پرداخت شود و هیچ: کمک یا راهنمایی هم نمی کند. یکی دیگر از مسائلی که در ایران، براساس اسلام حرام است، بهره و ربا یا نزول می باشد.  در دین اسلام، پول کالا محسوب نمی شود، بلکه یک واسطه است، بنابراین ارزش ذاتی ندارد، فقط ارزش معاملاتی دارد. اما در همه کشورها پول بازی علم است! و آن را فاینانس می گویند. بنده خودم فوق لیسانی مدیریت مالی را، در دانشگاه تربیت مدرس خواندم،  ومیدانم همه درسهای آن براساس: نرخ بهره است. یعنی اگر محاسبات بهره و ربا را از: درسهای آن خذف کنیم، چیزی باقی نمی ماند. البته در برخی رشته ها، حسابداری یا بازرگانی هم گفته شده است، وهمه اینها می گویند: اگر کسی بگوید پول بد است، حتما دیوانه است! و از لحاظ تئوریک پول خدا است. و در تنازع بقای سرمایه داری، بدون پول ها باید از بین بروند! یعنی فقیر ها باید کشته شوند، نه اینکه به آنها کمک شود. زیرا کمک کردن برعکس: تئوری سود آوری است  البته برخی اصلاحاتی وارد کرده اند، مثلا همین اقای بیل گیتس، فرد خیر است، ولی این خیر بودن او هم، جهت دار است: برای افزایش بیشتر سود انجام می پذیرد. زیرا با کمک کردن به کار های عام المنفعه، شهرت خوبی بدست می اورد، لذا راحت تر باجگیری می کند. اگر نرم افزار جدید را، صد برابر قیمت گذاری کرد، کسی اعتراض نمی کند: چون خودش را معیار قیمت گذاری میداند. مشتری هم می گوید: آدم خیر دروغ نمی گوید، و اگر اضافه هم بگیرد، خرج کارهای خیر می کند. یعنی کارهای خیر، برای بستن تفکر مشتری، گیج کردن او و: جلوگیری از محاسبات هزینه و فایده است. 

Cybercrime

In Iran, a black spot is black and can be seen. But in non-Iranian culture, there is so much blackness that cannot be seen! For example, blackmail in Iran is bad, but in the West it's not bad at all, and it's legal! And :must be paid. Because in Iran, based on Islamic teachings, which states that zakat is the science of its publication, everyone who comes to knowledge, teaches it to others, and does not demand salary for publishing it. But in the West, it's copyrighted, and they do not teach anyone! And they are asking for huge wages. This is a kind of ransom. One of these ransomers is Internet and cybercrime, the founder of this work, Mr. Bill Gates, Microsoft's administrator, and the world's first wealthiest. And it has also come to the fore in this way. Because he who is not born of a rich mother! During the student days, he was so poor that with two Iranian students he was in the same room and some common expenses were provided only by the Iranians. If not, the original Windows designer: Only the Iranians were at least all! But since the Iranians did not have the right to register the company, or the company's activities, or its solution in the United States, they did not invent the invention in their name! Scams and ransom began right here: with the invention of copyright and: hardcore copying software, they found great sales, and got all the wealth. While in most countries, there is no copyright and: Islam is also free. But the system of forgiveness attempts to reverse this trend: to even reject the theory of Islam. Bill Gates's students in Iran and other countries are pursuing this issue: for example, in Iran, knowledge-based companies have been registered, which is only selling knowledge to their task. And they are more dangerous than the CIA. One of them is on Niavaran Square, and no one is allowed to enter! And any rate that it determines must be paid and no: help or guidance. Another issue that is forbidden in Iran, based on Islam, is the interest or descent. In Islamic religion, money is not considered a commodity, but an intermediary, so it is not inherent in value; it only has a trading value. But in all countries money is a science game! And call it financial. I read my own super-lender financial manager at Tarbiat Modarres University, and I know all the lessons are based on: interest rates. That is, if we break down the calculations of interest and usury: it does not leave anything. Of course, in some disciplines, accounting or commerce is also said, all of which says: If someone says bad money, it's crazy! And theoretically, God's money is. And in the struggle for the survival of capitalism, no money must be eliminated! That is, the poor must be killed, not help. Because contributing the reverse is a profitable theory, of course, some reforms have been made, for example, Bill Gates, a person of good, but this goodness of his direction is directional: to further increase profits. Because it earns a reputation for helping the public good, it makes it easier to remit. If the new software is priced 100 times, nobody will protest: because it considers itself a pricing benchmark. The customer also says: Good luck does not lie, and if it adds extra, it will do good things. That is, good work is to confuse and discourage customer thinking, and avoid cost-benefit calculations.

الابتزاز السیبرانیة

فی إیران، بقعة سوداء سوداء ویمكن رؤیتها. ولكن فی الثقافة غیر الإیرانیة، هناك الكثیر من السواد الذی لا یمكن رؤیته! على سبیل المثال، الابتزاز فی إیران سیء، ولكن فی الغرب لیس سیئا على الإطلاق، وأنه قانونی! ویجب أن تدفع. لأنه فی إیران، على أساس التعالیم الإسلامیة، التی تنص على أن الزكاة هی علم نشرها، كل من یأتی إلى المعرفة، یعلمه للآخرین، ولا یطلب رواتب لنشره. ولكن فی الغرب، انها حقوق الطبع والنشر، وأنها لا تعلم أی شخص! وهم یطالبون بأجور ضخمة. هذا نوع من الفدیة. واحدة من هذه الفدیة هی الإنترنت والجریمة السیبرانیة، مؤسس هذا العمل، السید بیل غیتس، مدیر مایكروسوفت، وأغنى فی العالم. وقد جاء أیضا إلى الواجهة فی هذه الطریقة. لأنه الذی لا یولد من أم غنیة! خلال أیام الطالب، كان فقیرا جدا مع اثنین من الطلاب الإیرانیین كان فی نفس الغرفة وبعض النفقات المشتركة لم تقدم إلا من قبل الإیرانیین. إن لم یكن، مصمم ویندوز الأصلی: فقط الإیرانیین كانوا على الأقل كل شیء! ولكن بما أن الإیرانیین لم یكن لهم الحق فی تسجیل الشركة، أو أنشطة الشركة، أو حلها فی الولایات المتحدة، لم یخترعوا الاختراع باسمهم! بدأت الاحتیال والفدیة هنا: مع اختراع حقوق التألیف والنشر و: برامج النسخ المتشددین، وجدوا مبیعات كبیرة، وحصلت على كل الثروة. بینما فی معظم البلدان، لیس هناك حق المؤلف و: الإسلام هو أیضا حر. ولكن نظام الغفران یحاول عكس هذا الاتجاه: حتى رفض نظریة الإسلام. طلاب بیل غیتس فی إیران وبلدان أخرى یتابعون هذه القضیة: على سبیل المثال، فی إیران، تم تسجیل الشركات القائمة على المعرفة، والتی هی فقط بیع المعرفة لمهمتهم. وهم أكثر خطورة من وكالة المخابرات المركزیة. واحد منهم هو على ساحة نیافاران، ولا یسمح لأحد بالدخول! وأی معدل یحدد أنه یجب دفعه ولا: المساعدة أو التوجیه. وهناك مسألة أخرى محظورة فی إیران، على أساس الإسلام، هی المصلحة أو النسب. فی الدین الإسلامی، لا یعتبر المال سلعة، بل وسیطا، لذلك لیس متأصلا فی القیمة، بل له قیمة تداول فقط. ولكن فی جمیع البلدان المال هو لعبة العلم! وندعوها المالیة. قرأت بلدی مدیر فائقة الحظ لإدارة المالیة فی جامعة تاربیات مودارز، وأنا أعلم أن جمیع الدروس على أساس: أسعار الفائدة. وهذا هو، إذا كنا كسر حسابات الفائدة والربا: فإنه لا یترك أی شیء. وبطبیعة الحال، فی بعض التخصصات، والمحاسبة أو التجارة ویقال أیضا، وكلها تقول: إذا كان شخص ما یقول المال سیئة، انها مجنون! ومن الناحیة النظریة، والمال الله هو. وفی الكفاح من أجل بقاء الرأسمالیة، لا یجب القضاء على أی أموال! وهذا هو، یجب أن یقتل الفقراء، ولیس مساعدة. لأن المساهمة العكسیة هی نظریة مربحة، بالطبع، تم إجراء بعض الإصلاحات، على سبیل المثال، بیل غیتس، وهو شخص جید، ولكن هذا الخیر لاتجاهه اتجاهی: لزیادة الأرباح. لأنه یكسب سمعة لمساعدة الصالح العام، فإنه یجعل من الأسهل للتحویل. إذا تم تسعیر البرنامج الجدید 100 مرة، لا أحد سوف الاحتجاج: لأنه یعتبر نفسه معیار التسعیر. یقول العمیل أیضا: حظا سعیدا لا یكذب، وإذا كان یضیف اضافیة، وسوف تفعل أشیاء جیدة. وهذا یعنی أن العمل الجید هو الخلط بین التفكیر لدى العملاء وتثبیطهم، وتجنب حسابات التكلفة والفوائد.

Kibercinayətkarlıq

İranda qara nöqtə qara və görülə bilər. Ancaq qeyri-İran mədəniyyətində, görülə bilməyən çox qaranlıq var! Məsələn, İranda şantaj pisdir, amma Qərbdə heç də pis deyil və qanuni deyil! Və ödənilməlidir. Çünki İranda, zəkatın dərc elmi olduğunu bildirən İslam təlimlərinə söykənən, bilik əldə edən hər kəs onu öyrədir və onu nəşr etmək üçün maaş tələb etmir. Amma Qərbdəəllif hüquqları var və heç kimə öyrədilmirlər! Və onlar böyük əmək haqqı tələb edirlər. Bu bir növ fidyədir. Bu fidyələrdən biri İnternet və kibercinayətkarlıqdır, bu işin təsisçisi, Microsoftun administratoru Bill Qeyts və dünyanın ən zənginləri. Və bu da ön plana çıxdı. Çünki zəngin anadan doğulmayanlar! Tələbə günlərində o qədər yoxsul idi ki, iki İranlı tələbə ilə eyni otaqda idi və bəzi ümumi xərclər yalnız İranlılar tərəfindən verildi. Əgər deyilsə, orijinal Windows dizayner: Yalnız İranlılar ən azı idi! Amma iranlılar şirkətin, yaxud şirkətin fəaliyyətinin və ya ABŞ-dakı həllinin qeydiyyata alınma hüququna malik olmadığı üçün onların adına ixtira etmədi! Dolandırıcılar və fidyə burada başlamışdır: müəllif hüquqları və ixtirası ilə: ağır kopyalama proqramı, onlar böyük satışlar tapmış və bütün zənginliyi qazanmışlar. Çox ölkələrdə isə heç bir müəlliflik yoxdur və İslam da azaddır. Amma bağışlanma sistemi bu tendensiyanı geri çəkməyə çalışır: hətta İslam nəzəriyyəsini rədd etməkdir. İranda və digər ölkələrdəki Bill Gatesin tələbələri bu məsələyə baxırlar: məsələn, İranda məlumat bazarı olan şirkətlər qeydiyyata alındılar ki, bu da onların vəzifəsinə bilik satır. Və onlar CIA daha təhlükəlidir. Onlardan biri Niavaran Meydanında,  qaçınmaqdır.

نوع اخبار :
برچسب ها : باجگیری سایبری،
لینک ها :
شنبه 21 مهر 1397 09:05 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">legitimate canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]online pharmacy with no prescription[/url]
دوشنبه 9 مهر 1397 06:00 ق.ظ

With thanks! Excellent information!
cialis cost cialis pills recommended site cialis kanada fast cialis online side effects for cialis estudios de cialis genricos can i take cialis and ecstasy buy cialis cialis free trial price cialis best
یکشنبه 1 مهر 1397 07:26 ق.ظ

You said it wonderfully.
trust pharmacy of canada the best canadian online pharmacies online pharmacies in usa canada rx drugs for sale online online canadian discount pharmacies canada online pharmacies legitimate canada online pharmacies canadian discount pharmacies in canada canadian rx
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:18 ق.ظ

Superb information, Thanks!
cialis prezzo al pubblico cialis alternative cialis generico en mexico cost of cialis cvs cialis canadian drugs tadalafil generic cialis mit grapefruitsaft cialis online nederland cialis professional from usa tadalafil 20 mg
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:53 ب.ظ

You actually suggested this terrifically!
tadalafil 5mg we use it cialis online store free generic cialis cialis online deutschland where cheapest cialis cost of cialis cvs cialis prezzo in linea basso generic low dose cialis cialis herbs cialis rezeptfrei
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:14 ب.ظ

Many thanks. Loads of material.

canadianpharmacyusa24h canadian online pharmacies drugstore online canada online canadian pharmacy canadian pharmacy viagra canadian pharmacy uk delivery canada online pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal canada pharmacies account trusted pharmacy canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:22 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of information.

how can you buy viagra buy viagra online without prescription sildenafil citrate buy generic viagra cheap online viagra pharmacy buy viagra pills online uk where can i buy generic viagra online where to buy viagra with prescription viagra online with a prescription viagra online canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:47 ق.ظ

Thanks! I like it.
buy cialis sample pack cialis dosage click now buy cialis brand no prescription cialis cheap only now cialis for sale in us can i take cialis and ecstasy cialis 5mg only best offers cialis use rx cialis para comprar cialis mit grapefruitsaft
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :