ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 11 بهمن 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در ایران یک نقطه سیاه هم، سیاه است و دیده می شود. ولی در فرهنگ غیرایرانی، بقدری سیاهی زیاد است که دیده نمی شود! مثلا باجگیری در ایران ناپسند است، ولی در غرب اصلا باجگیری بد نیست، و قانونی هم هست! و باید پرداخت شود. زیرا در ایران بر اساس آموزه های اسلامی، که می گوید زکات علم انتشار دادن آن است، هرکس به دانشی می رسد، آن را به دیگران یاد می دهد، و بابت انتشار آن دستمزدی هم طلب نمی کند. اما در غرب این امر کپی رایت تلقی می شود، و به کسی یاد نمی دهند! و طلب دستمزدهای کلان هم می کنند. که این یک نوع باجگیری است. یکی از این باجگیری ها، در امور اینترنتی و سایبری است، پایه گذار این کار هم، جناب بیل گیتس مدیر مایکروسافت، و اولین ثروتمند جهان می باشد. و از همین راه هم به ثروت رسیده است. زیرا او که از مادر ثروتمند زاده نشده است! در دوران دانشجویی، بقدری فقیر بود که با دو دانشجوی ایرانی، هم اتاق بود و برخی هزینه های مشترک را فقط ایرانی ها می دادند. طراح اصلی ویندوز هم اگر نگوییم: فقط ایرانی ها بودند لا اقل هرسه بودند! ولی چون ایرانی ها حق ثبت شرکت، و یا فعالیتهای شرکتی نداشتند، و یا راه حل آن را در امریکا، بلد نبودند اختراع را بنام ایشان ثبت کردند! کلاهبرداری و باجگیری از همین جا شروع شد: تا با ابداع کپی رایت و: سختگیری ها برای کپی نرم افزار، فروش فوق العادی پیدا کرده، و اینهمه ثروت را بدست آوردند.  در حالیکه در اغلب کشورها، کپی رایت وجود ندارد و: دراسلام هم رایگان است. اما سیستم باجگیری سعی دارد: این روند را معکوس و قانونی کند و: حتی نظریه اسلام را مردود اعلام نماید. شاگردان بیل گیتس در ایران و دیگر کشورها، پیگیر این موضوع هستند: بطور مثال در ایران شرکت های دانش بنیانی به ثبت رسیدند، که فقط فروش دانش وظیفه آنها است. و از سازمان سیا خطرناکتر هستند. یکی از آنها در میدان نیاوران است، و هیچکس را اجازه ورود نمی دهد! و هر نرخی که تعیین می کند، باید پرداخت شود و هیچ: کمک یا راهنمایی هم نمی کند. یکی دیگر از مسائلی که در ایران، براساس اسلام حرام است، بهره و ربا یا نزول می باشد.  در دین اسلام، پول کالا محسوب نمی شود، بلکه یک واسطه است، بنابراین ارزش ذاتی ندارد، فقط ارزش معاملاتی دارد. اما در همه کشورها پول بازی علم است! و آن را فاینانس می گویند. بنده خودم فوق لیسانی مدیریت مالی را، در دانشگاه تربیت مدرس خواندم،  ومیدانم همه درسهای آن براساس: نرخ بهره است. یعنی اگر محاسبات بهره و ربا را از: درسهای آن خذف کنیم، چیزی باقی نمی ماند. البته در برخی رشته ها، حسابداری یا بازرگانی هم گفته شده است، وهمه اینها می گویند: اگر کسی بگوید پول بد است، حتما دیوانه است! و از لحاظ تئوریک پول خدا است. و در تنازع بقای سرمایه داری، بدون پول ها باید از بین بروند! یعنی فقیر ها باید کشته شوند، نه اینکه به آنها کمک شود. زیرا کمک کردن برعکس: تئوری سود آوری است  البته برخی اصلاحاتی وارد کرده اند، مثلا همین اقای بیل گیتس، فرد خیر است، ولی این خیر بودن او هم، جهت دار است: برای افزایش بیشتر سود انجام می پذیرد. زیرا با کمک کردن به کار های عام المنفعه، شهرت خوبی بدست می اورد، لذا راحت تر باجگیری می کند. اگر نرم افزار جدید را، صد برابر قیمت گذاری کرد، کسی اعتراض نمی کند: چون خودش را معیار قیمت گذاری میداند. مشتری هم می گوید: آدم خیر دروغ نمی گوید، و اگر اضافه هم بگیرد، خرج کارهای خیر می کند. یعنی کارهای خیر، برای بستن تفکر مشتری، گیج کردن او و: جلوگیری از محاسبات هزینه و فایده است. 

Cybercrime

In Iran, a black spot is black and can be seen. But in non-Iranian culture, there is so much blackness that cannot be seen! For example, blackmail in Iran is bad, but in the West it's not bad at all, and it's legal! And :must be paid. Because in Iran, based on Islamic teachings, which states that zakat is the science of its publication, everyone who comes to knowledge, teaches it to others, and does not demand salary for publishing it. But in the West, it's copyrighted, and they do not teach anyone! And they are asking for huge wages. This is a kind of ransom. One of these ransomers is Internet and cybercrime, the founder of this work, Mr. Bill Gates, Microsoft's administrator, and the world's first wealthiest. And it has also come to the fore in this way. Because he who is not born of a rich mother! During the student days, he was so poor that with two Iranian students he was in the same room and some common expenses were provided only by the Iranians. If not, the original Windows designer: Only the Iranians were at least all! But since the Iranians did not have the right to register the company, or the company's activities, or its solution in the United States, they did not invent the invention in their name! Scams and ransom began right here: with the invention of copyright and: hardcore copying software, they found great sales, and got all the wealth. While in most countries, there is no copyright and: Islam is also free. But the system of forgiveness attempts to reverse this trend: to even reject the theory of Islam. Bill Gates's students in Iran and other countries are pursuing this issue: for example, in Iran, knowledge-based companies have been registered, which is only selling knowledge to their task. And they are more dangerous than the CIA. One of them is on Niavaran Square, and no one is allowed to enter! And any rate that it determines must be paid and no: help or guidance. Another issue that is forbidden in Iran, based on Islam, is the interest or descent. In Islamic religion, money is not considered a commodity, but an intermediary, so it is not inherent in value; it only has a trading value. But in all countries money is a science game! And call it financial. I read my own super-lender financial manager at Tarbiat Modarres University, and I know all the lessons are based on: interest rates. That is, if we break down the calculations of interest and usury: it does not leave anything. Of course, in some disciplines, accounting or commerce is also said, all of which says: If someone says bad money, it's crazy! And theoretically, God's money is. And in the struggle for the survival of capitalism, no money must be eliminated! That is, the poor must be killed, not help. Because contributing the reverse is a profitable theory, of course, some reforms have been made, for example, Bill Gates, a person of good, but this goodness of his direction is directional: to further increase profits. Because it earns a reputation for helping the public good, it makes it easier to remit. If the new software is priced 100 times, nobody will protest: because it considers itself a pricing benchmark. The customer also says: Good luck does not lie, and if it adds extra, it will do good things. That is, good work is to confuse and discourage customer thinking, and avoid cost-benefit calculations.

الابتزاز السیبرانیة

فی إیران، بقعة سوداء سوداء ویمكن رؤیتها. ولكن فی الثقافة غیر الإیرانیة، هناك الكثیر من السواد الذی لا یمكن رؤیته! على سبیل المثال، الابتزاز فی إیران سیء، ولكن فی الغرب لیس سیئا على الإطلاق، وأنه قانونی! ویجب أن تدفع. لأنه فی إیران، على أساس التعالیم الإسلامیة، التی تنص على أن الزكاة هی علم نشرها، كل من یأتی إلى المعرفة، یعلمه للآخرین، ولا یطلب رواتب لنشره. ولكن فی الغرب، انها حقوق الطبع والنشر، وأنها لا تعلم أی شخص! وهم یطالبون بأجور ضخمة. هذا نوع من الفدیة. واحدة من هذه الفدیة هی الإنترنت والجریمة السیبرانیة، مؤسس هذا العمل، السید بیل غیتس، مدیر مایكروسوفت، وأغنى فی العالم. وقد جاء أیضا إلى الواجهة فی هذه الطریقة. لأنه الذی لا یولد من أم غنیة! خلال أیام الطالب، كان فقیرا جدا مع اثنین من الطلاب الإیرانیین كان فی نفس الغرفة وبعض النفقات المشتركة لم تقدم إلا من قبل الإیرانیین. إن لم یكن، مصمم ویندوز الأصلی: فقط الإیرانیین كانوا على الأقل كل شیء! ولكن بما أن الإیرانیین لم یكن لهم الحق فی تسجیل الشركة، أو أنشطة الشركة، أو حلها فی الولایات المتحدة، لم یخترعوا الاختراع باسمهم! بدأت الاحتیال والفدیة هنا: مع اختراع حقوق التألیف والنشر و: برامج النسخ المتشددین، وجدوا مبیعات كبیرة، وحصلت على كل الثروة. بینما فی معظم البلدان، لیس هناك حق المؤلف و: الإسلام هو أیضا حر. ولكن نظام الغفران یحاول عكس هذا الاتجاه: حتى رفض نظریة الإسلام. طلاب بیل غیتس فی إیران وبلدان أخرى یتابعون هذه القضیة: على سبیل المثال، فی إیران، تم تسجیل الشركات القائمة على المعرفة، والتی هی فقط بیع المعرفة لمهمتهم. وهم أكثر خطورة من وكالة المخابرات المركزیة. واحد منهم هو على ساحة نیافاران، ولا یسمح لأحد بالدخول! وأی معدل یحدد أنه یجب دفعه ولا: المساعدة أو التوجیه. وهناك مسألة أخرى محظورة فی إیران، على أساس الإسلام، هی المصلحة أو النسب. فی الدین الإسلامی، لا یعتبر المال سلعة، بل وسیطا، لذلك لیس متأصلا فی القیمة، بل له قیمة تداول فقط. ولكن فی جمیع البلدان المال هو لعبة العلم! وندعوها المالیة. قرأت بلدی مدیر فائقة الحظ لإدارة المالیة فی جامعة تاربیات مودارز، وأنا أعلم أن جمیع الدروس على أساس: أسعار الفائدة. وهذا هو، إذا كنا كسر حسابات الفائدة والربا: فإنه لا یترك أی شیء. وبطبیعة الحال، فی بعض التخصصات، والمحاسبة أو التجارة ویقال أیضا، وكلها تقول: إذا كان شخص ما یقول المال سیئة، انها مجنون! ومن الناحیة النظریة، والمال الله هو. وفی الكفاح من أجل بقاء الرأسمالیة، لا یجب القضاء على أی أموال! وهذا هو، یجب أن یقتل الفقراء، ولیس مساعدة. لأن المساهمة العكسیة هی نظریة مربحة، بالطبع، تم إجراء بعض الإصلاحات، على سبیل المثال، بیل غیتس، وهو شخص جید، ولكن هذا الخیر لاتجاهه اتجاهی: لزیادة الأرباح. لأنه یكسب سمعة لمساعدة الصالح العام، فإنه یجعل من الأسهل للتحویل. إذا تم تسعیر البرنامج الجدید 100 مرة، لا أحد سوف الاحتجاج: لأنه یعتبر نفسه معیار التسعیر. یقول العمیل أیضا: حظا سعیدا لا یكذب، وإذا كان یضیف اضافیة، وسوف تفعل أشیاء جیدة. وهذا یعنی أن العمل الجید هو الخلط بین التفكیر لدى العملاء وتثبیطهم، وتجنب حسابات التكلفة والفوائد.

Kibercinayətkarlıq

İranda qara nöqtə qara və görülə bilər. Ancaq qeyri-İran mədəniyyətində, görülə bilməyən çox qaranlıq var! Məsələn, İranda şantaj pisdir, amma Qərbdə heç də pis deyil və qanuni deyil! Və ödənilməlidir. Çünki İranda, zəkatın dərc elmi olduğunu bildirən İslam təlimlərinə söykənən, bilik əldə edən hər kəs onu öyrədir və onu nəşr etmək üçün maaş tələb etmir. Amma Qərbdəəllif hüquqları var və heç kimə öyrədilmirlər! Və onlar böyük əmək haqqı tələb edirlər. Bu bir növ fidyədir. Bu fidyələrdən biri İnternet və kibercinayətkarlıqdır, bu işin təsisçisi, Microsoftun administratoru Bill Qeyts və dünyanın ən zənginləri. Və bu da ön plana çıxdı. Çünki zəngin anadan doğulmayanlar! Tələbə günlərində o qədər yoxsul idi ki, iki İranlı tələbə ilə eyni otaqda idi və bəzi ümumi xərclər yalnız İranlılar tərəfindən verildi. Əgər deyilsə, orijinal Windows dizayner: Yalnız İranlılar ən azı idi! Amma iranlılar şirkətin, yaxud şirkətin fəaliyyətinin və ya ABŞ-dakı həllinin qeydiyyata alınma hüququna malik olmadığı üçün onların adına ixtira etmədi! Dolandırıcılar və fidyə burada başlamışdır: müəllif hüquqları və ixtirası ilə: ağır kopyalama proqramı, onlar böyük satışlar tapmış və bütün zənginliyi qazanmışlar. Çox ölkələrdə isə heç bir müəlliflik yoxdur və İslam da azaddır. Amma bağışlanma sistemi bu tendensiyanı geri çəkməyə çalışır: hətta İslam nəzəriyyəsini rədd etməkdir. İranda və digər ölkələrdəki Bill Gatesin tələbələri bu məsələyə baxırlar: məsələn, İranda məlumat bazarı olan şirkətlər qeydiyyata alındılar ki, bu da onların vəzifəsinə bilik satır. Və onlar CIA daha təhlükəlidir. Onlardan biri Niavaran Meydanında,  qaçınmaqdır.

نوع اخبار :
برچسب ها : باجگیری سایبری،
لینک ها :
دوشنبه 1 بهمن 1397 10:18 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">no prescription pharmacy canada</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysl.com/>best online international pharmacies</a>
شنبه 29 دی 1397 09:46 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">online pharmacy canada</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>overseas pharmacies that deliver to usa</a>
شنبه 29 دی 1397 06:43 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">best 10 online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>online pharmacies</a>
جمعه 28 دی 1397 03:58 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">mail order prescriptions from canada</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>canadian pharcharmy online</a>
شنبه 22 دی 1397 09:50 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacydr.com/">online pharmacy with no prescription</a>
http://canadianonlinepharmacydr.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacydr.com/>online pharmacy canada</a>
جمعه 21 دی 1397 02:28 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacybsl.com/">canadian pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacybsl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacybsl.com/>canadian online pharmacies</a>
سه شنبه 18 دی 1397 04:51 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]no 1 canadian pharcharmy online[/url]
جمعه 16 آذر 1397 11:24 ق.ظ

Good data, Thanks.
safe site to buy cialis online generic cialis 20mg uk overnight cialis tadalafil how to purchase cialis on line are there generic cialis cialis tablets only best offers cialis use price cialis best cialis canadian drugs cialis vs viagra
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:14 ب.ظ

You said it very well.!
cialis prezzo di mercato cialis 20 mg cut in half acquisto online cialis usa cialis online cialis pas cher paris cialis usa cost precios cialis peru cialis name brand cheap cialis uk recommended site cialis kanada
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:15 ق.ظ

Wow many of excellent advice.
5 mg cialis coupon printable opinioni cialis generico generic cialis at walmart cialis side effects dangers cialis purchasing when can i take another cialis cialis coupon cialis soft tabs for sale cialis rezeptfrei sterreich cialis rckenschmerzen
سه شنبه 13 آذر 1397 07:48 ق.ظ

Cheers! Very good information.
interactions for cialis best generic drugs cialis cialis pills price each enter site natural cialis cialis pills boards cost of cialis per pill cialis generico milano if a woman takes a mans cialis usa cialis online tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
generic cialis pro cialis online low dose cialis blood pressure buy brand cialis cheap we choice cialis uk try it no rx cialis cialis prices buy generic cialis tadalafil generic cialis mit grapefruitsaft
دوشنبه 12 آذر 1397 03:08 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesunlimited.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianpharmaciesunlimited.com/
[url=http://canadianpharmaciesunlimited.com/]prescription without a doctor's prescription[/url]
دوشنبه 12 آذر 1397 07:26 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
costo in farmacia cialis cialis 5mg prix achat cialis en suisse india cialis 100mg cost cialis preise schweiz how much does a cialis cost cialis canada on line buy name brand cialis on line cost of cialis per pill buying cialis overnight
شنبه 10 آذر 1397 07:40 ب.ظ

Good write ups, Thanks a lot!
safe site to buy cialis online cialis en 24 hora wow cialis 20 are there generic cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis sicuro in linea buy cialis online cheapest buy name brand cialis on line click here take cialis cialis coupons printable
شنبه 10 آذر 1397 06:33 ق.ظ

Useful information. Cheers!
cialis dosage costo in farmacia cialis canadian drugs generic cialis buy cialis sample pack cialis in sconto cialis diario compra we use it 50 mg cialis dose cialis daily new zealand canadian cialis ou acheter du cialis pas cher
جمعه 9 آذر 1397 07:16 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
fast cialis online preis cialis 20mg schweiz tadalafil generic how to purchase cialis on line rx cialis para comprar cialis e hiv cialis 20mg preis cf wow cialis 20 prices for cialis 50mg import cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:28 ق.ظ

You explained it superbly.
cialis generika cialis reviews cialis 100 mg 30 tablet where to buy cialis in ontario cialis kaufen bankberweisung online cialis price cialis wal mart pharmacy cialis taglich trusted tabled cialis softabs generic cialis soft gels
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:37 ق.ظ

Wonderful postings. Kudos!
best generic drugs cialis generic cialis with dapoxetine free generic cialis tadalafil 20mg free cialis cialis generika cialis tablets australia cialis online we like it cialis price costo in farmacia cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:47 ب.ظ

Helpful postings. With thanks.
cialis reviews cialis great britain buy original cialis wow look it cialis mexico cialis herbs deutschland cialis online cialis for daily use cialis 100mg suppliers look here cialis cheap canada costo in farmacia cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:04 ق.ظ

This is nicely put! !
we choice free trial of cialis cialis pas cher paris tadalafil tablets we recommend cialis best buy cialis dosage amounts cialis generika in deutschland kaufen generic cialis 20mg uk we use it 50 mg cialis dose prezzo cialis a buon mercato cialis coupons printable
جمعه 2 آذر 1397 04:25 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesrxbest.com/">legitimate online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesrxbest.com/
[url=http://canadianpharmaciesrxbest.com/]canada pharmacies online prescriptions[/url]
پنجشنبه 1 آذر 1397 03:17 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">us pharmacy no prior prescription</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
[url=http://canadianpharmaciesoffer.com/]online pharmacies[/url]
چهارشنبه 30 آبان 1397 04:31 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmacieslink.com/">mexican pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianpharmacieslink.com/
[url=http://canadianpharmacieslink.com/]canadian online pharmacy[/url]
یکشنبه 27 آبان 1397 04:42 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">reputable mexican pharmacies online</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
[url=http://canadianpharmaciesgen.com/]online pharmacy[/url]
شنبه 26 آبان 1397 03:30 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciescenter.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianpharmaciescenter.com/
[url=http://canadianpharmaciescenter.com/]best online pharmacies in canada[/url]
دوشنبه 21 آبان 1397 04:20 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacywest.com/">online pharmacy canada</a>
http://canadianonlinepharmacywest.com/
[url=http://canadianonlinepharmacywest.com/]canadian pharmacies[/url]
چهارشنبه 16 آبان 1397 09:46 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">pharmacy without dr prescriptions</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
[url=http://canadianonlinepharmacysl.com/]prescription drugs without prior prescription[/url]
جمعه 4 آبان 1397 10:45 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">prescription meds without the prescription</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
[url=http://canadianonlinepharmacyhd.com/]legitimate canadian pharmacies[/url]
پنجشنبه 3 آبان 1397 01:19 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacygen.com/">no prior prescription required pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacygen.com/
[url=http://canadianonlinepharmacygen.com/]approved canadian online pharmacies[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :