ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، در حالی آغاز می شود که: بال های سیمرغ آن خونین است، و این تفسیر نشد! زیرا خبرنگار ماهین نیوز دو سوال مطرح کرد: و هر دو، جواب کلیشه ای داشت: چرا بال سیمرغ این بار خونین است؟ جوابش این بود که: هرسال طرح سفارش داده می شود، امسال هم هنرمند با نظر خودش، این را طراحی کرده است! آیا خط قرمز فروشی، مورد تایید جشنواره خواهد بود؟ گفته شد: جشنواره خط قرمز ها را رعایت کرده، و بعد از این هم می کند. اما به نظر می رسد: جشنواره سی و ششم حداقل 36درجه، با اهداف اولیه جشنواره فاصله دارد! یعنی هرسال یک درجه! زیرا بنده یکی از بنیانگذاران این: جشنواره در سال62و63بودم، در آن موقع امور رسانه ای آن، با بنده بود زیرا مدیرکل روابط عمومی: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بودم، و از بهارستان این موضوع آغاز شد. اهداف اولیه، همانطور که توسط مسئولین امسال هم ذکر می شود، گرامیداشت انقلاب اسلامی است. زیرا که افتتاحیه آن در روز های: اول دهه فجر و اختتامیه آن هم، در پایانی دهه می باشد. منظور این بوده که جشنهای انقلاب اسلامی، با سینما آغاز شود. در آن موقع فیلمهای انقلابی و: جبهه ای معرفی می شدند، اکران می گرفتند و جایزه می بردند. ولی هرسال که گذشت فیلمهای زرد، در آن پر رنگ تر شدند. اگر فیلمی ساختار شکن نبود، اصلا به جشنواره راه داده نمی شد! این ساختار شکنی از اعتراض به قوانین حجاب دراسلام، شروع می شد تا موضوع: طلاق و نفقه و حقوق زنان به سبک غربی، تا دیه و قصاص و نفی جنگ. مثلا در زمان دوران دفاع مقدس، فیلم های ضد جنگی، برای پیدا کردن خانه دوست! برنده می شدند. جایزه دادن به ساحتار شکنانی چون: کیارستمی و اصغر فرهادی، اصلا جای گفتگو برای آنها نداشت! و سیاهنمایی های آنان، بیان درد ها عنوان می شد! نکو داشت ها و بزرگداشت ها، عمدتا در اطراف همین ها بود، و فیلم های ارزشی راهی به جشنواره پیدا نمی کردند! و اگر هم می آمدند به علت ضعف در یکی از تکنیک ها! وارد بخش مسابقه نمی شدند، تا چه رسد که جایزه بگیرند. آنها بدنبال پیاده کردن خطوط هالیود: در سینمای ایران بودند به همین جهت، با اینکه فیلمهای فرهادی، در جشنواره هم شرکت نمی کرد، ولی تقدیر و تشکر از او فراموش نمی شد. سیاست صهیونیستی هالیوود، در همین نکته خود را نشان که: فیلم ارزشی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی را، اصلا نپذیرفت چه رسد که جایزه هم بدهد! و اکنون کارگردان که، همه زحمتهایش را، برای این بود و با: خوشخیالی فکر می کرد: تکنیک و داستان است که در هالیوود، حرف اول را می زند! چند سالی است دچار افسردگی شده، و ادامه کار را دنبال نمی کند. همان بلایی که جشنواره فیلم ایرانی، بر سر ده نمکی و حاتمی و پرویز پرستویی آورد! که برخی ها بغض گلویشان را می گرفت. جشنواره در اصول و آئین نامه خود، نقصی ندارد ولی در عمل، کلیه فیلمهای ارزشی را به عنوان اینکه: ارگانی هستند و با پول دولت درست شده، یا مورد حمایت علمای اسلام بوده اند، از دور پذیرش خارج می کنند! بعد به بهانه تقویت بخش خصوصی، به حمایت از فیلمهایی می پردازند که: با فروشنده! بودن ارزشهای اسلامی، و خط قرمز فروشی، گیشه ها را پر می کنند! عنوان فیلم پر مخاطب یا دارای طرفداران بیشتر را با خود یدک می کشند. البته باید گفت: جشنواره ای  که به وسیله غیرمسلمانها، ولو بسیار انسانهای خوب هدایت می شوند، انتظاری بیش از این نباید داشت. این البته توهین به کارگردانهای کلیمی، یا ارمنی نیست، بلکه آگاهی آنها از اسلام نمی تواند:جای خوب بودن آنها را پر کند

Simorgh 36 with bloody wings!

The thirty-sixth Fajr Film Festival commences when: The Simorgh's wings are bloody, and this interpretation was not made! Because the Mahin News correspondent asked two questions: and both, he had a stereotypical answer: why is the wings of the Simorgh this bloody? The answer was: Every year the project is ordered, this year the artist has designed it in his own opinion! Will the red line be approved by the festival? It was said: The Red Line Festival is followed, and after that. But it looks like: 36 th Festival is at least 36 degrees away from the original goals of the festival! Every year, one degree! Because I was one of the founders of this festival: I was in the 62nd and 63rd, at that time, its media affairs, because I was the Director General of Public Relations: the Ministry of Culture and Islamic Affairs, and this was started from Baharestan. The primary goals, as mentioned by the authorities this year, are the commemoration of the Islamic Revolution. Because its opening in the days of the first decade of Fajr and closing it, at the end of the decade. It means that the Islamic Revolution celebrations begin with the cinema. At that time, revolutionary films and: fronts were introduced, released and won. But each year the yellow films got colder. If the film did not break the structure, it would not have been launched at the festival! This fragmentation of the protest against the rules of hijab in Islam began, starting with the issue of divorce and alimony and the rights of women of the western style, up to Diyah, and retaliation and denial of war. For example, during the Holocaust, anti war movies, to find a friend's house! Wins Awarding the scumbags like: Kiarostami and Asghar Farhadi did not even have a place to talk to them! And their blackouts were the expression of pain! There were celebrations and commemorations, mostly around them, and valuable films did not find a way to the festival! And if they came because of a weakness in one of the techniques! They were not involved in the competition, let alone prize money. They sought to draw Hollywood lines: they were in Iran's cinema, so Farhadi films did not participate in the festival, though their appreciation and appreciation were not forgotten. The Zionist policy of Hollywood, at the same point, indicates that: he did not accept the film of the value of Muhammad the Prophet Muhammad the Prophet who created Majid Majidi, let alone award him a prize! And now the director, who was all for his work, was for this, and he was thinking: Ok think thought: the technique and the story in Hollywood, the first one! Has been depressed for several years and does not pursue the work. The same thing that the Iranian Film Festival brought over the Salt and Hatami and Parviz Parastoo! Some of them got their throats. The festival has no defects in its principles, but in practice, all the valuable films are as follows: Organized and financed by government money, or supported by the scholars of Islam, they are excluded from the field! Subsequently, under the pretext of private reinforcement, they sponsored films that: with the seller! Being Islamic values, and the red line of sale, fill the boxes! Tail: with the most crowded or more fan-friendly titles. Of course, it should not be anticipated that a festival sponsored by non-Muslims, albeit with so many good men, would not be expected. Of course, it's not insulting the director of the film, or Armenian, but their awareness of Islam cannot: fill the place of goodness.

سیمورغ 36 مع أجنحة دمویة!

یبدأ مهرجان الفجر السینمائی السادس والثلاثون ب: أجنحة سیمورغ دمویة، ولم یتم هذا التفسیر! لأن مراسل ماهین نیوس طرح سؤالین: وكلاهما، كان لدیه إجابة نمطیة: لماذا أجنحة سیمورغ هذا الدموی؟ كان الجواب: كل عام المشروع هو أمر، هذا العام وقد صمم الفنان فی رأیه الخاص! هل سیتم الموافقة على الخط الأحمر من قبل المهرجان؟ وقیل: ویتبع مهرجان الخط الأحمر، وبعد ذلك. ولكن یبدو أن: مهرجان ال 36 على الأقل 36 درجة بعیدا عن الأهداف الأصلیة للمهرجان! كل عام، درجة واحدة! لأننی كنت من مؤسسی هذا المهرجان: كنت فی 62 و 63، فی ذلك الوقت، شؤونها الإعلامیة، لأننی كنت المدیر العام للعلاقات العامة: وزارة الثقافة والشؤون الإسلامیة، وهذا بدأ من بحرستان. والأهداف الرئیسیة، كما ذكرت السلطات هذا العام، هی الاحتفال بالثورة الإسلامیة. لأن افتتاحه فی أیام العقد الأول من الفجر وإغلاقه، فی نهایة العقد. وهذا یعنی أن احتفالات الثورة الإسلامیة تبدأ بالسینما. فی ذلك الوقت، تم عرض الأفلام الثوریة و: الجبهات، وأفرج عنه وفاز. ولكن فی كل عام حصلت على الأفلام الصفراء أكثر برودة. إذا كان الفیلم لم كسر الهیكل، فإنه لم یكن قد أطلق فی المهرجان! بدأ تجزئة الاحتجاج على قواعد الحجاب فی الإسلام، بدءا من قضیة الطلاق والنفقة وحقوق المرأة من النمط الغربی، حتى الدییة، والانتقام والحرمان من الحرب. على سبیل المثال، خلال المحرقة، أفلام الحرب المضادة، للعثور على منزل صدیق! والفوز. منح سكومباغس مثل: كیاروستامی وأصغر فرهادی لم یكن حتى مكان للتحدث معهم! وكانت انقطاعاتهم تعبیرا عن الألم! كانت هناك احتفالات وإحیاء ذكرى، معظمهم من حولهم، وأفلام قیمة لم تجد وسیلة للمهرجان! وإذا جاءوا بسبب ضعف فی واحدة من التقنیات! لم یشاركوا فی المسابقة، ناهیك عن جائزة المال. وسعوا إلى رسم خطوط هولیوود: كانوا فی السینما الإیرانیة، لذلك لم تشارك أفلام فرهادی فی المهرجان، على الرغم من أن تقدیرهم وتقدیرهم لم ینسوا. السیاسة الصهیونیة لهولیوود، فی نفس النقطة، تشیر إلى أنه: لم یقبل الفیلم من قیمة محمد النبی محمد النبی الذی خلق ماجد مجیدی، ناهیك عن منحه جائزة! والآن المخرج، الذی كان یقوم بكل عمله، وكان لهذا ومع: أوكایخالی فكر: هذه التقنیة والقصة فی هولیوود، الحرف الأول! وقد تم الاكتئاب لعدة سنوات، ولا متابعة العمل. الشیء نفسه الذی جلبه مهرجان الأفلام الإیرانیة على الملح وهاتامی وبارفیز باراستو! بعضهم حصل على الحلق. المهرجان لیس له عیوب فی مبادئه، ولكن فی الممارسة العملیة، جمیع الأفلام القیمة هی كما یلی: تنظیم وتمویل من أموال الحكومة، أو بدعم من علماء الإسلام، یتم استبعادهم من المیدان! وفی وقت لاحق، تحت ذریعة التعزیز الخاص، ورعوا الأفلام التی: مع البائع! كونها القیم الإسلامیة، وخط أحمر من بیع، وملء صنادیق! الذیل مع العناوین الأكثر ازدحاما أو أكثر ودیة مروحة. وبطبیعة الحال، لا ینبغی أن نتوقع أن مهرجانا برعایة غیر المسلمین، وإن كان مع الكثیر من الرجال الطیبین، لن یكون متوقعا. وبطبیعة الحال، فإنه لیس إهانة مدیر الفیلم، أو الأرمینیة، ولكن وعیهم للإسلام لا یمكن: ملء مكان الخیر.

Qanlı qanadları ilə Simorgh 36!

Səkkizinci Fəcr Film Festivalı ilə başlayır: Simorğun qanadları qanlıdır və bu təfsir edilmədi! Mahin Xəbərlər müxbiri iki sual soruşduqları üçün hər ikisi stereotipik bir cavab aldı: niyə Simorgh qanadları bu qanlıdır? Cavab idi: Hər il layihə sifariş olundu, bu il rəssam öz fikrini hazırladı! Qırmızı xətt festivalda təsdiq olunacaqmı? Bildirildi: Qırmızı Xətt Festivalı təqib edilir və bundan sonra. Amma belədir: 36-cı festival festivalın orijinal məqsədlərindən ən azı 36 dərəcədir! Hər il bir dərəcə! Mən festivalın təsisçilərindən biri olduğum üçün, 62 və 63-cü illərdə, media işlərinə başlamışdım, çünki mən İctimaiyyətlə Əlaqələr Baş direktoru olmuşam: Mədəniyyət və İslam İşləri Nazirliyi və bu, Baharistandan başladı. Bu ilki səlahiyyətlilərin qeyd etdiyi əsas məqsədlər, İslam İnqilabının xatırlanmasıdır. Fəcrin ilk on günlərindəki açılışından və ondan sona çatdıqdan sonra. İslam inqilabının qeyd etmələri kino ilə başlayır. O dövrdə inqilabi filmlər və cəbhələr tanıdıldı, sərbəst buraxıldı və qazandı. Ancaq hər il sarı filmlər daha soyuq keçdi. Film quruluşu pozmasaydı, festivalda açılmayacaqdı! İslamda hicab qaydalarına qarşı etirazın bu parçalanması, boşanma, aliment və qərb üslubunda olan qadınların hüquqlarından başlayaraq, Diyahya qədər, müharibə və qətlə yetirmək və imtina məsələsindən başlayıb. Məsələn, Holokost zamanı anti döyüş filmləri, dostun evini tapmaq üçün! Qazandı Kiarostami və Asghar Farhadi kimi pıçıldayıb mükafatlandırmaq, onlarla söhbət etmək üçün bir yer yox idi! Və onların qısaldılması ağrı ifadə idi! Bayramlar və xatirələr başda olmaq üzrə idi və qiymətli filmlər festival üçün bir yol tapmadı! Və əgər onlar texnika birində bir zəiflik gəldi! Müsabiqədə iştirak etmədilər, pul mükafatına layiq olmadılar. Onlar Hollivud xəttlərini çəkməyə çalışdılar: İran kinosunda idi, belə ki, Fərhadi filmləri festivalda iştirak etməyib, baxmayaraq ki, onların qiymətləndirmələri və qiymətləndirmələri unudulmuşdu. Hollivudun sionist siyasəti eyni zamanda göstərir ki, Məhəmməd Məcidi yaratdığı Məhəmməd peyğəmbər Məhəmməd Peyğəmbərin dəyərini qəbul etməyib, ona bir mükafat verin! İndi bütün işlərini edən rejissor bu və bunun üçün idi:  yerini doldur.

نوع اخبار :
برچسب ها : سیمرغ 36با بال های خونین!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :