ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 8 بهمن 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

خواندن نماز و دعای طلب باران را همه میدانند! زیرا که به آن احتیاج دارند، ولی وقتی باران یا برف آمد، شکر گزاری را فراموش می کنند! دعای پس از باران و بعد از نزول برف را نمی دانند، شاید خیلی ها هم بجای شکر گزاری، گله گذاری کنند، زیرا این خاصیت بشر است! تا گرسنه است، هر غذایی را می خورد، ولی بعد از سیر شدن می گوید: این چه غذایی بود که برای من آوردید! شور بود، ابکی بود یا کمی تپخته بود. به همین دلیل در یکی از آیات قران، خداوند می فرماید: تشکر کنند گان بسیار کم هستند(و قلیل من عبادی الشکور). تا دیروز همه می گفتند: چرا باران و برف نمی اید؟ خشکسالی در پیش داریم، قحطی شده! آینده مردم سیاه است. یا مسئولین می گفتند: دبی اب کاهش یافته و: ذخیره آب فقط برای یکماه دیگر کافی است! دانشمندان می گفتند: آمار چهل ساله نشان می دهد که: متوسط بارندگی در ایران، در آخرین رقم های رتبه بندی جهان است! و قصه هایی که از این مغزهای علیل بیرون می آمد، غصه های بشریت را دو چندان می کرد. بسیاری را به مرز کفر و جنون می کشاند! حالا که چند روزی برف می آید، همه می گویند: راهها قفل شده! مردم در خانه زندانی شدند، دانشگاه و کارخانه و مدرسه تعطیل شده و: اجتماع از هم گسیخته! عده ای دلسوز الکی هم پیدا شده و می گویند: مواظب باشید سرمازده نشوید، تا کنون چند نفر از سرمازدگی مرده اند! کودکان کرمانشاهی در چادر هستند! اصلا زندگی مختل شده، کار و کاسبی از بین رفته و: هیچکس به بازار نمی رود. دستفروشها نمی توانند در هوای سرد: و برفی بساط کنند. مصرف گاز و حامل های سوختی، بالا رفته و نیروگاهها، با تمام توان کار می کنند و: برخی از آنها منغجر شده، یا از کار افتاده اند، با این کار ما اینده فروشی می کنیم آینده مردم سیاه است! مردم در جاده ها مانده ، از سرما تلف شده اند. براثر سنگینی برف، سقف برخی خانه ها ریخته، تیرهای چراغ برق و شاخه های درختان شکسته: کوچه ها را خطرناک کرده، هزاران نفر در بیمارستان ها، بخاطر شکستگی لگن و دست و پا بستری شده اند!.. البته فقط با خدا نیست که، این طور بی ملاحظه وکفر امیز سخن می گویند، و این بجای تشکر کردن شان است. بلکه در محیط اجتماعی هم همینطور است. علم اقتصاد، به مردم یاد می دهند، و می گویند: از ایات قران مهم تر است، در این علم سود را بالاترین ایده، معرفی می کنند که باید: در پای آن قربانی داد. نتیجه این می شود که همه دزد یا قاچاقچی می شوند. تجارت اسلحه و مواد مخدر در ردیف یک و دو، بالاترین درآمد های جهان می شوند. شغل کثیف قاچاق انسان و اجزا بدن، سوم است و بعد هم شغلهای وابسته به آن! یعنی جهان در چنبره سوداگران: مرگ و شرف و انسانیت قرار می گیرد. اقتصاد دانان حتی جرات نمی کنند: نام دزدی یا قاچاق را بدون احترام ذکر کنند! و حد اکثر برخی شغل ها یا درآمد ها را ناشایست! اعلام می کنند. و به همین خاطر وقتی در ایران، با مواد مخدر مبارزه می شود، و اینهمه شهید داده می شود، می گویند حقوق بشر رعایت نمی شود! چرا که بشر از نظر آنها، همان قاچاقچی ها هستند! فقیران فلسطینی و گرسنگان آفریقا و حامیان آنها، ضد بشر هستند. بخوبی می بینیم هرکس در ایران، جنایت و دزدی و اختلاس می کند، فوری به خارج رفته و در آنجا، بالا می نشیند و احترام می بیند. خاوری اختلاس گر را کانادا، نه تنها تحویل نمی دهد، بلکه بهترین شرایط سرمایه گذاری را هم، برایش فراهم می اورد! خاندان پهلوی واطرافیانشان، چه پولها که از ایران نبردند! ولی بجای تحویل این دزدان و جنایتکاران، به آنها میدان دادند! تا الان همه آنها بزرگترین سرمایه داران: اروپا و آمریکا و کانادا واسترالیا هستند.

Prayer after the rain

All prayers and prayers call for rain! Because they need it, but when it comes to rain or snow, they forget to thank you! Do not know the prayer after the rain and after the snowfall, maybe many, rather than grateful, plow, because this is human. He is hungry, he eats every food, but after he has grown up, he says: "What was the food you had for me! It was salty; it was watery or slightly cooked. Therefore, in one of the Qur'anic verses, Allah says: "There are so many thanksgivings until yesterday everyone was saying, "Why do not you rain and snow?" We have a drought, famine! The future of the people is black. Or the authorities said: Water has been reduced and water storage is only enough for another month! The 40-year-olds say the average rainfall in Iran is in the last rank of the world! And the stories that came out of these crazy brains made the grief of mankind double. Kills many to the limits of disbelief! Now that the snow comes a few days, everyone says: the roads are locked! People were imprisoned at home, the university and the factory and the school were shut down and: a broken society! Some careless chefs are also found and they say: "Be careful not to shudder, so many people have died of frostbite! Kermanshahi children are in the tent! At all, life is impaired, business is gone, and nobody goes to the market. Walkers cannot be in the cold: snow and snow. The consumption of gas and fuel carriers has risen and the power plants are working full-time: some of them are leaking, or they have become out of date. By doing this, we are selling the future. The future of the people is black. People are left on the road, they have died of cold. Due to heavy snow, the roof of some houses, electric light beams and branches of broken trees: the streets are dangerous, thousands have been hospitalized for hip fracture and hands and feet! ... Of course, it's not just God. , They say so unobtrusively, and this is instead of thanking them. It is also in the social environment. Economics teaches people, and they say: It is more important than the Qur'an, in this science, the idea of ​​profit is the highest idea, which they must: sacrifice at the foot of it. The result is that they are all thieves or smugglers. Trade in arms and drugs in rows one and two are the highest in the world. The dirty business of trafficking in human beings and the components of the body is third, and then the related affairs! That is, the world is at the forefront of businessmen: death and honor and humanity. Economists do not even dare to mention the name of theft or smuggling without respect! And most of the jobs or income is unlikely! Declare And so when it comes to fighting narcotics in Iran, and all these martyrs are said, they say that human rights are not respected! Because human beings are the same smugglers! The poor Palestinians and the hungry Africans and their supporters are anti-human. We see well that anyone in Iran, who is a crime, theft and embezzlement, immediately goes abroad and is up there, and respects him. Canadian Assassin does not just deliver, but also provides the best investment opportunity! Pahlavi family and their peoples, what money did they not go from Iran! But instead of delivering these thieves and criminals, they gave them! To date, they are all the greatest capitalists: Europe and America, and Canada and Australia.

الصلاة بعد المطر

جمیع الصلوات والصلوات تدعو للمطر! لأنهم فی حاجة إلیها، ولكن عندما یتعلق الأمر المطر أو الثلج، فإنها تنسى أن أشكركم! لا أعرف الصلاة بعد المطر وبعد تساقط الثلوج، وربما كثیرة، بدلا من الامتنان، المحراث، لأن هذا هو الإنسان. هو جائع، یأكل كل الطعام، ولكن بعد أن كبر، یقول: "ما كان الطعام الذی كان لی بالنسبة لی! كان مالح، كان مائی أو طهی قلیلا. لهذا السبب، فی واحدة من الآیات القرآنیة، یقول الله: "هناك الكثیر من الشكر. حتى یوم أمس كان الجمیع یقول: "لماذا لا أنت المطر والثلوج؟" لدینا الجفاف والمجاعة! مستقبل الشعب الأسود. أو قالت السلطات: تم تخفیض المیاه وتخزین المیاه یكفی فقط لشهر آخر! ویقول البالغون من العمر 40 عاما إن متوسط ​​هطول الأمطار فی إیران هو فی المرتبة الأخیرة من العالم! والقصص التی خرجت من هذه العقول مجنون جعلت حزن البشریة مزدوجة. یقتل الكثیرین إلى حدود الكفر! الآن بعد أن یأتی الثلج بضعة أیام، یقول الجمیع: الطرق مؤمنة! تم سجن الناس فی المنزل والجامعة والمصنع وأغلقت المدرسة و: كسر المجتمع! تم العثور على بعض الطهاة الإهمال أیضا ویقولون: "كن حذرا لا الرهیب، الكثیر من الناس قد ماتوا من قضمة الصقیع! الأطفال كیرمانشاهی فی خیمة! على الإطلاق، الحیاة ضعفت، ذهب العمل، ولا أحد یذهب إلى السوق. المشاة لا یمكن أن تكون فی البرد: الثلوج والثلوج. وقد ارتفع استهلاك ناقلات الغاز والوقود، وتعمل محطات تولید الكهرباء على أساس التفرغ: بعضها یتسرب، أو أنها قد أصبحت قدیمة، وبذلك نبیع المستقبل، ومستقبل الشعب أسود. ویترك الناس على الطریق، وقد ماتوا من البرد. بسبب الثلوج الكثیفة، سقف بعض المنازل، أشعة الضوء الكهربائیة وفروع الأشجار المكسورة: الشوارع خطیرة، وقد تم إدخال الآلاف إلى المستشفى لكسر الورك والیدین والقدمین! بطبیعة الحال، انها لیست مجرد الله. ، یقولون ذلك بشكل غیر مزعج، وهذا بدلا من شكرهم. بل هو أیضا فی البیئة الاجتماعیة. فالإقتصاد یعلم الناس، ویقولون: إنه أكثر أهمیة من القرآن، فی هذا العلم، فكرة الفكرة هی الفكرة العلیا التی یجب علیها: التضحیة عند سفحها. والنتیجة هی أنهم جمیعا لصوص أو مهربین. والتجارة فی الأسلحة والمخدرات فی الصفین الأول والثانی هی الأعلى فی العالم. الأعمال القذرة للاتجار بالبشر وعناصر الجسم هی الثالثة، ثم الشؤون ذات الصلة! وهذا هو، العالم فی طلیعة رجال الأعمال: الموت والشرف والإنسانیة. ولا یجرؤ الاقتصادیون حتى على ذكر اسم السرقة أو التهریب دون احترام! ومعظم الوظائف أو الدخل من غیر المحتمل! قالوا. وهكذا عندما یتعلق الأمر بمكافحة المخدرات فی إیران، ویتم إعطاء جمیع الشهداء، یقولون إن حقوق الإنسان لا تحترم! لأن البشر هم نفس المهربین! إن الفقراء الفلسطینیین والأفارقة الجوعى ومؤیدیهم هم مناهضون للإنسان. ونرى جیدا أن أی شخص فی إیران، وهو جریمة وسرقة واختلاس، یذهب على الفور إلى الخارج ویوجد هناك، ویحترمه. قاتل الكندی لا یسلم فقط، ولكن أیضا یوفر أفضل فرصة استثماریة! عائلة بهلوی وشعوبهم، ما المال لم یذهبوا من إیران! ولكن بدلا من تسلیم هؤلاء اللصوص والمجرمین، أعطاهم! حتى الآن، هم جمیعا أعظم الرأسمالیین: أوروبا وأمریكا، وكندا وأسترالیا.

Yağışdan sonra dua edin

Bütün dualar və dualar yağış çağırır! Çünki onlar ehtiyacı var, amma yağış və ya qarla əlaqədar olduqda, sizə təşəkkür edirəm! Yağışdan sonra və qar yağışından sonra, bəlkə bir çoxları, minnətdar, süründürücü olan namazları bilmirəm, çünki bu insandır. O, acdır, hər yeməyi yeyir, amma böyüdükdən sonra: "Mənim üçün yeməyiniz nə idi? Duzlu idi, sulu və ya az pişdi. Bu səbəblə, Quran ayələrindən birində Allah: "Şükür edənlər çoxdur. Dünənə qədər hər kəs deyirdi: "Niyə yağmur və qar yağmırsan?" Quraqlıq, aclıq var! Xalqın gələcəyi qara. Yoxsa səlahiyyətlilər bunları söylədi: Su azaldı və suyu saxlama bir ay daha kifayətdir! 40 yaşlı uşaqlar İranda orta yağışın dünya səviyyəsində olduğunu söylədilər! Və bu ağılsız beyinlərdən çıxan hekayələr insanlığın kədərini iki dəfə artırdı. Küfrü məhdudlaşdırır! İndi qar bir neçə günə gəlir, hər kəs deyir: yollar kilidləndi! İnsanlar evdə, universitetdə və fabrikdə həbs edildi və məktəb bağlandı və qırılan bir cəmiyyət! Bəzi diqqətəlayiq aşbazlar da var və onlar deyirlər: "Doymursan, çox adam dondan öldü! Kermanşahi uşaqları çadırda! Həyat zəifdir, iş getdi və heç kim bazarda gedir. Walkers soyuq ola bilməz: qar və qar. Qaz və yanacaq daşıyıcılarının istehlakı artdı və elektrik stansiyaları tam işləyirdi: bəziləri sızdılar, ya da gündəmə gəldilər, buna görə gələcəyimizi satırıq, xalqın gələcəyi qara. İnsanlar yolda qalır, soyuqdan öldülər. Qar yağışı, bəzi evlərin damı, elektrik işıq şüaları və qırıq ağacların dalları: küçələr təhlükəlidir, hip sınıqları, əlləri və ayaqları üçün minlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib! ... Əlbəttə ki, yalnız Allah deyil. , Onlar çox təəccüblü deyirlər və bu, onlara təşəkkür edirəm. Bu da sosial mühitdədir. İqtisadiyyat insanlara öyrədir və onlar deyirlər: "Bu, Quranla müqayisədə, bu elmdə daha vacibdir, mənfəət ideyası ən yüksək fikirdir və onlar bunu etiraf etsinlər". Nəticədə onlar bütün oğrular və ya qaçaqmalçılardır. Silah və narkotik .

نوع اخبار :
برچسب ها : دعای پس از باران،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :