ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی پیامبر اسلام در حال احتضار بودند، فاطمه سلام الله علیها خیلی غصه دار بوده و گریه می کردند. پیامبر لحظه ای چشمش را باز کرد و پرسید از چه ناراحتی؟ ایشان گفتند بعد از شما چه خواهد شد؟ و چه بر سر این مردم خواهد آمد. در واقع این بزرگترین ناراحتی هر انسان، از آینده خود و دوستان خود است، که گاهی ناراحتی ها و بیماریهای عمیقی را ایجاد می کند. خداوند هم چون ریسک را دوست ندارد، دستور فرمود تا برخی حوادث مهم آینده، به فاطمه س منتقل شود، تا ایشان بداند اگر سختی هایی هست، برای اینده روشن است، باید این سختی ها تحمل شود تا: آن آینده روشن پدید آید. ممکن است سال ها طول بکشد، ولی مهم آن است که همه چیز معلوم است: و نیازی به غم و غصه ندارد. یکی از آثار حضرت فاطمه س، کتابی است که شامل همین اینده پژوهی است، که از سوی جبرائیل به ایشان شرح داده می شد، و حضرت علی ع که حضور داشت، آن را یادداشت می فرمود. مصحف فاطمه، یکی از منابع اصلی فقهی و آینده پژوهی: همه امامان معصوم و نمایندگان آنها در: سراسر جهان بوده است. لیبرال و سکولار های اسلامی! با حذف این قسمت از دانش ائمه، مردم را در دنیای پرخطر و: بی آینده تنها گذاشتند. به همین دلیل بیماری های افسردگی، خودکشی و اعتیاد و همه انحرافات اجتماعی، رقتار های ناهنجار جامعه شناختی، بروز کرده است. اغلب کسانی که خودکشی می کنند، یا دچار افسردگی شدید هستند، یا به اعتیاد و جرم پناه می برند، فقط در یک نقطه مشترک هستند: از آینده خود می ترسند! حالا اگر این عنصر دانش از اینده را، از یک منبع مطمئن به دست آورند، همه این گناهان از بین می رود. لذا در مصحف حضرت فاطمه که: همه از حوادث اینده خبر می دهد، تا پایان تاریخ را مثل روز روشن! برای مردم بیان می کند. شهید شدن فرزندانش، ساده ترین و نزدیکترین این حوادث است، ولی همه آنها با مژده ظهور: نسل نهم از امام حسین ع التیام می پذیرد. یعنی حضرت فاطمه س مطمئن می شود اگر: بازویش می شکند و اگر کودکش سقط می شود، و اگر حسن و حسین ش شهید می شود، برای این است تا زمینه ظهور حکومت جهانی: حضرت مهدی عج آماده شود. لذا باعث شادی قلبی ایشان می گردد. زیرا می بیند با شهادت فرزندانش، نه تنها زیان و خسارتی وارد نمی شود، بلکه زمینه ساز آزادی بشریت، و محرومین جهان در طول تاریخ می شود. بطوریکه حتی گاندی، رهبر مقاومت منفی هند می گوید: ما در این مبارزه، از امام حسین ع الهام گرفته ایم. درد های بشری هم وقتی بی سرانجام باشد، و نتیجه ای از ان را نبیند، معضل اجتماعی بوجود می اورد، ولی وقتی مادری بداند که: تحمل درد زایمان باعث خواهد شد: تا فرزند دلبندی را به دنیا بیاورد، با شادی آن را می پذیرد. زمانی رنج مادر بی نتیجه است که: فکر کند فرزند او ناقص هست، یا سالم بدنیا نخواهد آمد. و این تصور رنج او را چند برابر کرده، و تاب تحمل درد زایمان را هم، از او می گیرد. اما وقتی پیامبر می فرماید: من به زیادی  جمعیت و افراد شما،  مباهات می کنم ولو کودکی سقط شده باشد. مادر مزد دسترنج خود را می گیرد، و با خیال راحت دردها را تحمل می کند. لذا درد های بشری، زائیده تفکرات ناصواب، و دوری از آموزش های الهی است. و اگر کسی به این باور برسد که: خدای مهربان نه تنها او را دوست دارد، بلکه تمام هستی و ملک وملکوت را، برای او آفریده دیگر غصه ای باقی نمی ماند! حتی آدم وقتی میوه ممنوعه را خورد، می خواست به تر س از آینده خود غلبه کند. زیرا شیطان به او گفته بود: بزودی از بهشت میروی مگر این میوه را بخوری! با عدم اطمینان به آینده، انسان در فضای بزرگ جهان، نقطه ای بی مصرف تلقی می شود! که ممکن است، هرچه زودتر حذف شود.

Fatemeh Sa, Intermediary of Futuristic Fate.

When the Prophet Muhammad was dying, Fatima Sa، was very grieved and crying. The Prophet instantly opened his eyes and asked what discomfort? They said, what will happen to you after you? And what will happen to these people. In fact, this is the biggest discomfort for every human being, from his future and his friends, which sometimes creates deep-seated illnesses. God does not like the risk, he ordered that some of the important events of the future be transferred to Fatemeh, so that he knows if there are any difficulties, it is clear to the future that these hardships should be tolerated so that the bright future will arise. It may take years, but the important thing is that everything is clear: it does not require grief. One of the works of Hazrat Fatemeh Sa is a book featuring this fantasy study, which was described to them by Gibreel, and Hazrat Ali, who was present, remembers it. Mashhav Fatima, one of the main sources of jurisprudence and futures studies: all the infallible Imams and their representatives in: the whole world. Liberal and Islamic secularists! By eliminating this part of the knowledge of the Imams, they left people alone in a dangerous world: unthinkable. For this reason, depression, suicide and addiction diseases and all social deviations, sociological abnormalities, have emerged. Often those who commit suicide, or who are severely depressed, or seek refuge in addiction and crime, are only in a common place: they are afraid of their future! Now, if this element of future knowledge comes from a reliable source, all these sins will be destroyed. Therefore, in the volume of Hazrat Fatima, which: states: "Everyone knows the events of the future, until the end of history, like the bright day!" For people. The martyrdom of his children is the easiest and closest of these events, but they all come with the gospel of appearance: the ninth generation of Imam Hussein is healing. That is, Hazrat Fatemeh assures that if: his arm breaks down and if his child becomes aborted, and if Hassan and Hussein are martyred, this is for the purpose of preparing the emergence of a global government: Imam Mahdi Aj. So it makes them happy. Because he sees that his children's martyrdom not only does not cause harm, but it is the cause of human liberty, and the disadvantaged of the world throughout history. Even Gandhi, the leader of the negative resistance of India, says: "We have inspired Imam Hussein in this struggle. Human pain, when it does not end up, does not result in a social problem, but when the mother knows that: tolerance of labor pain will make: to give birth to a loving child, with joy it accepts. When the mother's suffering is futile, she thinks her child is incomplete, or she will not be born healthy. And this idea multiplies her suffering, and she can tolerate the pain of labor. But when the Prophet says: I am proud of many people and your people, even if a child has aborted. The mother wins her work, and safely tolerates the pain. Therefore, human pain is the result of misplaced thoughts, and it is a distraction from divine teachings. And if anyone believes that: God's merciful not only loves him, but you are all, and he has created for him the kingdom and the mold, there is no longer any sadness! Even when Adam used to eat the forbidden fruit, he wanted to overcome his future. Because Satan had told him: You are going to paradise except eat this fruit! With uncertainty about the future, man in the great world of space is considered a pointless thing! Which: may be removed as soon as possible.

فاطمة سا، وسیط مستقبلیة مصیر.

عندما كان النبی محمد یموت، فاطمة سلام الله علیاء كانت حزینة جدا والبكاء. النبی فتح على الفور عینیه وسأل ما الانزعاج؟ قالوا، ماذا سیحدث لك بعد؟ وما سیحدث لهؤلاء الناس. فی الواقع، هذا هو أكبر إزعاج لكل إنسان، من مستقبله وأصدقائه، والذی یخلق أحیانا أمراض عمیقة الجذور. قد یستغرق الأمر سنوات، ولكن الشیء المهم هو أن كل شیء واضح: أنه لا یتطلب الحزن. واحدة من أعمال حضرة فاطمة سا هو كتاب یضم هذه الدراسة الخیالیة، التی وصفها جبرائیل، و حضرة علی، الذی كان حاضرا، كتبه. ماشهاف فاطمة، واحدة من المصادر الرئیسیة للفقه والدراسات المستقبلیة: جمیع الأئمة المعصومین وممثلیهم فی: العالم كله. العلمانیین اللیبرالیین والإسلامیین! من خلال القضاء على هذا الجزء من معرفة الأئمة، تركوا الناس وحدهم فی عالم خطیر: لا یمكن تصوره. ولهذا السبب، ظهرت حالات الاكتئاب والانتحار والإدمان وجمیع الانحرافات الاجتماعیة، وهی تشوهات اجتماعیة. فی كثیر من الأحیان أولئك الذین ینتحرون، أو الذین یعانون من الاكتئاب الشدید، أو یلتمسون اللجوء فی الإدمان والجریمة، لیست سوى فی مكان مشترك: انهم یخافون من مستقبلهم! الآن، إذا كان هذا العنصر من المعرفة المستقبلیة یأتی من مصدر موثوق بها، سیتم تدمیر كل هذه الخطایا. لذلك، فی حجم حضرة فاطمة، والتی: كل من الأحداث المستقبلیة أقول، حتى نهایة التاریخ باعتباره یوم مشرق! بالنسبة للأشخاص. إن استشهاد أبنائه هو أسهل وأقرب هذه الأحداث، ولكنهم جمیعا یأتیون مع إنجیل المظهر: الجیل التاسع من الإمام الحسین هو الشفاء. لذلك یجعلهم سعداء. لأنه یرى أن استشهاد أبنائه لیس فقط لا یسبب ضررا، بل هو سبب الحریة الإنسانیة، ومحروم العالم على مر التاریخ. حتى غاندی، زعیم المقاومة السلبیة للهند، یقول: "لقد ألهمنا الإمام الحسین فی هذا النضال. لتخفیف الآلام عند میؤوس منها، ونتیجة لذلك لا، والمشاكل الاجتماعیة وتنتج، ولكن عندما تكون الأم تعرف من شأنها أن آلام المخاض مقبض: ابن الحبیب فی العالم، وقال انه لحسن الحظ یقبلها . وعندما تكون معاناة الأم غیر مجدیة، فإنها تعتقد أن طفلها غیر مكتمل، أو أنها لن تولد بصحة جیدة. وتضاعف هذه الفكرة معاناتها، ویمكنها أن تتسامح مع آلام العمل. ولكن عندما یقول النبی: أنا فخور لكثیر من الناس وشعبكم، حتى لو كان الطفل قد أحبط. الأم یفوز عملها، وتتحمل بأمان الألم. لذلك، الألم البشری هو نتیجة الأفكار فی غیر محله، وأنه هو خروج عن التعالیم الإلهیة. حتى عندما آدم كان یأكل الفاكهة المحرمة، وقال انه یرید التغلب على مستقبله. لأن الشیطان قال له: أنت ذاهب إلى الجنة إلا أكل هذه الفاكهة! مع عدم الیقین حول المستقبل، یعتبر الرجل فی عالم كبیر من الفضاء شیئا لا طائل منه! والتی یمكن إزالتها فی أقرب وقت ممكن.

Fatemeh Sa, Fütüristik Fate Vasitəsi.

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) öləndə, Fatimə salam Allah Aliyah çox ürəkli və ağladı. Peyğəmbər anında gözlərini açdı və nə narahatlıq soruşdu? Onlar dedilər: "Səndən sonra nə olacaq? Və bu insanlar nə olacaq. Əslində bu, hər insanın, gələcəyindən və bəzən dərin xəstəlikləri yaradan dostlarından ən böyük narahatlıqdır. İllər çəkə bilər, amma vacib olan hər şey aydındır: kədər tələb etmir. Həzrəti Fatimə Sənin əsərlərindən biri, bu cazibəlik işini əks etdirən bir kitabıdır. Bu kitab, Cəbrayıl tərəfindən təsvir edilmiş və hazır olan Həzrəti Əli yazmışdır. Məşhav Fətimə, hüquq fəlsəfəsi və gələcək tədqiqatların əsas mənbələrindən biri: bütün imansız imamları və onların nümayəndələri: bütün dünya. Liberal və İslami dünyəvilər! İmamların biliyi bu hissəsini ortadan qaldıraraq, təhlükəli bir dünyada insanları tək buraxdılar: düşünülə bilməz. Buna görə depressiya, intihar və asılılıq xəstəlikləri və bütün sosial sapmalar, sosioloji anormallıqlar ortaya çıxmışdır. İndi gələcək biliklərin bu elementi etibarlı bir mənbədən gəlirsə, bu günahların hamısı məhv olacaqdır. Buna görə Həzrəti Fatimənin hədisində: Hər kəs gələcək hadisələri bilir, tarixin sonuna qədər parlaq bir gündür! İnsanlar üçün. Şəhid uşaqları, asan və hadisələr yaxın, lakin onlar bütün yaxşı xəbərlər ortaya çıxdı: İmam Hüseyn doqquzuncu nəsil (ə) şəfa qəbul edir. Ona xoşbəxtlik gətirir. 

نوع اخبار :
برچسب : فیض آینده پژوهی.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic