ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در قران کریم، بزرگ و کوچک بودن شهر مهم نیست، حتی معماری های عجیب و غریب و: ساخت و سازهای کالبدی هم اهمیت ندارد، بلکه عاملی که یک شهر را، از نابود شدن نگهمیدارد، صالح بودن مردمان آن است. لذا در ایات قران می خوانیم: چه بسا شهر هایی که تخریب شدند و از بین رفتند، فقط به خاطر اینکه اهالی آن فاسد بودند. یعنی تجهیزات شهری و: قدرت مدیریت بالای شهرداران، یا مهارت فوق العاده معماران کالبد شهری، هیچکدام نمی تواند حافظ شهر و: شهر نشینی باشد. بابل و بابلیان برخلاف نظر ما، که  زندگی ابتدایی و ماقبل تاریخ داشته اند، شهروندان بسیار باهوش و مترقی بودند. توانسته بودند قانون جاذبه را دور بزنند، و شهر ها باغ های فضایی ومعلق بسازند. تا به اصطلاح امروز، از زلزله و سیل در امان باشند! اما کو؟ آنهمه پیشرفت ها و گنج ها و دستاوردهای آنان کجاست؟ (کم ترکوا من جنات و عیون..)هم اکنون نیز از این نوع کار ها می شود: سنگاپور بجای رشد سطحی شهر به رشد عمقی روی آورده، و نیویورک به رشد ارتفاعی دست زده است. اما آیا توانسته در مقابل یک توفان مقاومت کند؟ همانطور که کاخ ها و قصر ها، نتوانستند پادشاهان خود را حفظ کنند، شهر ها هم هرچند محکم و با نقشه ساخته شوند، ولی به عدالت شهری و: عمل صالح و نیکوکاری توجه نشود، مانند واشنگتن یا تهران، فقط به مجموعه ای از بافت های فرسوده تبدیل می شود. بنابر این کالبد شهر مهم است ولی، از ان مهمتر روح شهر و شهر نشینی است. در واقع با این چاقوی معماری شهری، هم میتوانیم سر: کسی را از بدنش جدا کنیم، یا میوه ای را پوست بگیریم.  شهرداران چه وظیفه ای دارند؟ با اینهمه عوارض و درآمد های نوسازی، آیا زخمی را از جامعه شهری، مرحم می گذارند یا برآن نمک می پاشند؟. بنابر این روح شهر مانند روح بشر، با نیکوکاری صیقل پیدا کرده و شفاف می شود، و با ظلم و فساد می میرد. یکی از قانون های خداوندی در قران اینطور بیان شده: ما اگر بخواهیم قومی را نابود کنیم، به مسئولان آن دستور می دهیم: که کار های ناشایست انجام دهند! و خدا را عبادت نکنند.( وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً16) پس، شهرهایی که هر روز بزرگتر می شوند، مورد تایید خداوند هستند، زیرا به دنبال عدالت اجتماعی و: مبارزه با فسادند. از نظر خداوند همین که: اراده مبارزه با فساد باشد کافی است، زیرا ریشه کن کردن فساد، امکان پذیر هم نیست. شاید یکی از بزرگترین دلایل یا عوامل: نابودی رژیم پهلوی، رشد حاشیه نشینی بود. و به قول بنیانگذار جمهوری اسلامی: این پابرهنه ها بودند که: کاخ نشینان را به زیر کشیدند. اما درس عبرت نشد و: کسانی که از بین پابرهنگان آمدند، در حال تبدیل شدن به کاخ نشینان هستند. براساس نظر کارشناسان شهرداری تهران، تا چند سال دیگر، جمعیت حاشیه نشین بیشتر از: جمعیت شهر نشین خواهد شد! لذا اگر شهردار و شهرداری ها به دنبال: افزایش رضایتمندی شهر نشینان، در قبال نارضایتی حاشیه نشینان باشند، راه به جایی نمی برند. با ایجاد محدودیت ها برای حاشیه نشینان، فاصله طبقاتی بیشتر شده، و عدالت اجتماعی زیر سوال می رود و: در نهایت خشم خدا را به دنبال خواهد داشت. خشم خدا امروزه بنام ترس از زلزله، همه نوکیسه ها را در خود گرفته است. در حالیکه مردم فقیر از زلزله ضرر نمی ترسند! (از درویش چه یک نان بگیری یا یک نان به او بدهی فرقی نمی کند!) مردم کرمانشاه آنهاییکه فوت کردند، در جوار رحمت الهی هستند، و هم یرزقونند.آنهاییکه هم ماندند، اگر واقعا ترسیده بودند، هجرت می کردند. اما ثروتمندان حتی به باران هم بد می گویند: باران، نبار کرمانشاه، ثواب دارد! وفکر می کنند با مقاوم سازی، همه مسائل حل می شود! در حالیکه ارتفاع 12متری: دیوار های نیروگاه های ژاپن هم، نتوانست مقابل سونامی کاری کند. و یا مانند نماینده شکم گنده کرمانشاه، ما را از مرز بودن! کرمانشاه می ترسانند، گویا نمی داند بعثی ها نابود شده اند، و انطرف مرز خبری نیست 

Pattern of Islamic city in the Quran

In the Koran, the great and small city is not important, even strange architectures: physical structures are not important, but the factor that keeps a city from being destroyed is its competent people. Therefore, we read in the verses of the Qur'an: Cities that were destroyed and destroyed, only because their inhabitants were corrupt. Meanwhile, the urban equipment and: the power of managing the mayors, or the superb skill of the urban architectural architects, none of them can protect the city and: urbanization. Babylonians and Babylonians, unlike ours, who had primitive and prehistoric lives, were very smart and progressive citizens. They have been able to bypass the law of gravity, and the cities create gardens of space. To this day, be safe from earthquake and floods! But where? Where are their achievements and treasures? Now, it's the kind of work that has gone: Singapore has grown deeply into the growth of the city, and New York has grown tougher. But was it able to withstand a hurricane? As the palaces and palaces did not manage to keep their kings, cities, though tight and mapped, would not be taken into account urban justice and: righteous deeds, such as Washington or Tehran, to a collection of textures Worn out. Therefore, the body of the city is important, but more importantly the spirit of the city and urbanization. In fact, with this urban architectural knife, we can also head off someone from his body, or peel off a fruit. What do the mayors do? With all the costs and revenues of modernization, do they hurt the wreckage of the urban community, or spill it over it? Therefore, the spirit of the city, like the human soul, becomes polished and polished with charity, and dies with oppression and corruption. One of the laws of God is stated in the Qur'an: "If we want to destroy a people, we will instruct its officials: to do what is wrong!" And do not worship God. Therefore, cities that grow older every day are approved by God because they are seeking social justice and: fighting corruption. In God's eyes, it is enough: the will to fight corruption is enough, because eradicating corruption is not feasible. Perhaps one of the biggest reasons was the destruction of the Pahlavi regime, the growth of marginalization. And in the words of the founder of the Islamic Republic: these were the barefoot that brought down the palaces. But the lesson did not come to pass, and those who came from among the dignitaries are becoming palaces. According to experts from the municipality of Tehran, for a few years, the marginal population will be larger than: the population of the city will be! Therefore, if the mayor and the municipalities are looking for: increasing the satisfaction of the urban residents, they are not in a position to leave the way. By creating restrictions for the marginalized, the class gap is increased, and social justice is questioned, and, ultimately, it will lead to the anger of God. God's anger nowadays, called earthquake fears, has taken all the nooks. While poor people are not afraid of the earthquake! (What kind of bread would a dairy does, or do not give it a bribe!) The people of Kermanshah, those who died, are near divine mercy, and they are also alive. Those who remained, if they were really scared, would emigrate. But the rich even say badly to the rain: Rain, not rain in Kermanshah, has a reward! Contemplate, all problems are resolved by retrofitting! While the 12-meter high: the wall of the Japanese power plants, it did not work against the tsunami. Or, like the representative of Kermanshah's great belly, let us be bound! Kermanshah are afraid, as if they do not know that the Ba'athists have been destroyed, and there is no border.

نمط المدینة الإسلامیة فی القرآن الكریم

لذلك، نقرأ فی آیات القرآن: المدن التی دمرت ودمرت، فقط لأن سكانها فاسدون. معدات الحضریة وإدارة الطاقة من البلدیة، أو مهارات غیر عادیة من المهندسین المعماریین والنسیج الحضری، لا شیء یمكن ان تحمی المدینة: التحضر. البابلیون والبابلیون، خلافا لنا، الذین كانوا حیاة بدائیة وعصور ما قبل التاریخ، والمواطنین الذكیة جدا والتقدمیة. لقد تمكنوا من تجاوز قانون الجاذبیة، والمدن تخلق حدائق الفضاء. حتى یومنا هذا، تكون آمنة من الزلازل والفیضانات! ولكن من؟ أین هی إنجازاتهم وكنوزهم؟ الآن، هذا النوع من العمل قد ذهب: سنغافورة نمت بعمق فی نمو المدینة، ونمت نیویورك أكثر صرامة. ولكن هل كان قادرا على الصمود أمام إعصار؟ كما القلاع والقصور، ولیس الملوك للحفاظ على مدینتهم حتى ولو قوی وجعل الخرائط، ولكن إلى العدالة المدنیة والعمل الصالحین لا یعتبر، مثل واشنطن أو طهران، لمجرد أن تعیین السیاق البالیة. ولذلك، فإن جسد المدینة مهم، ولكن الأهم من ذلك روح المدینة والتحضر. فی الواقع، مع هذا السكین المعماری الحضری، یمكننا أیضا أن یخرج شخص ما من جسده، أو تقشر الفاكهة. ماذا یفعل رؤساء البلدیات؟ مع كل تكالیف وعوائد التحدیث، هل تؤذی حطام المجتمع الحضری، أو تسرب علیه أكثر من ذلك؟ لذلك، روح المدینة، مثل الروح البشریة، یصبح مصقول ومصقول مع الصدقة، ویموت مع القمع والفساد. واحدة من قوانین الله ورد فی القرآن الكریم: "إذا أردنا أن ندمر شعبا، سوف نرشد مسؤولیه: أن نفعل ما هو الخطأ". ولا تعبد الله. لذلك، فإن المدن التی تزرع فی السن كل یوم معتمدة من قبل الله لأنها تسعى إلى العدالة الاجتماعیة و: مكافحة الفساد. فی نظر الله، یكفی: الإرادة لمحاربة الفساد كافیة، لأن القضاء على الفساد لیس ممكنا. ولعل أحد أهم الأسباب هو تدمیر النظام البهلوی، ونمو التهمیش. وفی كلمات مؤسس الجمهوریة الإسلامیة: كانت هذه الحافات التی أسقطت القصور. لكن الدرس لم یأت، وأولئك الذین جاءوا من بین كبار الشخصیات أصبحت القصور. وفقا لخبراء من بلدیة طهران، لبضع سنوات، فإن السكان الهامشیة تكون أكبر من: سكان المدینة سیكون! لذلك، إذا كان رئیس البلدیة والبلدیات یبحثون عن: زیادة رضا سكان الحضر، فإنها لیست فی وضع یسمح لها بمغادرة الطریق. من خلال خلق قیود للمهمشین، یتم زیادة الفجوة فی الصف، والعدالة الاجتماعیة هی موضع شك، وفی نهایة المطاف، وسوف یؤدی إلى غضب الله. غضب الله فی الوقت الحاضر، ودعا مخاوف الزلزال، وقد اتخذت كل الأوجه. فی حین أن الفقراء لا یخافون من الزلزال! ولكن الأغنیاء حتى یقول سیئة للمطر: المطر، نیرو كیرمانشاه، والمكافآت! التفكیر، یتم حل جمیع المشاكل عن طریق التحدیث التحدیثی! فی حین أن ارتفاع 12 مترا: جدار محطات الطاقة الیابانیة، فإنه لم یعمل ضد تسونامی. أو، مثل ممثل بطن كرمانشاه الكبیر، دعونا نكون ملتزمین! كرمانشاه یخافون، وكأنهم لا یعرفون أن البعثیین قد دمروا، ولیس هناك حدود.

Quranda İslam şəhərinin nümunəsi

Buna görə də Quranın ayələrində oxuyuruq: Sakinləri pozulmuş olduğu üçün məhv edilmiş və məhv edilmiş şəhərlər. şəhər avadanlıq və bələdiyyə hakimiyyəti idarə, və ya memar, şəhər parça qeyri-adi bacarıqları, heç şəhər qorumaq bilər urbanizasiya edir. Babillilər və Babillilər, bizimki kimi, ibtidai və prehistorik həyatları olan, çox ağıllı və mütərəqqi vətəndaş idi. Onlar çəkisi qanununu atlaya biliblər və şəhərlər yer bağçalarını yaradırlar. Bu günə qədər zəlzələ və daşqınlardan qorun! Amma kimdir? Onların nailiyyətləri və xəzinələri haradadır? Ancaq qasırğa ilə qarşı-qarşıya qaldı? Belə Washington ya Tehran, yalnız kontekstində qurmaq üçün hesab baxmayaraq güclü onların şəhər saxlamaq və xəritələr, lakin mülki ədalət və saleh hərəkət qala və saray deyil padşahlarının kimi Yoxdu. Buna görə şəhərin cəsədi əhəmiyyətlidir, amma daha da önemlisi şəhərin və şəhərləşmənin ruhu. Əslində, bu şəhər memarlıq bıçağı ilə, biz də onun bədən birinə baş və ya bir meyvə soymaq bilər. Bələdiyyə başçıları nə etməli? Bütün xərclər və modernləşmə gəlirləri ilə, şəhər ictimaiyyətinin dağıntılarına zərər verirlərmi və ya üzərinə dökülürlər? Buna görə şəhərin ruhu, insan ruhu kimi cilalanmış və xeyirxahlıqla cilalanmış və zülm və korrupsiya ilə ölür. Allahın qanunlarından biri Quranda bildirilir: "Əgər bir xalqı məhv etmək istəyirsənsə, onun vəzifəlilərinə təlimat verəcəyik: səhv etməliyik!" Və Allaha ibadət etməyin. Ona görə hər gün yaşlana bilən şəhərlər Allah tərəfindən təsdiqlənir, çünki onlar sosial ədalət axtarır və korrupsiya ilə mübarizə aparırlar. Allahın gözündə kifayətdir: korrupsiyaya qarşı mübarizə iradəsi kifayətdir, çünki korrupsiyanın aradan qaldırılması mümkün deyildir. Bəlkə də ən böyük səbəblərdən biri də Pəhləvi rejiminin məhv edilməsi, marjinalləeç bir sərhəd yoxdur.

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
دوشنبه 16 دی 1398 01:36 ق.ظ
Wow! After all I got a webpage from where I can in fact take useful facts concerning my study
and knowledge.
یکشنبه 15 دی 1398 03:34 ب.ظ
I like the valuable info you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here frequently. I'm quite
sure I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!
یکشنبه 15 دی 1398 03:22 ب.ظ
I was curious if you ever thought of changing the structure of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a
little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
Maybe you could space it out better?
چهارشنبه 27 آذر 1398 05:03 ب.ظ
Hey! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My site
looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying
to find a template or plugin that might be able to resolve
this problem. If you have any recommendations,
please share. Cheers!
چهارشنبه 27 آذر 1398 04:57 ب.ظ
Hi there to every one, the contents existing at this site are
in fact amazing for people knowledge, well, keep up the good work fellows.
شنبه 12 مرداد 1398 07:40 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and
wanted to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو