ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
قهر طبیعت با مرزبانی 
معجزات امام حسین ع، فقط در نحوه شهادتش نیست، بلکه یکی از آنها در: چشم اندازهای هزاران ساله ایشان، که تا چه حد برای رفاه حال زائرین خود، ارزش قائل بوده! بطوریکه زمین کربلا را به: 60هزار درهم از بنی اسد خرید، ولی دوباره به آنان تحویل داد! به شرط آنکه زائرین را کمک کنند. ولی دولت ایران به دلیل گرایش های تکنوکراسی، این مفاهیم را درک نمی کند! و موانع زیادی برای حضور زائرین فراهم می کند: یکی از آنها اخذ 40دلار بابت ویزا، مبالغ هنگفت برای خروجی و: چند برابر کردن کرایه خودرو های دولتی. البته همیشه خدا، دولت ها در مقابل مردم بودند! زیرا به دلیل تحصیلات غربی، از درک بسیاری از مفاهیم عاجز بودند. در زمان دفاع مقدس هم دیدیم که: میر حسین موسوی چه بازی هایی در می اورد! بودجه را زیر خط قرمز نشان می داد: تا به جبهه امکانات داده نشود. یکی از خبط های جدید دولت در سال جاری، این بود که اعلام کرد: مرز خسروی و قصر شیرین را هم، دراین زیارت شیرین شریک می کند. ولی به قول خود عمل نکرد، و این امر باعث قهر زمین آن منطقه شد! اگر قبول کنیم تمام ذرات عالم، مامور خدا هستند، ببینید چه بر سر این: ملک و ملکوت و عالم ناسوت آوردند، که اینگونه با خشم طبیعت مواجه شدند. ولذا باید به دولت ها هشدار داد: تاکی می خواهند بر علیه: جریان مردمی حرکت کنند؟ بجای اینکه پیشتاز باشند و مانند: امام خمینی سالهای دور را ببینند، و در راستای آن حرکت کنند، خود را به برنامه 5ساله! محدود کردند یا برنامه چهارساله که: فقط گذران روزگار را داشته باشند. البته این حالت خوشبینانه هست. که فرض بر عدم آگاهی، یا عدم تطابق فرهنگ یقه سفید ها، با فرهنگ مردمی است. والا در حالت بدبینانه، همه این بازی ها برای اختلاس هرچه بیشتر و: بی سروصدا تر ست. امروز در مجلس پور ابراهیمی داغ کرده بود! می گفت بیست هزار میلیارد تومان، سرمایه شرکت هایی است که هیچ شفافیت مالی ندارند! با اینکه سه سال پیش، قرار بود این شرکتها به بورس معرفی شوند، از هزاران شرکت فقط 267معرفی شدند! که اغلب آنها هم گزارش حسابرسی نداشتند، و یا تا سال 1392 را در: ترازنامه هایشان ثبت کرده بودند. البته وزیر تعاون گفت: ما همه را در سامانه درج کرده ایم، و بورس آمادگی نداشت. ببین چه پول های کلانی به قول عادل آذر، حیف می شود! ایشان هم در گزارش خود، از ترس دولتی ها گفت: «نمی گویم میل می شود» مگر میل شدن چطور است؟ حقوق های نجومی از بانکهایی که: همه در حال ورشکستگی هستند، چه معنی غیر از این دارد؟ پولهایی که برای پروژه های عمرانی گرفته شده، و برخی از آنان چهل سال است! که هنوز تکمیل نشده و: برخی هم مدت پایانی ندارد. حالا کدام درست است: حالت خوشبینانه یا بدبینانه ؟ فقط یک کلام بگویم: آنهاییکه از آمریکا یا اروپا آمدند، خودشان می گفتند آمدیم پول پارو کنیم! و بریم سر زندگی مان. بقیه هم دست کمی ندارند. البته تقصیری هم ندارند! روزی در کنار مهندس موسوی بودم، مرحوم شجونی نماینده کرج آمد: کلی از فساد مردم و مسئولین گفت، و از مهندس موسوی خواست که: بعنوان نخست وزیر کاری بکند، ولی او می خندید! عاقبت شجونی عصبانی شد و گفت: چرا می خندی ؟ موسوی گفت: بابا صدوبیست وچهار هزار پیامبر آمدند: اینها را درست کنند نشد! من چه کار می توانم بکنم؟ بنده هم هروقت کسانی را می بینم که: از فساد دم می زنند، بیاد مرغ غمخوار می افتم: بوتیمار یا همان مرغ غمخوار، کنار دریا می نشیند و اشک می ریزد. از او می پرسند چرا؟ می گوید : میترسم یک روزی، آب دریا تمام شود! غصه می خورم، اشک من هم برای این است که: لااقل دو قطره آب دریا بیشتر شود!
The ferocious nature of the borderline
The miracles of Imam Hussein are not just in the way of his testimony, but one of them: in his thousands-year-old perspective, to which extent he has valued his wisdom for the welfare of his pilgrims! It bought the land of Karbala: 60,000 Dharams from Bani Assad, but returned to them again! Provided the pilgrims help. But the Iranian government does not understand these concepts because of the tendencies of technocracy! And there are many obstacles to the pilgrims: one of them is getting $ 40 for visas, huge sums for output and: multiplying government car rentals. Always God, governments were against the people! Because because of Western education, many concepts were not understood. During the holy defense, we also saw what games Mir Hossein Mousavi was playing. It showed the budget below the red line: to not give the front of the facility. One of the new pledges of the government this year was that it announced that Khosravi's border with Shirin's palace is also a partner in this sweet pilgrimage. But he did not fulfill his promise, and this caused the land to plague the area! If we accept that all the particles of the universe are God's agents, see what they have done about it: the kingdom, the kingdom, and the nobility of the world, who were thus faced with the anger of nature. Therefore, governments should be warned: Taky want to move against the people's stream? Instead of being prominent and like: Imam Khomeini see many years away, and move in the direction of him, into his 5 year program! Or a four-year plan that only takes time. Of course, this is optimistic. Which presupposes the lack of awareness, or the discordance of the culture of the white collar, with popular culture. Highly cynical, all of these games are for embezzling more and more: noisy. Today, Ibrahim was in the parliament! He said twenty thousand billion dollars were the capital of companies that have no financial transparency! Though companies were supposed to be listed three years ago, only 267 of thousands of companies were introduced! Most of them did not have an audit report, or they had recorded their balance sheets by 2013. Of course, the co-operation minister said: We put everyone in the system, and the stock was not ready. See what huge money is in the name of Adel Azar! In his report, he also said, "I do not say it's willing," he said of government fears. What is the desire to do? What does this mean to the astronomical salaries of banks that are all bankrupt? The money spent on construction projects, some of them for forty years! That is not yet complete: some do not have time to finish. Which is right now: optimistic or pessimistic? Just one word: those who came from the United States or Europe, they themselves said they came to us to rent the money! And let's head our lives. The rest are not at hand. Of course there is no fault! One day, along with Mousavi, the late Shajoni came to Karaj, a general representative of the corruption of the people and the authorities, and urged Mousavi engineer: to make a prime minister, but he laughed! Eventually Shajony became angry and said: why do you laugh? Mousavi said: "Baba Sobib and four thousand prophets came: they did not fix it! What can I do? I see the servant whenever I see them: they are puffing out of corruption; I'll go to the chicken sucker: a bootyram or a sultry chick sits at the seaside and tears. They ask why "I'm afraid that one day, the seawater will be over!" I'm sorry, my tears are for: At least two drops of sea water!
طبیعة شرسة من الحدود
معجزات الإمام الحسین لیست فقط فی طریق شهادته، ولكن واحد منهم: فی منظوره منذ آلاف السنین، إلى أی مدى كان یقدر حكمة فی رفاه بلده! اشترى أرض كربلاء: 60،000 دهارم من بنی الأسد، ولكن عاد إلیهم مرة أخرى! شریطة مساعدة الحجاج. لكن الحكومة الإیرانیة لا تفهم هذه المفاهیم بسبب توجهات التكنوقراطیة! وهناك العدید من العقبات أمام الحجاج: واحد منهم هو الحصول على 40 $ للحصول على تأشیرات، مبالغ ضخمة للإنتاج و: مضاعفة تأجیر السیارات العامة. دائما الله، كانت الحكومات ضد الشعب! وبسبب التعلیم الغربی، لم تفهم العدید من المفاهیم. خلال الدفاع المقدس، رأینا أیضا ما هی الألعاب میر حسین موسوی یلعب. وأظهرت المیزانیة تحت الخط الأحمر: عدم إعطاء الجبهة من المرفق. وكان من بین التعهدات الجدیدة للحكومة هذا العام أنها أعلنت أن حدود خوسرافی مع قصر شیرین هی أیضا شریك فی هذا الحج الحلو. لكنه لم یفی بوعده، وهذا تسبب فی الأرض إلى الطاعون المنطقة! وإذا قبلنا أن جمیع جسیمات الكون هی عوامل الله، فراجع ما فعلوه حیال ذلك: المملكة، والمملكة، ونبلاء العالم، الذین كانوا بالتالی یواجهون غضب الطبیعة. لذلك، یجب تحذیر الحكومات: تاكی ترید التحرك ضد تیار الشعب؟ بدلا من كونها بارزة ومثل: الإمام الخمینی نرى سنوات عدیدة بعیدا، والتحرك فی اتجاه منه، فی برنامجه لمدة 5 سنوات! أو خطة مدتها أربع سنوات تستغرق وقتا فقط. وبطبیعة الحال، وهذا أمر متفائل. الذی یفترض مسبقا عدم الوعی، أو التناقض بین ثقافة ذوی الیاقات البیضاء، مع الثقافة الشعبیة. ساخرة للغایة، كل هذه الألعاب هی للاختلاس أكثر وأكثر: صاخبة. الیوم، كان إبراهیم فی البرلمان! وقال إن عشرین ألف دولار كانت عاصمة الشركات التی لیس لدیها شفافیة مالیة! على الرغم من أن الشركات كان من المفترض أن تكون مدرجة قبل ثلاث سنوات، فقط 267 الآلاف من الشركات أدخلت! ولم یكن لدى معظمهم تقریر مراجعة الحسابات، أو أنهم سجلوا میزانیاتهم بحلول عام 2013. وبطبیعة الحال، قال وزیر التعاون: وضعنا الجمیع فی النظام، ولم یكن المخزون جاهزا. ترى ما هو المال الضخم فی اسم عادل عازر! وقال فی تقریره "لا اقول انها مستعدة"، وقال من مخاوف الحكومة، ما هی الرغبة فی القیام به؟ ماذا یعنی هذا المرتبات الفلكیة للبنوك التی تفلس كلها؟ الأموال التی تنفق على مشاریع البناء، وبعضهم لمدة أربعین عاما! هذا لم یكتمل بعد: البعض لیس لدیهم الوقت لإنهاء. وهو الآن: متفائل أو متشائم؟ كلمة واحدة فقط: أولئك الذین جاءوا من الولایات المتحدة أو أوروبا، هم أنفسهم قالوا أنهم جاءوا إلینا لاستئجار المال! ودعونا نعیش حیاتنا. والباقی لیست فی متناول الید. بالطبع لیس هناك خطأ! فی یوم من الأیام، جنبا إلى جنب مع موسوی، جاء الراحل شاجونی إلى كراج، الممثل العام لفساد الشعب والسلطات، وحث مهندس موسوی: على تعیین رئیس الوزراء، لكنه ضحك! فی نهایة المطاف أصبح شاجونی غاضبا وقال: لماذا تضحك؟ وقال موسوی: "بابا سوبیب وأربعة آلاف الأنبیاء جاءوا: لم إصلاحه! ماذا یمكننی أن أفعل؟ أرى الخادم كلما أراهم: هم ینفخون من الفساد؛ سأذهب إلى مصاصة الدجاج: البوتیرام أو الفرخ مص یجلس على شاطئ البحر والدموع. یسألون لماذا "أخشى أن یوم واحد، میاه البحر سوف یكون أكثر!" أنا آسف، دموعی هی: على الأقل قطرتین من میاه البحر!
Sərhədin şiddətli təbiəti
İmam Hüseynin möcüzələri yalnız şahidlik yolu ilə deyil, onlardan biridir: minillik baxımından, öz müdrikliyini özünün rifah halına gətirən dərəcədədir! Kəbə torpağını satın aldı: Binə Əsəddən 60 min Dharams, lakin yenə onlara qayıtdı! Hacıların kömək etdiyi təmin edildi. Amma İran hökuməti texnologiya meylləri səbəbindən bu anlayışları anlamır! Həcc ziyarəti üçün bir çox maneə var: bunlardan biri vizalar üçün 40 dollar, çıxış üçün böyük məbləğdir və ictimai avtomobil kirayələrini çarpar. Həmişə Allah, hökumətlər xalqlara qarşı idi! Çünki Qərb təhsilindən ötəri bir çox anlayış anlaşılmadı. Müqəddəs müdafiə əsnasında Mir Hüseyn Musəvinin hansı oyunlar oynadığını da gördük. Bu, qırmızı xəttin altındakı büdcəni göstərdi: müəssisənin önünə verməmək. Hökumətin bu ilki yeni vədlərindən biri, Xosravinin Şirin sarayının sərhədinin bu şirin hacındakı ortağı olduğŞirkətlərin üç il əvvəl siyahıya alınması nəzərdə tutulsa da, yalnız 267 minə yaxın şirkət təqdim edildi! Onların əksəriyyəti audit hesabatına malik deyil və ya 2013-cü ilə qədər onların balanslarını qeyd etmişlər. Əlbəttə, əməkdaşlıq naziri dedi: "Biz hər kəsə sistemə qoyduq və səhmdar hazır deyildi. Adel Azar adına böyük pul nə oldu! Öz hesabatında deyib ki, "bunu istəmirəm" deyərək hökumətin qorxularını bildirib. Bu, bütün iflas edən bankların astronomik maaşlarına nə deməkdir? Pul xərcləri, onlardan bəziləri qırx ildir ki, tikinti layihələrinə xərclənir! Hələ tam deyil: bəziləri bitirmə vaxtı yoxdur. Hələ indi: iyimser və ya ümidsizmi? Yalnız bir söz: Amerika Birləşmiş Ştatları və ya Avropadan gələnlər özləri də pulları icarəyə götürdüklərini söylədilər! Və həyatımızı idarə edək. Qalanlar əlində deyil. Əlbəttə ki, heç bir günah yoxdur! Bir gün Musəvinin yanına gələn mərhum Shajoni, xalqın və səlahiyyətlilərin korrupsiyasının ümumi bir nümayəndəsi olan Karay'a gəldi və Musavi mühəndisini çağırdı: Baş nazir etmək, amma güldü! Nəhayət Shajony qəzəbləndi və dedi: Niyə güldürürsən? Musəvi dedi: "Baba Sobib və dörd min peyğəmbər gəldi: onlar düzəltdilər! Nə edə bilərəm? Mən gördüyüm zaman qulluqçunu görürəm: onlar korrupsiyanı darmadağın edirlər, mən toyuq suyuna gedirəm: dəniz və gözyaşardıcı bir büroyam və ya çılpaq bir cücə. Niyə soruşurlar "Qorxuram ki, bir gün dəniz suyu bitəcək!" Üzr istəyirik, gözyaşlarıma görə: ən azı iki damla dəniz suyu!
www.mahinnews.ir
سید احمد حسینی ماهینی 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
سه شنبه 30 مهر 1398 11:34 ق.ظ
payday loans boise http://paydayloansikdc.com/ - payday loans in maryland payday loans that accept prepaid accounts <a href="http://paydayloansikdc.com/#">payday loans online no credit check instant approval</a> payday loans direct lender
سه شنبه 30 مهر 1398 11:10 ق.ظ
personal loan low interest https://personalloanxcn.com/ - personal loan interest rate personal loan rate calculator <a href="https://personalloanxcn.com/#">us bank personal loan</a> need a personal loan
سه شنبه 30 مهر 1398 10:52 ق.ظ
cash advance now https://cashadvanceiks.com/ - cash advance credit line cash advance online same day <a href="https://cashadvanceiks.com/#">discover cash advance</a> cash advance credit line
سه شنبه 30 مهر 1398 09:55 ق.ظ
diferencia de sildenafil y tadalafil [url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url] tadalafil in scleroderma buy generic cialis tadalafil low blood pressure tadalafil vision problems
http://cialisle.com/ liquid tadalafil research chemical
سه شنبه 30 مهر 1398 08:37 ق.ظ
payday loans utah http://paydayloansikdc.com/ - online payday loans direct lenders online payday loans direct lenders <a href="http://paydayloansikdc.com/#">payday loans online same day no credit check</a> best payday loans
سه شنبه 30 مهر 1398 07:35 ق.ظ
comprar sildenafil sandoz 100 mg [url=http://viabsbuy.com]sildenafil[/url]
sildenafil citrate online india buy viagra online sildenafil
maximum dose pulmonary hypertension dose of sildenafil in pphn http://viabsbuy.com como actua
el sildenafil en el organismo
سه شنبه 30 مهر 1398 07:33 ق.ظ
tadalafil powder bulk [url=http://cialisle.com]buy cialis online[/url]
tadalafil lc-ms buy generic cialis materia prima tadalafil el tadalafil (cialis) http://cialisle.com/ como debo tomar el tadalafil
سه شنبه 30 مهر 1398 06:01 ق.ظ
along quantity [url=http://www.viagrapid.com/]viagra for men[/url] soon independent fully balance http://www.viagrapid.com/ honestly pick hard physical
buy generic viagra cheap mix
سه شنبه 30 مهر 1398 05:53 ق.ظ
payday cash advance http://cashadvancerfdh.com/ - chase cash advance fee online cash advance lenders <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">us bank cash advance</a> citibank cash advance
سه شنبه 30 مهر 1398 05:41 ق.ظ
Wow, this post is fastidious, my sister is analyzing these kinds of things,
so I am going to let know her.
canadapharmacy online (Liam) canadapharmacy online
سه شنبه 30 مهر 1398 04:35 ق.ظ
installment loans direct lenders https://installmentloansjdv.com/ - personal installment loans easy approval installment loans for bad credit direct lenders <a href="https://installmentloansjdv.com/#">no credit installment loans</a> bad credit installment loans
سه شنبه 30 مهر 1398 03:27 ق.ظ
cash advance online bad credit https://cashadvanceiks.com/ - cash advance meaning capital one cash advance limit <a href="https://cashadvanceiks.com/#">online cash advance</a> cash advance loans
سه شنبه 30 مهر 1398 01:06 ق.ظ
sildenafil used for pulmonary hypertension [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url] sildenafil citrate 50mg tab buy viagra sildenafil troche 40 mg sildenafil not effective http://viabsbuy.com sildenafil citrate tablets ranbaxy
سه شنبه 30 مهر 1398 12:16 ق.ظ
générique cialis tadalafil [url=http://cialisle.com/]generic cialis online[/url] tadalafil
20mg in uk generic cialis tadalafil half life long term
use of tadalafil http://cialisle.com/ tadalafil y la diabetes
دوشنبه 29 مهر 1398 11:46 ب.ظ
abroad nurse thick priest http://www.cialij.com/ physically load
slowly link ed pills online usa similarly selection
today comment [url=http://www.cialij.com/]ed pills online[/url] ultimately rain
دوشنبه 29 مهر 1398 10:59 ب.ظ
personal loan for debt consolidation https://personalloanxcn.com/ - taking out a personal loan lending tree personal loan <a href="https://personalloanxcn.com/#">which describes the difference between a personal loan and a credit card?</a> barclaycard personal loan review
دوشنبه 29 مهر 1398 10:12 ب.ظ
sildenafil es igual que el viagra [url=http://viabsbuy.com]buy viagra[/url] is sildenafil legal in australia
sildenafil sildenafil ratiopharm ára comprar sildenafil portugal http://viabsbuy.com sildenafil tiempo de vida media
دوشنبه 29 مهر 1398 10:10 ب.ظ
poor credit personal loans https://personalloansynk.com/ - regions personal loans capital one personal loans <a href="https://personalloansynk.com/#">personal loans repayments calculator</a> personal loans lowest interest rate
دوشنبه 29 مهر 1398 09:25 ب.ظ
tribal payday loans online https://paydayloansgtj.com/ - payday loans chattanooga tn payday loans okc <a href="https://paydayloansgtj.com/#">online payday loans ohio</a> payday loans hilo
دوشنبه 29 مهر 1398 09:02 ب.ظ
installment loans near me https://installmentloansjdv.com/ - monthly installment loans no credit check installment loans in ga <a href="https://installmentloansjdv.com/#">installment loans no credit check no teletrack</a> installment loans texas
دوشنبه 29 مهر 1398 08:48 ب.ظ
sildenafil y corticoides [url=http://viabsbuy.com]buy viagra[/url] sildenafil citrate for pulmonary arterial hypertension generic viagra sildenafil sls criteria sildenafil medac 100 mg kautabletten http://viabsbuy.com sildenafil 30mg
دوشنبه 29 مهر 1398 07:53 ب.ظ
khasiat sildenafil sitrat [url=http://viabsbuy.com]generic viagra[/url] vigrx kapsül sildenafil miktarı 9mg
/tb buy sildenafil sildenafil citrate straight venta sildenafil guatemala http://viabsbuy.com sildenafil mexico df
دوشنبه 29 مهر 1398 06:45 ب.ظ
personal loans for bad credit http://badcreditloanshtze.com/ - bad credit car dealerships near me personal loans bad credit <a href="http://badcreditloanshtze.com/#">bad credit car dealerships near me</a> home equity loan bad credit
دوشنبه 29 مهر 1398 06:43 ب.ظ
bad credit personal loans guaranteed approval no credit check http://personalloansshyk.com/ - personal loans for bad credit best unsecured personal loans <a href="http://personalloansshyk.com/#">best unsecured personal loans</a> pnc personal loans
دوشنبه 29 مهر 1398 05:34 ب.ظ
eroxim sildenafil 50 mg [url=http://viabsbuy.com]buy sildenafil[/url]
que plantas contienen sildenafil buy viagra online
sildenafil citrate tablets mankind para que
sirve sildenafil g4 http://viabsbuy.com things
that contain sildenafil
دوشنبه 29 مهر 1398 05:27 ب.ظ
otherwise construction [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce
100mg online[/url] initially pie honest contact http://cavalrymenforromney.com/ ultimately thanks especially luck cenforce 50 mg actually period
دوشنبه 29 مهر 1398 05:12 ب.ظ
cash advance america near me http://cashadvanceafc.com/ - wells fargo cash advance paypal credit cash advance <a href="http://cashadvanceafc.com/#">american express cash advance</a> ace cash advance
دوشنبه 29 مهر 1398 04:19 ب.ظ
payday loans mn http://paydayloansikdc.com/ - payday loans maine tribal payday loans <a href="http://paydayloansikdc.com/#">small payday loans online</a> most trusted payday loans online
دوشنبه 29 مهر 1398 03:51 ب.ظ
fast cash advance http://cashadvancerfdh.com/ - a1 cash advance what is a cash advance <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">bank of america cash advance fee</a> wells fargo cash advance fee
دوشنبه 29 مهر 1398 03:42 ب.ظ
cash advance fee wells fargo [url=http://cashadvanceafc.com/]cash advance near me[/url] walmart credit card cash advance <a href="http://cashadvanceafc.com/#">credit card cash advance</a> what is a cash advance on a credit card
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :